Prognoses

Inzicht in de toekomst

Als u een forse investering doet, dan hoopt u natuurlijk dat dit een wijs besluit is. In de praktijk blijkt echter dat zich soms onverwachtse situaties voordoen, waardoor u achteraf andere keuzes had gemaakt. Hoewel dit nooit helemaal te voorkomen is, kunnen wij wel veel onzekerheid voor u wegnemen.

Wij beperken voor u de risico's en nemen onzekerheden weg. 

Hoe we dat doen? Wij geven u inzicht in uw mkb-bedrijf door (tussentijds) prognoses op te stellen. Daarbij bent u op de hoogte van de voor- en nadelen die een bepaald besluit met zich meebrengt. Op basis daarvan kunt u een weloverwogen beslissing nemen, maar daar staat u niet alleen voor. Wij denken met u mee wat voor uw situatie de meest wenselijke optie is. 

Wij kunnen prognoses opstellen om te kijken wat de gevolgen zijn als een bepaald scenario zich voordoet en/of ten behoeve van een passende bedrijfsfinanciering. Daarbij bespreken we hoe u optimaal kunt inspelen op kansen en risico's. Is er al een prognose opgesteld ten behoeve van derden? Dan kunnen wij u ondersteunen met een accountantsverklaring.

Samen denken we vooruit en zorgen we ervoor dat er verstandige acties worden ondernomen in uw mkb-bedrijf. 

Optimaal inspelen op kansen

Samen met u bekijken we wat de gevolgen zijn als een bepaald scenario zich voordoet. Want stel dat u een belangrijke klant verliest die voor 25% van de omzet zorgde? Of wat als uw debiteur pas na 120 dagen gaat betalen? 

Onze accountants brengen de gevolgen hiervan voor u in kaart. We bespreken hoe u optimaal kunt inspelen op kansen en risico's en hoe u uw bedrijfsdoelstellingen hierop kunt aanpassen.

Vraagstukken 

Verder kunnen voor onder meer de volgende vraagstukken (liquiditeits)prognoses opgesteld worden: 

  • Welke gevolgen heeft een investering voor uw liquiditeit? En binnen hoeveel jaar verdient u deze investering terug?
  • In welke periode komt u mogelijk 'knel' te zitten met uw liquide middelen, waardoor u scherper moet zijn op uw debiteurenbeheer en/of investeringen moet uitstellen?
  • Welke gevolgen heeft de maand mei - waarin vakantiegeld en loonbelasting (uit)betaald moeten worden - voor uw liquiditeit?
  • Moet u wel of geen personeel aannemen om omzetdoelstellingen te behalen?
  • Stel dat uw omzet flink is gestegen (of gedaald), wat doet dit de komende tijd met de liquiditeit en winstgevendheid?
  • Stel dat een transitievergoeding uitbetaald moet worden, welke effecten heeft dit op uw liquide middelen?

Zit u ook met dergelijke vragen? Maak dit bespreekbaar met uw accountant. Door prognoses op te stellen geven wij u inzicht in mogelijke scenario's en hoe u in een bepaalde situatie het best kan handelen.

Wilt u ook onzekerheden wegnemen?

Benieuwd wat wij voor u en uw mkb-bedrijf kunnen betekenen met betrekking tot het opstellen van financiële prognoses? Neem vrijblijvend contact op.

Wanneer nog meer?

Verder kan worden besloten een (liquiditeits)prognose op te stellen naar aanleiding van:

Is een prognose al opgesteld ten behoeve van derden? Dan kunnen wij u ondersteunen met een accountantsverklaring. 

U staat er niet alleen voor

Samen een stap verder, dat is het doel dat we voor ogen houden. U blijft de focus houden op datgene waar uw hart ligt en wij ondersteunen u met het maken van belangrijke keuzes in strategische vraagstukken. 

Als wij iets opvallends zien of wanneer wij optimalisatiekansen willen delen schakelen we op proactieve wijze met u. We sparren graag (tussentijds) met u over de mogelijkheden die er zijn voor uw mkb-bedrijf.

U staat er natuurlijk niet alleen voor, wij denken met u mee als uw partner in vooruitgang. Neem gerust contact met ons op.

Onze specialisten

Waar wilt u meer van bekijken?

In het financieel dashboard wordt het duidelijk waar acties nodig zijn en welke doelen u moet bijstellen om verder te groeien met uw mkb-bedrijf.

Meer weten

De visuele jaarrekening laat niet alleen actuele cijfers zien, maar presenteert ook een doorkijk naar het volgende jaar.

Meer weten

Door het toepassen van data-analyse zijn wij beter in staat afwijkingen en bijzonderheden voor uw organisatie vast te stellen.

Meer weten