Accountantscontrole

Effectieve en efficiënte controle

U wilt cijfers die een goed beeld geven van de werkelijkheid en waarop u als ondernemer de juiste beslissingen kan nemen in het belang van uw organisatie. Zekerheid over de cijfers en financiële prestaties geeft niet alleen u rust, maar brengt ook vertrouwen bij uw stakeholders, zoals crediteuren, aandeelhouders, de bank en andere belanghebbenden. De controleverklaring levert zekerheid, voor uzelf en voor derden. 

Edwin Slot
Edwin Slot Partner

Effectieve en efficiënte controle

Kwaliteit, snelheid, flexibiliteit, pro-activiteit en persoonlijke aandacht staan altijd voorop. En bij al onze werkzaamheden kijken we met een brede blik naar uw organisatie. U schakelt met onze professioneel-kritische accountants met veel kennis en ervaring binnen uw sector. Hierdoor weten we precies waar we de accenten moeten leggen bij de controle. Er zitten immers verschillen tussen ondernemen in bijvoorbeeld de productie-, industrie- of transportbranche, financiële dienstverlening of zorginstellingen.  

Onze accountants voeren de controle uit volgens een duidelijk stappenplan. Waarbij er ook aandacht is voor interne controlemaatregelen en cultuuraspecten. ICT speelt een steeds grotere rol  in uw bedrijfsvoering, daar sluiten wij bij de uitvoering van de controle op aan met IT-audittechnieken

Recht door zee

Tijdens het proces blijven we met u in gesprek over de voortgang. We informeren u hoe ver we zijn en welke informatie we nog nodig hebben.  We bespreken met u de correcties die nodig zijn in de cijfers. Daarbij praten we u nooit naar de mond, we zijn recht door zee en zeggen waar het op staat.

Daarnaast doen wij aanbevelingen voor verbetering van uw administratieve processen en bedrijfsvoering.  U weet precies waar u aan toe bent en kan met de informatie waar nodig bijsturen voor een optimaal bedrijfsresultaat. 

Kwaliteit

We werken en rapporteren altijd onafhankelijk en waarborgen dit door het naleven van beroepsregels en onafhankelijkheidsrichtlijnen volgens de geldende verordeningen en wet- en regelgeving. Uiteraard  om tot de beste controles te komen. Vooral in uw belang, maar ook om onze eigen ambitie, te bouwen aan de beste controlepraktijk van Nederland voor het mkb, waar te maken.
 

Nieuws
De Jong & Laan transparant over haar controleactiviteiten
Lees meer
Blog
Controlepraktijk: op weg naar verbetering
Lees meer
Blog
Ons kwaliteitsverslag
Lees meer

Controlepraktijk in beeld

Wij zijn trots op onze controlepraktijk. En kiezen bewust voor transparantie over onze activiteiten. 

Cijfers