Jaarrekening

Waardevol financieel inzicht

De jaarrekening is het financiële eindverslag over het boekjaar van uw bedrijf. Ze bevat de balans, de winst- en verliesrekening van het boekjaar, de toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en eventueel een accountantsverklaring.

Heeft u een bv, nv of coöperatie? Dan bent u verplicht om bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel een jaarrekening te deponeren.

Ramon Habers
Ramon Habers Vestigingsleider

Duidelijk financieel inzicht

Het doel van de jaarrekening is om u duidelijk inzicht te geven in de financiële gang van zaken over het afgelopen boekjaar van uw bedrijf. Met de jaarrekening trekt u conclusies over het rendement en het vermogen van uw bedrijf.

Maar natuurlijk kijken we allang niet meer alleen terug. De jaarrekening is bij uitstek geschikt om de toekomstplannen voor uw bedrijf vorm te geven. Daarnaast is de jaarrekening bedoeld om het resultaat van uw bedrijf te berekenen. De fiscale winst wordt gebruikt als basis voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Jaarrekening zorgvuldig opstellen en controleren

Voor het opstellen (en eventueel laten controleren) van een jaarrekening voor een eenmanszaak, vof of een bv moet u bij onze accountants zijn. Wij zijn groot geworden in het mkb, daar ligt onze kracht.

Dit betekent dat we veel tijd en energie steken in het opstellen en controleren van jaarrekeningen. Uw jaarverslag wordt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving samengesteld.

Sparringpartner

Voor u als ondernemer is het belangrijk dat u op tijd de financiële situatie van uw bedrijf onder ogen krijgt. Daarom zorgen we voor een actuele administratie. Na sluiting van het boekjaar kunnen we de jaarrekening van uw bedrijf snel aanleveren.

En onze dienstverlening gaat verder. We stellen naast uw jaarrekening ook kwartaal- of halfjaarlijkse prognoses op. Hiermee hebt u een nog duidelijker beeld van uw bedrijf.

Bovendien adviseren we u over veranderingen en mogelijkheden. Waar liggen nieuwe kansen? Hoe kunt u uw rendement verhogen? We zijn naast accountant ook sparringpartner die met u meedenkt.

Accountantsverklaring nodig?

Heeft u uw jaarrekening zelf opgesteld en heeft u een accountantsverklaring (controleverklaring) nodig? Dan kunt u deze laten controleren door onze accountants.

Vrijblijvend met ons in gesprek?

Spreekt onze aanpak u aan? Laten we samen eens kijken of wij ook voor uw onderneming de juiste partij zijn. Vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan.