Industrie

Diverse industriële bedrijven zijn klant bij de Jong & Laan. De onderlinge variatie is groot; van bedrijven in de grootmetaal tot kleinere bedrijven die zich toeleggen op de fabricage van specifieke verpakkingen en alles daar tussenin. Binnen uw branche volgen wij de ontwikkelingen op de voet.

We kijken naar innovaties, nieuwe toetreders, lange- en kortetermijnontwikkelingen en kansen en bedreigingen binnen uw branche. Wat gaat nieuwe product- of procestechnologie betekenen voor uw bedrijf? Hoe moet u omgaan met wijzigende of nieuwe wet- en regelgeving?

Francis Ripolli
Francis Ripolli Partner

Uw bedrijf en uw branche

Binnen de Jong & Laan bouwen we steeds meer kennis op over uw branche. Dat is een zeer bewuste keuze: wij kunnen u alleen op maat adviseren wanneer wij uw bedrijf en branche voldoende kennen.

Op dit moment zien we dat vooral het boeien en binden van personeel een van de grootste uitdagingen voor industriële – en andere – bedrijven is. Wat is er nodig om de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden? Hoe moet uw flexibele schil er uitzien om pieken en dalen in uw capaciteit goed op te vangen? We denken hierover graag met u mee.

Waar naartoe met uw bedrijf?

Uw visie beperkt zich uiteraard niet tot uw medewerkers. U heeft méér ideeën over de plek waar u over 3, 5, 10 of 20 jaar wilt staan. Hogere omzet, betere stroomlijning van uw processen,  ondernemen over de grens. Of u wilt een bedrijf overnemen, stoppen met onderneming of wellicht gefaseerd met pensioen gaan.

Zakelijke en persoonlijke wensen lopen hierbij vaak in elkaar over. Wij adviseren u graag over alle benodigde tussenstappen om uw doelstellingen te bereiken. Daarbij betrekken onze adviseurs zowel de fiscale, de financiële als de juridische aspecten.

Financiering en procesoptimalisatie

Vijf jaar geleden kregen onze adviseurs vooral veel vragen over de herfinanciering van bestaande leningen. Vraagstukken die nu veel spelen, zijn:

De Jong & Laan schakelt – waar nodig – extra interne specialisten in bij uw vraagstuk. Bijvoorbeeld op het gebied van subsidies, strategisch personeelsbeleid of financiering.

10.000+
tevreden klanten