Financieel dashboard

Van overzicht naar inzicht

Realtime financieel inzicht; dat is wat u wilt. Weten hoe u er op dit moment voor staat en waar acties nodig zijn. Inzicht in tussentijdse cijfers op kwartaalniveau, maar ook maandelijks of dagelijks. Een vergelijking maken met voorgaande periodes en op basis daarvan conclusies trekken en verbeteringen doorvoeren.

Samen met u maken we de vertaalslag van 'ruwe' bedrijfsdata naar concrete stuurinformatie.

Wij maken dit mogelijk voor u middels een gebruiksvriendelijk en helder financieel dashboard. Hiermee krijgt u onder andere realtime inzicht in (mutaties in) de liquiditeit, omzet, kostprijs, brutomarge, debiteuren en crediteuren. Onze accountants staan u proactief bij om, vanuit dit overzicht, concrete actiepunten te formuleren en verbeterslagen door te voeren. 

Met het dashboard - ook wel bekend onder de noemer Visionplanner Online - bent u verzekerd van kwalitatieve en betrouwbare tussentijdse cijfers. Niet alleen op het werk, maar ook thuis of onderweg naar de klant. Onze specialisten van IT advies helpen u met het creëren en optimaliseren van een financieel dashboard voor uw mkb-bedrijf. 

Hierbij kunnen we ook samen met u prognoses opstellen, waarbij we onder meer nagaan of een (grote) investering verantwoord is. Want stel dat u een investering doet, welke gevolgen heeft dit dan voor de liquiditeit en de omzet? Dit wordt duidelijk in de gesprekken met uw accountant. Samen halen we het beste uit uw onderneming naar boven. 

Actuele cijfers vergelijken met vorig jaar

in een helder en overzichtelijk dashboard

desktop financieel dashboard

In de afbeelding vindt u een (fictief) voorbeeld van een overzicht uit het financieel dashboard. Klik om de afbeelding te vergroten.

Het financieel dashboard is geschikt voor het mkb, maar ook kunnen wij een agro dashboard of een dashboard specifiek voor de horecasector ontwikkelen. Deze kan gekoppeld worden aan diverse boekhoudsoftware. Denk hierbij aan Exact Online, Visma.net, AFAS Online en nog vele andere online boekhoudpakketten. 

Met het dashboard heeft u onder meer up-to-date inzicht in (mutaties in) het resultaat, de omzet, kostprijs, brutomarge, liquiditeit, debiteuren en crediteuren. Hierbij kunt u tussentijdse cijfers vergelijken met de voorgaande periode. 

Financiële processen

U heeft inzicht in actuele cijfers en financiële processen

Vertaalslag

Financiële processen worden doorvertaald naar concrete stuurinformatie

Stuurinformatie

Alle financiële (stuur)informatie wordt weergegeven in een overzichtelijk dashboard

Inspelen op mogelijke scenario's

Samen met u kijken we niet alleen naar actuele cijfers, maar ook brengen we de gevolgen van mogelijke scenario's in kaart door prognoses op te stellen. Denk hierbij onder meer aan vraagstukken als: 

  • Als ik een investering doe van € 50.000, welke gevolgen heeft dit dan voor mijn liquiditeit en in hoeveel jaar kan ik deze investering terugverdienen?
  • In de maand mei moet de loonbelasting en het vakantiegeld (uit)betaald worden, welke gevolgen heeft dit voor mijn liquiditeit?
  • Stel dat u de transitievergoeding moet uitbetalen. Welke effecten heeft dit op mijn liquide middelen?
  • Stel mijn omzet is flink gestegen (of gedaald), wat doet dit de komende tijd met de liquiditeit en winstgevendheid?

✅ Kortom: u beperkt het risico doordat verschillende scenario's doorberekend kunnen worden. Deze scenario's worden voor u in kaart gebracht en u kunt daar vervolgens op inspelen. 

Enthousiast geworden?

Bent u benieuwd naar de toegevoegde waarde van een financieel dashboard? Laten we eens sparren over de mogelijkheden voor uw onderneming.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Kwaliteit van data is voor ons een belangrijke voorwaarde. Om deze reden passen wij data-analyse toe, waardoor we beter in staat zijn trends, verbanden, bijzonderheden en/of seizoenspatronen voor uw mkb-bedrijf vast te stellen. Hierdoor wordt nóg meer inzicht in uw bedrijfsstromen verkregen en komen wij voor u met een betrouwbaar advies.

Groeien met uw mkb-bedrijf

naar de volgende versnelling met het management dashboard

Preston Palace, als stilzitten geen optie is | de Jong en Laan

Actuele en betrouwbare managementinformatie gaat verder dan alleen financiële gegevens. Daarom reiken wij u het management dashboard aan. Hierdoor krijgt u een volledig en actueel overzicht van de trends en ontwikkelingen binnen uw mkb-bedrijf. 

In het management dashboard heeft u de mogelijkheid heeft om data uit verschillende systemen aan elkaar te koppelen, zoals onder meer: 

Het zwaartepunt ligt bij elke onderneming weer anders. Daarom bieden wij u de mogelijkheid aan om het management dashboard geheel op maat voor u in te richten. Zo kunnen wij een dashboard realiseren met de voor u belangrijkste managementinformatie.

Bent u benieuwd hoe een managent dashboard eruit kan zien? Bekijk hieronder de video: 

Snel, efficiënt en realtime inzicht door het management dashboard

Wij staan voor u klaar

óók tussentijds

Onze specialisten van IT advies helpen u met het creëren en optimaliseren van een financieel dashboard en/of management dashboard. Maar daar blijft het niet bij. Onze accountants gaan een stap verder door met u mee te kijken in het dashboard en u proactief te adviseren.

Zien wij iets opvallends in uw financiële cijfers? Dan bespreken we dit met u. Samen doen we er alles aan om te groeien met uw mkb-bedrijf en te optimaliseren waar het kan. Daarom sparren wij ook (tussentijds) graag met u over strategische vraagstukken. Neem gerust contact op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen. 

Onze specialisten

Waar wilt u meer van bekijken?

De visuele jaarrekening laat niet alleen actuele cijfers zien, maar presenteert ook een doorkijk naar het volgende jaar.

Meer weten

Door het toepassen van data-analyse zijn wij beter in staat afwijkingen en bijzonderheden voor uw organisatie vast te stellen.

Meer weten

Door prognoses krijgt u inzicht in verschillende scenario's en weet u hoe u hierop kunt inspelen. Onzekerheden worden weggenomen.

Meer weten