Zorgbranche

De zorg is continu in beweging. Dat maakt de branche ontzettend boeiend. Dit komt vooral door alle (wijzigende) wet- en regelgeving die in de afgelopen jaren over jouw branche is uitgestort. Hierdoor veranderde onder andere jeugdhulp en het zorgveld ingrijpend, op zowel inhoudelijk als financieel gebied. En hoe zit het bijvoorbeeld met de fiscale behandeling van reiskosten in de medische sector? Of de verruiming van de btw-vrijstelling? Wij denken met je mee!
Neem direct contact op

Zorg

De meeste zorginstellingen pasten zich in de afgelopen jaren aan. Ze stelden nieuwe strategische plannen op en er vonden wijzigingen plaats ten aanzien van het zorgaanbod. Soms met een reorganisatie tot gevolg. De decentralisatie zorgde er bovendien voor dat zorgaanbieders te maken kregen met meerdere gemeenten, die soms een eigen rapportage- of afrekensystematiek hanteren. Ook de jaarlijks verplichte Jaarverantwoording Zorg vraagt de nodige aandacht én expertise.

Regels zorginstelling 

Veel regels, veel vragen:

  • De Wet Normering Topinkomens (WNT)
  • De Regeling Wtza
  • De richtlijnen voor de jaarverslaggeving
  • WMO-jeugdhulp
  • De Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW)
  • Jaarverantwoording Zorg
  • De Wet Datalekken en privacywetgeving
  • digiMV

Een cluster van regelgeving en verantwoordingssystematieken dat op jouw instelling van toepassing is. 

Heb je op dit moment vragen over de WNT, wijzigingen in de verslaggevingsregels, of de waardering van activa? Dan ben je beslist niet de enige; onze accountants en adviseurs krijgen hier veel vragen over. Ook het vormen van voorzieningen en de interne controle op de productieverantwoording zijn onderwerpen die vaak terugkomen. Daarnaast blijft fiscaliteit voor elke zorginstelling een speerpunt.

 

Evelyn Haandrikman
Evelyn Haandrikman Accountant
Samenwerken aan vooruitgang met KliniekTwente

KliniekTwente is een vooruitstrevende zorgorganisatie, met kwaliteit en persoonlijk patiëntcontact hoog in het vaandel. Een visie die ook bij de Jong & Laan past. "Samen met de Jong & Laan werken we verder aan ons organisatiefundament en deze plannen. Ze inspireren ons tot nieuwe ideeën."

Lees klantcase

Vinger aan de pols

Gezien de huidige dynamiek op het gebied van wet- en regelgeving voor de zorg is het noodzakelijk om de vinger goed aan de pols te houden. Daarom plannen we standaard drie keer per jaar een afspraak met onze klanten in. Tijdens die gesprekken bekijken we op welke punten actie nodig is. En, onze klanten zitten zelf ook niet stil, maar nemen al in een vroegtijdig stadium contact op om onduidelijkheden aan te kaarten. Dat vinden wij prettig.

Wij bedienen diverse klanten in de zorgbranche, variërend van het ondersteunen van huisartsenpraktijken met de administratie tot het controleren van de jaarrekening. Ook controleren we de specifieke verantwoordingen (Nacalculatie, WMO-verklaringen etc.) van zorginstellingen. De ruime praktische ervaring die wij daarbij hebben opgedaan, delen we graag met jou. Onze klanten in de zorg waarderen onze aanpak, bereikbaarheid, proactieve houding, branchekennis en de korte lijnen.

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen