Zorg

De Jong & Laan bedient diverse klanten in de zorgbranche, variërend van fysiotherapiepraktijken tot grotere zorginstellingen. Wij vinden uw branche boeiend, maar ook complex. De complexiteit komt in belangrijke mate voort uit alle (wijzigende) wet- en regelgeving die er in de afgelopen jaren over uw branche is uitgestort.

Dit heeft het jeugdhulp- en zorgveld in 2015 op inhoudelijke en financiële onderdelen ingrijpend veranderd. Veel zorgaanbieders worstel(d)en hierdoor met hun financiële verantwoording en toekomst. De decentralisatie heeft er bovendien voor gezorgd dat zorgaanbieders te maken kregen met meerdere gemeenten, die hun eigen rapportage- of afrekensystematiek hanteren; erg lastig.

Evelyn Haandrikman
Evelyn Haandrikman Accountant

Intradent Raalte

Veel regels, veel vragen

De Wet normering topinkomens (Wnt), de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, WMO-jeugdhulp, de Wet Datalekken en privacywetgeving, digiMV; een cluster van regelgeving en verantwoordingssystematieken waar u iets mee moet. Heeft u op dit moment vragen over de Wnt of de waardering van activa? Dan bent u beslist niet de enige; onze accountants en adviseurs krijgen hier veel vragen over.

Maar ook wanneer u zich niet comfortabel voelt bij een complex huurcontract, geldt: leg het gerust aan ons voor. Zeker bij langlopende verplichtingen die u aangaat, moet u wel precies weten waar u voor tekent. Ook het vormen van voorzieningen, de productieverantwoording en de controlesystematiek zijn onderwerpen die klanten vaak naar voren brengen. Daarnaast blijft fiscaliteit voor elke zorginstelling een speerpunt.

Vinger aan de pols

Gezien de huidige dynamiek op het gebied van wet- en regelgeving voor de zorg is het noodzakelijk om de vinger goed aan de pols te blijven houden. Daarom plannen we standaard vier keer per jaar een afspraak met u in. Tijdens die gesprekken bekijken we met u op welke punten actie nodig is.

Ook wachten onze klanten niet af, maar nemen al in een vroegtijdig stadium contact op om onzekerheden aan te kaarten. Dat vinden wij prettig! De ruime praktische ervaring die we bij onze andere klanten in de zorgbranche hebben opgedaan, delen we daarbij graag met u. Onze klanten in deze branche waarderen onze aanpak, bereikbaarheid, proactieve houding, branchekennis en de korte lijnen – en spreken dat ook uit.

Nieuws
Fiscale behandeling reiskosten medische sector
Lees meer
Nieuws
Verruiming btw-vrijstelling (para)medische diensten
Lees meer
Nieuws
Gebruikelijk loon voor de medisch specialist
Lees meer