Jaarrekening niet alleen terug, maar ook vooruitkijken

De informatie uit de jaarrekening is het uitgangspunt om vervolgacties op los te laten. Onze accountants denken hierin graag met je mee.
Neem direct contact op

Samen gaan!

De jaarrekening: de financiële stand van zaken van je bedrijf. Je krijgt hiermee inzicht in financiële stromen, winsten, verliezen met eventueel een bijbehorende samenstellingsverklaring, controleverklaring of beoordelingsverklaring. Maar het is zoveel meer. 

De informatie uit de jaarrekening is namelijk het uitgangspunt om vervolgacties op los te laten. Onze accountants denken hierin graag met je mee. Daarbij gaan we niet alleen maar uit van cijfers en gebeurtenissen uit het verleden, maar werpen we ook alvast een blik op de toekomst.

Samen analyseren en interpreteren we de cijfers uit het jaarverslag en formuleren van daaruit kansen voor jouw mkb-bedrijf. Daarbij gaan we nog een stap verder met de visuele jaarrekening. In een begrijpelijk en visueel overzicht wordt duidelijk hoe je er financieel voor staat, waarbij onder meer ingezoomd kan worden op details en ontwikkelingen door de maanden heen. 

Inzicht in je bedrijfssituatie

Door middel van de (visuele) jaarrekening en de gesprekken met onze accountants krijg je inzicht in hoe je ervoor staat met je onderneming en waar acties nodig zijn. Hierdoor kom je er onder meer achter: 

  • of een investering verantwoord is;
  • wat je moet doen om investeringsplannen waar te maken;
  • waar ruimte is in je budget en waar je moet bezuinigen; 
  • of je juridische structuur nog geschikt is;
  • wie je belangrijkste afnemers zijn; 
  • met welke activiteiten je rendement maakt en welke activiteiten je beter kunt staken of afstoten; 
  • hoe personeelskosten verdeeld zijn over verschillende vestigingen; 
  • of je wel of geen personeel moet aannemen.
Neem contact op
Vestiging-Enschede-273

Samen gaan we ervoor

Contact

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen