Jaarrekening

Waardevol financieel inzicht

De jaarrekening is het financiële eindverslag over het boekjaar van uw bedrijf. Ze bevat de balans, de winst- en verliesrekening van het boekjaar, de toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en eventueel een accountantsverklaring. Maar het is zoveel meer.

Als wij de jaarrekening samenstellen, sluiten we niet alleen een boekjaar af. We streven naar meer. We geven waardevol financieel advies dat handvatten geeft om uw zakelijke doelen te behalen, investeringsplannen te ondersteunen of wensen uit te laten komen.

Jaarrekening als startpunt

De jaarrekening geeft u een duidelijk inzicht in de financiële gang van zaken over het afgelopen boekjaar van uw bedrijf. Met de jaarrekening trekt u conclusies over het rendement en het vermogen van uw bedrijf. Maar natuurlijk kijken we allang niet meer alleen terug.

De jaarrekening heeft een hele andere functie gekregen. Zo zorgen wij dat onze klanten onder andere in beeld hebben:

  • Wat de belangrijkste financiële stromen zijn.
  • Welke gegevens uit uw administratieve processen u kunt gebruiken om sturing te geven.
  • Hoe u deze gegevens ontsluit en samenvoegt tot stuurcijfers.
  • Welke processen in het bedrijf elkaar beïnvloeden.
  • Of uw juridische structuur nog geschikt is.
  • Wat u moet doen om uw investeringsplannen waar te maken.
  • Wat u moet regelen om uw persoonlijke wensen te laten uitkomen.

Jaarrekening zorgvuldig opstellen en controleren

Voor het opstellen en controleren van een jaarrekening moet u bij onze accountants zijn. Wij zijn groot geworden in het mkb, daar ligt onze kracht.

Dit betekent dat we veel tijd en energie steken in het opstellen en controleren van jaarrekeningen. Uw jaarverslag wordt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving samengesteld.

Vrijblijvend met ons in gesprek?

Spreekt onze aanpak u aan? Laten we samen eens kijken of wij ook voor uw onderneming de juiste partij zijn. Vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan.

Sparringpartner

Voor u als ondernemer is het belangrijk dat u op tijd de financiële situatie van uw bedrijf onder ogen krijgt. Daarom zorgen we voor een actuele administratie. Na sluiting van het boekjaar kunnen we de jaarrekening van uw bedrijf snel aanleveren.

En onze dienstverlening gaat verder. We stellen naast uw jaarrekening ook kwartaal- of halfjaarlijkse prognoses op. Hiermee hebt u een nog duidelijker beeld van uw bedrijf.

Bovendien adviseren we u over veranderingen en mogelijkheden. Waar liggen nieuwe kansen? Hoe kunt u uw rendement verhogen? We zijn naast accountant ook sparringpartner die met u meedenkt.

Accountantsverklaring nodig?

Heeft u uw jaarrekening zelf opgesteld en heeft u een accountantsverklaring (controleverklaring) nodig? Dan kunt u deze laten controleren door onze accountants.