Financiering voor uw bedrijf

Het realiseren van een passende bedrijfsfinanciering is geen vanzelfsprekendheid (meer). De terugtrekkende beweging van banken heeft het financieringslandschap behoorlijk veranderd. Het gaat niet alleen om de hoogte van de kredieten en de rentes, maar ook de voorwaarden waaronder deze middelen worden verkregen. Vragen die u waarschijnlijk zult hebben:

 • Is onze financieringsvraag haalbaar?
 • Welke financieringsstructuur past het beste bij ons bedrijf?
 • Welke informatie hebben financiers nodig?
 • Hoe sterk is mijn onderhandelingspositie?

Financieringsvormen

Het vergelijken van – en het combineren met – verschillende financieringsvormen is complex en vraagt veel tijd. Wij vereenvoudigen dit proces graag voor u, zodat u een beter gefundeerde beslissing kunt nemen over de best passende bedrijfsfinanciering. Wij bieden u toegang tot een brede variëteit aan (alternatieve) financieringsbronnen. Denk aan:

 • Onderhandse/achtergestelde leningen
 • Hypothecaire geldleningen
 • Rekening-courantkredieten
 • Debiteurenfinanciering
 • Leverancierskredieten
 • Kredieten van banken en financiële instellingen
 • Leasing
 • Huurkoop
 • Durfkapitaal
 • Subsidies
Whitepaper

13 alternatieve financieringsvormen

Heeft u als ondernemer groeiplannen of wilt u misschien een nieuw pand aanschaffen? Dan is wellicht een alternatieve financiering iets voor u. In deze whitepaper vertellen wij u meer over 13 verschillende alternatieve financieringsvormen.

Financieringsadvies

We beschikken over ruime (bancaire) ervaring en helpen u van A tot Z.

 • De eerste fase is het onderzoeken naar de (maximale) haalbaarheid van de financieringsaanvraag;
 • vervolgens stellen wij met u een financieringsmemorandum op waarin de onderneming zich presenteert en de financiële resultaten, de kredietbehoefte en gevraagde financiering worden toegelicht;
 • tot slot verzorgen we de communicatie met de diverse financiers, vergelijken we aanbiedingen en assisteren we u bij de juiste keuze voor de uiteindelijke financier(s).

Het team van Financieringsadvies ondersteunt u bij het opstellen van deze plannen en (liquiditeits)prognoses. Dit traject is volledig maatwerk en we stemmen dit vooraf met u (en uw accountant) af.

Verhaal uit de praktijk ↴

Vrijblijvend met ons in gesprek?

Spreekt onze aanpak u aan? Laten we samen eens kijken of wij ook voor uw onderneming de juiste partij zijn. Vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan.

Onze specialisten