Prognoses

Door prognoses krijg je inzicht in verschillende scenario's en weet je hoe je hierop kunt inspelen. Onzekerheden worden weggenomen.
Neem direct contact op

Samen gaan!

Als je een forse investering doet, dan hoop je natuurlijk dat dit een wijs besluit is. In de praktijk blijkt echter dat zich soms onverwachtse situaties voordoen, waardoor je achteraf liever andere keuzes had gemaakt. Hoewel dit nooit helemaal te voorkomen is, kunnen wij wel veel onzekerheid voor je wegnemen.

Hoe we dat doen? Wij geven je inzicht in de situatie door (tussentijds) prognoses op te stellen. Daarbij ben je op de hoogte van de voor- en nadelen die een bepaald besluit met zich meebrengt. Je staat er dus niet alleen voor, wij denken met je mee wat voor jouw situatie de meest wenselijke optie is. Op basis daarvan kan je een weloverwogen beslissing nemen.

Samen denken we vooruit en zorgen we ervoor dat je verstandige acties kan ondernemen voor jouw mkb-bedrijf.

Sjoerd Franck
Sjoerd Franck Accountant/senior bedrijfsadviseur

Prognoses voor verschillende doeleinden

Wij stellen prognoses op, waarbij we kijken wat de gevolgen zijn als een bepaald scenario zich voordoet en/of ten behoeve van een passende bedrijfsfinanciering. Daarbij bespreken we hoe je optimaal kunt inspelen op kansen en risico's. Is er al een prognose opgesteld ten behoeve van derden? Dan ondersteunen wij je graag met een accountantsverklaring.

Vestiging-Zwolle-0422

Inspelen op kansen

Wij ondersteunen je met een (liquiditeits)prognose bij onder meer de volgende vraagstukken:

  • Welke gevolgen heeft een investering voor je liquiditeit? En binnen hoeveel jaar verdien je deze investering terug?
  • In welke periode kom je mogelijk 'knel' te zitten met je liquide middelen, waardoor je scherper moet zijn op je debiteurenbeheer en/of investeringen moet uitstellen?
  • Welke gevolgen heeft de maand mei - waarin vakantiegeld en loonbelasting (uit)betaald moeten worden - voor je liquiditeit?
  • Moet je wel of geen personeel aannemen om omzetdoelstellingen te behalen?
  • Stel dat je een transitievergoeding moet uitbetalen, welke effecten heeft dit op je liquide middelen?
Neem contact op
Je wilt zekerheid over de keuzes die je maakt, zodat je met een gerust gevoel verder kan.

Twijfel je wel eens of een investering verantwoord is? Prognoses bieden je rust en zekerheid. In deze blog leg ik uit hoe dit zit. 

Lees blog

Contact

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen

Sjoerd Franck
Sjoerd Franck Accountant/senior bedrijfsadviseur