Jaarrekening

Waardevol financieel inzicht

De jaarrekening: de financiële stand van zaken van uw bedrijf. U krijgt hiermee inzicht in financiële stromen, winsten, verliezen met eventueel een bijbehorende samenstellingsverklaring, controleverklaring of beoordelingsverklaring. Maar het is zoveel meer. 

We gaan niet alleen maar uit van cijfers uit het verleden, maar werpen alvast een blik op de toekomst. 

De informatie uit de jaarrekening is namelijk het uitgangspunt om vervolgacties op los te laten. Onze accountants denken hierin graag met u mee. Daarbij gaan we niet alleen maar uit van cijfers en gebeurtenissen uit het verleden, maar werpen we ook alvast een blik op de toekomst.

Samen analyseren en interpreteren we de cijfers uit het jaarverslag en formuleren van daaruit kansen voor uw mkb-bedrijf. Daarbij gaan we nog een stap verder met de visuele jaarrekening - deze gaat verder dan de ‘gewone’ jaarrekening. In een begrijpelijk en visueel overzicht wordt duidelijk hoe u er financieel voor staat, waarbij onder meer ingezoomd kan worden op details en ontwikkelingen door de maanden heen. 

Visuele jaarrekening

De visuele jaarrekening gaat echt een stap verder dan de 'gewone' jaarrekening. U kunt hiermee snel en op een duidelijke wijze zien hoe u ervoor staat.

Naar pagina

Inzicht in uw bedrijfssituatie

Door middel van de (visuele) jaarrekening en de gesprekken met onze accountants krijgt u inzicht in hoe u ervoor staat met uw onderneming en waar acties nodig zijn. Hierdoor komt u er onder meer achter: 

✅ of een investering verantwoord is;
✅ wat u moet doen om investeringsplannen waar te maken;
✅ waar ruimte is in uw budget en waar u moet bezuinigen; 
✅ of uw juridische structuur nog geschikt is;
✅ wie uw belangrijkste afnemers zijn; 
✅ met welke activiteiten u rendement maakt en welke activiteiten u beter kunt staken of afstoten; 
✅ hoe personeelskosten verdeeld zijn over verschillende vestigingen; 
✅ of u wel of geen personeel moet aannemen.

Enthousiast geworden?

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Laten we eens sparren over de mogelijkheden voor uw mkb-onderneming.

Acteren op bijzondere gebeurtenissen

Het is belangrijk om binnen uw mkb-bedrijf te acteren op afwijkende zaken en optimalisatiemogelijkheden. Om deze reden passen onze mkb-accountants data-analyse toe, want hierdoor worden trends, verbanden, seizoenspatronen, afwijkingen en opvallende zaken snel aan het licht gebracht.

Zien wij een bepaalde afwijking in bijvoorbeeld de voorraadadministratie, dan analyseren wij de oorzaak. Hierbij geven we u (tussentijds) inzicht en samen vertalen we dit in verbeterslagen. Hierdoor komt u aan het einde van het jaar niet voor verrassingen te staan en kunt u optimaal inspelen op kansen en risico's. 

Van bedrijfsinformatie naar stuurinformatie

Inzicht door middel van een helder financieel dashboard

Financieel dashboard

Eén van de grootste uitdagingen voor mkb-bedrijven is de vertaalslag van 'ruwe' bedrijfsdata naar concrete stuurinformatie. Daarom kunt u bij ons gebruikmaken van het financieel dashboard. Hierbij heeft u via een helder dashboard realtime financieel inzicht in hoe u ervoor staat - ofwel in hoeverre u doelstellingen heeft behaald ten opzichte van de voorgaande periode. Uw accountant helpt u op basis van deze data met het formuleren van concrete actiepunten.

Ook helpen wij u met het doorrekenen van scenario's; zo kunt u onder meer nagaan of een investering verantwoord is. Wij nemen onzekerheden voor u weg en beperken voor u de risico's. 

Uw partner in vooruitgang

Onze accountants helpen u met het samenstellen - of controleren - van de jaarrekening en het toevoegen van een samenstellingsverklaring, controleverklaring of beoordelingsverklaring, maar wij gaan een stap verder dan dat. Wij kunnen desgewenst met u meekijken en (tussentijds) sparren over toekomstgerichte en strategische vraagstukken. 

Zien wij iets opvallends in uw financiële administratie? Dan schakelen we met u en adviseren we u op proactieve wijze. Want uiteindelijk hebben we eenzelfde doel voor ogen: uw mkb-bedrijf naar een hoger niveau tillen. Meer weten over onze dienstverlening? Neem gerust contact op. 

Onze specialisten

Waar wilt u meer van bekijken?

Inzicht door visualisaties van cijfers. Hiermee heeft u een helder beeld van de ontwikkelingen door de maanden heen.

Meer weten

In het financieel dashboard wordt het duidelijk waar acties nodig zijn en welke doelen u moet bijstellen om verder te groeien met uw mkb-bedrijf.

Meer weten

Door het toepassen van data-analyse zijn wij beter in staat afwijkingen en bijzonderheden voor uw organisatie vast te stellen.

Meer weten