FAQ

Waar vind ik het e-mailadres van een medewerker?

Op elk contactblok van een persoon staat de button 'E-mail Naam'. Vult u dit contactformulier in, dan komt deze vraag rechtstreeks enkel bij de betreffende collega in de mailbox.

In welke plaatsen en provincies vind ik een vestiging van de Jong & Laan?

Kijk voor een volledig overzicht van onze kantoren bij het onderdeel vestigingen.

Kan ik op iedere vestiging voor elk soort advies terecht?

Ja. Als blijkt dat er specifieke kennis is vereist waar andere collega's meer in gespecialiseerd zijn, zullen we u indien nodig doorverwijzen of verder begeleiden.

Adviseert de Jong & Laan landelijk?

Ja. Wij werken vanuit Noord-Oost Nederland, maar ons advies houdt daar natuurlijk niet op. Voor specifieke advisering die landelijke dekking van kantoren vereist, hebben wij bovendien samenwerkingsverbanden met andere accountantskantoren.

Adviseert de Jong & Laan internationaal?

Ja, we hebben hiervoor de nodige specialisten, in bijvoorbeeld internationaal belastingrecht, in huis. Daarnaast zijn wij aangesloten bij GGI (Geneva Group International), een internationaal netwerk van accountants- en belastingadvieskantoren.

Welke soorten advies geeft de Jong & Laan?

Wij adviseren op het gebied van accountancy, belastingadvies, personeelsadvies, corporate finance, subsidieadvies en IT advies. Wij adviseren aan het midden- en kleinbedrijf, (mkb), de agrarische sector en de non-profitsector.

Kent de Jong & Laan een klachtenregeling?

De Jong & Laan kent uiteraard een klachtenregeling. Als een opdrachtgever en/of een andere betrokkene aanmerkingen heeft op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van de Jong & Laan, dan kan een schriftelijke melding daarvan worden ingediend bij het bureau kwaliteit & vaktechniek in Vroomshoop. Wij gaan er van uit dat meldingen te goeder trouw worden gedaan. Alle meldingen zullen door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden.

Kent de Jong & Laan een klokkenluidersregeling?

De Jong & Laan kent een klokkenluidersregeling. Als een medewerker of een willekeurige derde aanmerkingen heeft op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van de Jong & Laan, dan kan deze zich per e-mail wenden tot: vertrouwenspersoon@jonglaan.nl. Wij gaan ervan uit dat de meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Waar stuur ik mijn (open) sollicitatie naar toe?

Op onze Werken bij de Jong & Laan website vindt u alle actuele vacatures en de mogelijkheid om te solliciteren..

Doet de Jong & Laan ook aan sponsoring?

Ja. Wij sponsoren aanvragen waarvan wij de maatschappelijke en/of zakelijke belangen willen ondersteunen. Wij beoordelen lokale sponsorverzoeken op het dichtstbijzijnde kantoor in de regio. Grote, regio-overstijgende sponsoraanvragen kunt u richten aan de stafafdeling marketing & communicatie in Vroomshoop.