Recreatie

Recreatiebedrijven zijn heel kapitaalintensieve bedrijven. Bent u eigenaar van een recreatiebedrijf? Dan betekent dit dat u heel kort op de bal moet zitten. U zult namelijk elk jaar opnieuw moeten kiezen waarin u gaat investeren om voldoende aantrekkelijk te blijven voor uw doelgroep.

Klanten willen zien dat uw bedrijf zich continu ontwikkelt. Dat kan zich onder meer uiten in nieuwe speeltoestellen, een uitbreiding van het aantal plaatsen, modernisering van uw toiletgebouwen, een overdekt zwembad, aanpassing van uw kampwinkel.

Egbert van der Velde
Egbert van der Velde Partner

Het ondernemerschap van de Beerze Bulten

Investeringen en veranderende klantbehoeften

Onze klanten in de recreatiebranche vragen ons vooral om mee te kijken naar hun investeringsplannen. Want er is geld nodig voor uitbreiding en nieuwe dingen, maar ook voor het onderhoud aan accommodaties, de groenvoorziening en speel- en recreatiefaciliteiten.

Daarbij speelt steeds de vraag: wat leveren de investeringen uiteindelijk op – leidt dit tot meer omzet, tot nieuwe klanten? U zult continu op de veranderende behoeften van uw klanten moeten inspelen. Zo kiezen veel recreatieklanten structureel voor meer comfort; ze brengen hun tijd liever door in een chalet dan in een tent. Hierdoor winnen de vaste plekken terrein ten koste van de vrije plekken. Dat doet wat met uw financiële plaatje! Wij denken hierin graag met u mee.

Actuele cijfers

Uiteraard stelt de Jong & Laan de jaarrekening voor u op (en verzorgen we uw belastingaangiftes). Maar daaraan heeft u niet genoeg wanneer u snel wilt kunnen bijsturen bij veranderende omstandigheden. Om die reden werken we voor u en onze andere klanten nu steeds meer met actuele, tussentijdse cijfers.

Deze rapportages maken we minimaal eenmaal per kwartaal voor u en op verzoek vaker. Zo krijgt u een helder beeld van de ontwikkeling van uw bedrijf; u ziet of u goed op spoor ligt qua begroting en hoe het met de geldstromen binnen uw bedrijf gaat. Wanneer u dit afzet tegen dezelfde periode vorig jaar en de gemaakte begroting, beschikt u over actuele stuurinformatie.

Financiering, personeelszaken en fiscaliteit

We adviseren u over financieringsoplossingen, maar u kunt ook andere vragen aan ons voorleggen. Bijvoorbeeld op het gebied van personeelszaken: hoe ga ik het beste om met mijn personeel – en wat voor personeel moet ik hebben? Hoe voer ik mijn personeelsadministratie zo efficiënt mogelijk?

Ook kijken we structureel met u mee naar de fiscale mogelijkheden voor uw bedrijf en we helpen u met het indienen van subsidieaanvragen. En heeft u besloten om uw bedrijf op enige termijn over te dragen of te verkopen? In dat geval bereiden we de opvolging of verkoop samen grondig voor.

Nieuws
Recreatieondernemer: laag btw-tarief verhuur fiets?
Lees meer
Nieuws
Wifi in vakantiewoning met 6% btw?
Lees meer
Nieuws
Toeristenbelasting: wie is belastingplichtig?
Lees meer