Financiering

Heb je behoefte aan financiering voor je bedrijf? Samen brengen we in kaart wat de financieringsmogelijkheden zijn en welke het beste bij je bedrijf past.
Neem direct contact op

Vraagstukken

Het realiseren van een passende bedrijfsfinanciering is geen vanzelfsprekendheid (meer). De terugtrekkende beweging van banken heeft het financieringslandschap behoorlijk veranderd. Het gaat niet alleen om de hoogte van de kredieten en de rentes, maar ook de voorwaarden waaronder deze middelen worden verkregen. Vragen die je waarschijnlijk zult hebben:

 • Is onze financieringsvraag haalbaar?
 • Welke financieringsstructuur past het beste bij ons bedrijf?
 • Welke informatie hebben financiers nodig?
 • Hoe sterk is mijn onderhandelingspositie?

Financieringsvormen

Het vergelijken van – en het combineren met – verschillende financieringsvormen is complex en vraagt veel tijd. Wij vereenvoudigen dit proces graag voor je, zodat je een beter gefundeerde beslissing kunt nemen over de best passende bedrijfsfinanciering. Wij bieden je toegang tot een brede variëteit aan (alternatieve) financieringsbronnen. Denk aan:

 • Onderhandse/achtergestelde leningen
 • Hypothecaire geldleningen
 • Rekening-courantkredieten
 • Debiteurenfinanciering
 • Leverancierskredieten
 • Kredieten van banken en financiële instellingen
 • Leasing
 • Huurkoop
 • Durfkapitaal
 • Subsidies

Whitepaper 13 financieringsvormen

Heb je als ondernemer groeiplannen of wil je misschien een nieuw pand aanschaffen? Dan is wellicht een alternatieve financiering iets voor jou. In deze whitepaper vertellen wij je meer over 13 verschillende alternatieve financieringsvormen.

Financieringsadvies

We beschikken over ruime (bancaire) ervaring en helpen je van A tot Z.

 • De eerste fase is het onderzoeken naar de (maximale) haalbaarheid van de financieringsaanvraag;
 • Vervolgens stellen wij met je een financieringsmemorandum op waarin de onderneming zich presenteert en de financiële resultaten, de kredietbehoefte en gevraagde financiering worden toegelicht;
 • Tot slot verzorgen we de communicatie met de diverse financiers, vergelijken we aanbiedingen en assisteren we je bij de juiste keuze voor de uiteindelijke financier(s).

Het team van financieringsadvies ondersteunt je bij het opstellen van deze plannen en (liquiditeits)prognoses. Dit traject is volledig maatwerk en we stemmen dit vooraf met jou (en jouw accountant) af.

Als ondernemer met plannen zeg je snel ja tegen een bank die positief tegenover je ideeën staat. We happen sneller toe, zeg maar.

Vincent (Bakkerij Nollen): operationeel waren we aan uitbreiding toe. Financieel waren we er nog niet helemaal klaar voor. In het gesprek met de bank maakte bedrijfsadviseur Rom echt het verschil. 

Lees klantcase

Contact

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen