Zorg

De  zorg is continu in beweging. Dat maakt de branche ontzettend boeiend. Dit komt vooral door alle (wijzigende) wet- en regelgeving die in de afgelopen jaren over uw branche is uitgestort. Hierdoor veranderde o.a. jeugdhulp en het zorgveld in 2015 ingrijpend, op zowel inhoudelijk als financieel gebied.

De meeste zorginstellingen pasten zich in de afgelopen jaren aan. Ze stelden nieuwe strategische plannen op en er vonden wijzigingen plaats ten aanzien van het zorgaanbod. Soms met een reorganisatie tot gevolg. De decentralisatie zorgde er bovendien voor dat zorgaanbieders te maken kregen met meerdere gemeenten, die soms een eigen rapportage- of afrekensystematiek hanteren. 

10.000+
tevreden klanten

Regels zorginstelling 

Veel regels, veel vragen:

  • De  Wet normering topinkomens (Wnt)
  • De Regeling WTZi
  • De richtlijnen voor de jaarverslaggeving
  • WMO-jeugdhulp
  • De Wet Datalekken en privacywetgeving
  • digiMV

Een cluster van regelgeving en verantwoordingssystematieken dat op uw instelling van toepassing is. 

Heeft u op dit moment vragen over de Wnt, wijzigingen in de verslaggevingsregels, of de waardering van activa? Dan bent u beslist niet de enige; onze accountants en adviseurs krijgen hier veel vragen over. Ook het vormen van voorzieningen en de interne controle op de productieverantwoording zijn onderwerpen die vaak terugkomen. Daarnaast blijft fiscaliteit voor elke zorginstelling een speerpunt.

Vinger aan de pols

Gezien de huidige dynamiek op het gebied van wet- en regelgeving voor de zorg is het noodzakelijk om de vinger goed aan de pols te houden. Daarom plannen we standaard drie keer per jaar een afspraak met onze klanten in. Tijdens die gesprekken bekijken we op welke punten actie nodig is. En, onze klanten zitten zelf ook niet stil, maar nemen al in een vroegtijdig stadium contact op om onduidelijkheden aan te kaarten. Dat vinden wij prettig.

Wij bedienen diverse klanten in de zorgbranche, variërend van het ondersteunen van huisartsenpraktijken met de administratie tot het controleren van de jaarrekening. Ook controleren we de specifieke verantwoordingen (Nacalculatie,  WMO-verklaringen etc) van zorginstellingen. De ruime praktische ervaring die wij daarbij hebben opgedaan, delen we graag met u. Onze klanten in de zorg waarderen onze aanpak, bereikbaarheid, proactieve houding, branchekennis en de korte lijnen.