Accountants­controle

Effectieve en efficiënte controle

U wilt cijfers in de jaarrekening die een goed beeld geven van de werkelijkheid en waarop u als ondernemer de juiste beslissingen neemt in het belang van uw organisatie.

Zekerheid over de cijfers en financiële prestaties geeft niet alleen u rust, maar brengt ook vertrouwen bij uw stakeholders, zoals crediteuren, aandeelhouders, de bank en andere belanghebbenden. De controleverklaring levert zekerheid, voor uzelf en voor derden. 

Zorgvuldige controle door onze accountants

Kwaliteit, snelheid, flexibiliteit, pro-activiteit en persoonlijke aandacht staan altijd voorop. En bij al onze werkzaamheden kijken we met een brede blik naar uw organisatie. U schakelt met onze professioneel-kritische accountants met veel kennis en ervaring binnen uw sector.

Hierdoor weten we precies waar we de accenten moeten leggen bij de controle. Er zitten immers verschillen tussen ondernemingen in bijvoorbeeld de productie-, industrie- of transportbranche, financiële dienstverlening of zorginstellingen.  

Onze accountants voeren de controle uit volgens een duidelijk stappenplan. Waarbij er ook aandacht is voor interne controlemaatregelen. ICT speelt een steeds grotere rol  in uw bedrijfsvoering, daar sluiten wij bij de uitvoering van de controle op aan met behulp van data-analysetechnieken.

"Met de Jong & Laan hebben we goed en persoonlijk contact. Ze hebben veel kennis van zaken."

Recht door zee

Tijdens het proces blijven we met u in gesprek over de voortgang. We informeren u hoe ver we zijn en welke informatie we nog nodig hebben. We bespreken met u de correcties die nodig zijn in de cijfers van de jaarrekening. Daarbij praten we u nooit naar de mond: we zijn recht door zee en zeggen waar het op staat.

Daarnaast doen wij aanbevelingen voor verbetering van uw administratieve processen en bedrijfsvoering. U weet precies waar u aan toe bent en kan met de informatie waar nodig bijsturen voor een optimaal bedrijfsresultaat. 

Kwaliteit accountantscontrole

We werken en rapporteren altijd onafhankelijk en waarborgen dit door het naleven van beroepsregels en onafhankelijkheidsrichtlijnen volgens de geldende verordeningen en wet- en regelgeving. Uiteraard om tot de beste accountantscontrole te komen. In uw belang, in het maatschappelijk belang, maar ook om onze eigen ambitie waar te maken: bouwen aan de beste controlepraktijk van Nederland voor het mkb.

Wanneer moet u een accountantscontrole uitvoeren?

Een accountantsverklaring is voor bedrijven verplicht die aan twee van de drie volgende voorwaarden voldoen voor twee opeenvolgende jaren: 

  • meer dan 50 (full time) werknemers in dienst;
  • meer dan 6 miljoen euro balanstotaal;
  • meer dan 12 miljoen euro netto omzet.

Vrijblijvend met ons in gesprek?

Spreekt onze aanpak u aan? Laten we samen eens kijken of wij ook voor uw onderneming de juiste partij zijn. Vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan.