Duurzame subsidies

Staat je strategie in het teken van duurzaam ondernemen, waardoor je te maken hebt (of krijgt) met duurzame investeringen? Wil je bijvoorbeeld een nieuw pand bouwen, je huidige pand verbouwen, investeren in een duurzame bedrijfsuitrusting of in (agrarische) middelen? Dan liggen er subsidiekansen voor jou!
Subsidiescan aanvragen

Benut jij al subsidiekansen?

Op deze pagina zetten we de duurzame subsidies voor je op een rij. Benut jij al je kansen al?

Je kan subsidie krijgen over de middelen voor je bedrijfspand, zoals een warmtepomp of warmteterugwinningsysteem. Ook op het gebied van processen, logistiek, duurzame energie, circulaire economie en voedselvoorzieningen komen middelen in aanmerking voor subsidie.

Laten we samen kijken waar voor jou winst te behalen valt!

Populaire subsidies

EIA subsidie

Met de EIA kan je een percentage van het investeringsbedrag ten laste van de fiscale winst brengen, bijvoorbeeld bij een warmteterugwinningssysteem.

MIA/Vamil

Met de MIA/Vamil kan je onder meer subsidie krijgen voor een elektrisch aangedreven mobiel werktuig of het hergebruiken van materialen.

SDE++

De SDE++ is de belangrijkste regeling om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen, bijvoorbeeld door het inzetten van hernieuwbare warmte.

Vier categorieën

Duurzame subsidies zijn grofweg op te delen in vier categoriëen:

 1. Aanschaf & investeringen
 2. Duurzaamheid & uitstootreductie
 3. Europese regelingen
 4. Regionale regelingen

1. Aanschaf & investeringen

EIA

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeringen in duurzame, energiezuinige of CO2-reducerende technologieën, vallen onder de EIA. Afhankelijk van het bedrijfsmiddel waarin je investeert, kan je een percentage van het investeringsbedrag ten laste van de fiscale winst brengen. Het is dus geen subsidie die de overheid letterlijk uitbetaalt.

MIA/Vamil

Milieu-investeringsaftrek (MIA) & Vamil

Investeringen in die goed zijn voor het milieu, dus de uitstoot van schadelijke stoffen beperken, vallen onder de MIA/Vamil regeling. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een elektrisch aangedreven mobiel werktuig of de herinrichting van een bestaand bedrijfsterrein.

ISDE

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De ISDE is een subsidie voor eigenaren van een koopwoning die als hun hoofdverblijf dient. Via de ISDE kan subsidie verkregen worden voor onder meer isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet.

SDE++

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Ben je van plan te investeren in hernieuwbare energie of CO2-reducerende technieken? Dan is de SDE++ de oplossing. De SDE++ is de belangrijkste regeling om de CO2-uitstoot in Nederland op een kosteneffectieve manier te verminderen.

SEBA: Subsidie voor elektrische bestelauto

Nieuwe bestelauto's of vrachtwagens die na 2025 op kenteken worden gezet, moeten emissieloos rijden om in deze stadscentra te komen. Om ondernemers tegemoet te komen, kunnen zij tot en met 2025 subsidie krijgen bij de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische bestelauto: SEBA.

SSEB

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Wil je emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines kopen of bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen ombouwen of verbeteren? Of misschien heb je een innovatief idee om de benodigde laadinfrastructuur te verbeteren? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor SSEB.

DUMAVA

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

DUMAVA is bedoeld om het tempo voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed te verhogen. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed worden gestimuleerd om te investeren in verduurzamingsmaatregelen binnen de bestaande vastgoedvoorraad.

2. Duurzaamheid & uitstootreductie

DEI+

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Wil je als ondernemer minder energie gebruiken in het productieproces? Heb je een innovatieve techniek om de CO2-uitstoot te verminderen? Voor het demonstreren van deze techniek of het testen ervan in een pilot binnen je onderneming, kan subsidie worden aangevraagd via de DEI+.

VEKI

VEKI-regeling

Investeer je in CO2-besparende maatregelen? Dan weet je als geen ander dat dit vaak gepaard gaat met hoge kosten met een lange terugverdientijd. Gelukkig is daar de versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI); een regeling die onderdeel is van de TSE Industrie en het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om te investeren in CO2-besparende systemen waarvan de werking is bewezen.

HER+

Subsidieregeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Heb je ambities om een omslag te maken naar CO2-neutraal? Dan is de HER+ subsidie mogelijk iets voor jou! Met de HER+ ondersteunt de overheid de industrie om de omslag te maken naar CO2-neutraal.

NIKI

Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI)

NIKI ondersteunt CO2-reducerende technologieën die momenteel niet voor bestaande subsidieregelingen in aanmerking komen. De regeling zal naar verwachting in 2024 open gesteld worden.

MOOI

De MOOI kan aangevraagd worden door een samenwerkingsverband van minimaal drie ondernemingen, welke niet met elkaar verbonden zijn in een groep. Er wordt een multidisciplinaire samenwerking verwacht waarbij bijvoorbeeld ook NGO’s, eindgebruikers en kennisinstellingen worden betrokken.

3. Europese regelingen

Interreg

Interegg

Er zijn drie verschillende Interreg-programma’s die zich op verschillende gebieden richten:

 1. Samenwerking in de grensregio's, ofwel Interreg A.
 2. Samenwerking tussen regio's in verschillende landen, ofwel Interreg North West Europe en Interreg North Sea Region. 
 3. Samenwerking interregionaal en Europabreed, ofwel Interreg Europe. 

Horizon Europe

Horizon Europe

Horizon Europe heeft twee doelen:

 • Het stimuleren van innovatie, waardoor het concurrentievermogen van het Europees mkb wordt vergroot.
 • Het uitdagen van het bedrijfsleven en de academische wereld om oplossingen te bedenken voor Europese maatschappelijke vraagstukken.

LIFE

LIFE subsidie

Binnen het LIFE-programma zijn er vier categorieën waar projecten onder kunnen vallen:

 1. Natuur en biodiversiteit
 2. Circulaire economie en kwaliteit van leven
 3. Klimaatmitigatie en -adaptatie
 4. Hernieuwbare energietransitie

LEADER

LEADER

 

Er kan onder meer LEADER subsidie worden aangevraagd voor (de kosten van):

 • bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;
 • de koop van tweedehands en nieuwe goederen of huurloop van nieuwe machines en installaties;
 • adviseurs, architecten en ingenieurs; 
 • haalbaarheidsstudies;
 • verwerving of ontwikkeling van computersoftware.

4. Regionale regelingen

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Innoveren is belangrijk voor ondernemers. Ze versterken hun positie op de markt ermee en daarmee zijn ze ook belangrijk voor de regionale economie. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is opgericht om de regionale economie te versterken.

JTF

Just Transition Fund (JTF)

JTF is een Europees fonds dat een aantal regio’s ondersteund bij de transitie naar een klimaatneutraal Europa. Het gaat hierbij om de regio’s die het meest last hebben van deze transitie. Diversificatie en modernisering van de lokale economie worden ondersteund, en negatieve gevolgen op de werkgelegenheid worden verminderd.

Valorisatie

Valorisatie

Maak jij met jouw project economische en maatschappelijke impact Noord-Nederland? En zorg je hierbij voor vernieuwing en verbinding, leer je van anderen en probeer je samen met partners dingen uit? Met de Valorisatie subsidie uit het EFRO-programma (en JTF-programma bij middelgroot) worden partijen uitgedaagd om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen.

Verduurzamen: 4 subsidies

Investeringssubsidies op het gebied van duurzaamheid worden jaarlijks beschikbaar gesteld door RVO. De meest in het oog springende regelingen zijn EIA, MIA, ISDE en SDE++. Deze subsidieregelingen kunnen niet samen, dus kijk goed waar jouw investering past.

Durf te kiezen

Fiscale faciliteiten en/of subsidieregelingen vullen elkaar niet alleen aan, maar kunnen elkaar óók uitsluiten. Het is daarom belangrijk dat je weloverwogen keuzes maakt. Wij ondersteunen en ontzorgen je bij:

 • De inventarisatie van mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Het doorrekenen van scenario's om een weloverwogen keuze te maken.
 • Het formuleren en indienen van de aanvraag van je keuze.
 • De verwerking in de aangifte inkomstenbelastingvennootschapsbelasting en loonheffingen.
 • Het inrichten en vastleggen van je financiële administratie om desgevraagd de subsidieverstrekker verantwoording af te leggen.

Samen gaan
we voor

een duurzame
aanpak

Veel mogelijkheden

De ervaring leert dat er vaak meer mogelijk is dan je op voorhand denkt. Daarbij is het belangrijk om de mogelijkheden zo vroeg mogelijk in kaart te brengen, omdat regelingen allerlei voorwaarden kennen. Samen kijken we voor welke regelingen je in aanmerking komt en welke passen binnen je strategie. 

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Martijn IJzerman
Martijn IJzerman Junior subsidieadviseur Meer over Martijn
Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur Meer over Zarina

Subsidiescan duurzaamheid

Voor veel ondernemers is het onoverzichtelijk welke subsidies er allemaal zijn. Wij kijken graag met je mee voor welke subsidies jij in aanmerking komt. Vraag een subsidiescan aan door het formulier in te vullen: