Accountants­controle

Je wilt cijfers in de jaarrekening die een goed beeld geven van de werkelijkheid en waarop je als ondernemer de juiste beslissingen neemt in het belang van je organisatie. Zekerheid over de cijfers en financiële prestaties geeft niet alleen jou rust, maar brengt ook vertrouwen bij je stakeholders, zoals crediteuren, aandeelhouders, de bank en andere belanghebbenden. De controleverklaring levert zekerheid, voor jezelf en voor derden.
Neem direct contact op

Zorgvuldige controle

Kwaliteit, snelheid, flexibiliteit, pro-activiteit en persoonlijke aandacht staan altijd voorop. En bij al onze werkzaamheden kijken we met een brede blik naar je organisatie. Je schakelt met onze professioneel-kritische accountants met veel kennis en ervaring binnen jouw sector.

Hierdoor weten we precies waar we de accenten moeten leggen bij de controle. Er zitten immers verschillen tussen ondernemingen in bijvoorbeeld de productie-, industrie- of transportbranche, financiële dienstverlening of zorginstellingen. 

Onze accountants voeren de controle uit volgens een duidelijk stappenplan. Hierbij is er ook aandacht voor interne controlemaatregelen. ICT speelt een steeds grotere rol  in je bedrijfsvoering, daar sluiten wij bij de uitvoering van de controle op aan met behulp van data-analysetechnieken.

Recht door zee

Tijdens het proces blijven we met je in gesprek over de voortgang. We informeren je hoe ver we zijn en welke informatie we nog nodig hebben. We bespreken met u de correcties die nodig zijn in de cijfers van de jaarrekening. Daarbij praten we je nooit naar de mond: we zijn recht door zee en zeggen waar het op staat.

Daarnaast doen wij aanbevelingen voor verbetering van je administratieve processen en bedrijfsvoering. Je weet precies waar je aan toe bent en je kan met de informatie waar nodig bijsturen voor een optimaal bedrijfsresultaat. 

Controleklant aan het woord:

Controleklant aan het woord: "Met de Jong & Laan hebben we goed en persoonlijk contact"

Onafhankelijk & objectief

We werken en rapporteren altijd onafhankelijk en waarborgen dit door het naleven van beroepsregels en onafhankelijkheidsrichtlijnen volgens de geldende verordeningen en wet- en regelgeving. Uiteraard om tot de beste accountantscontrole te komen. In jouw belang, in het maatschappelijk belang, maar ook om onze eigen ambitie waar te maken: bouwen aan de beste controlepraktijk van Nederland voor het mkb.

Wanneer een accountantscontrole?

Een accountantsverklaring is voor bedrijven verplicht die aan twee van de drie volgende voorwaarden voldoen voor twee opeenvolgende jaren: 

  • meer dan 50 (full time) werknemers in dienst;
  • meer dan 6 miljoen euro balanstotaal;
  • meer dan 12 miljoen euro netto omzet.

Spreekt onze aanpak je aan? Laten we samen eens kijken of wij ook voor jouw onderneming de juiste partij zijn. Vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan.

Neem contact op
medewerkers de jong en laan

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen