Agrarisch

De agrarische sector is continu in beweging, en daarom zit je als ondernemer nooit stil. Laten we samen de uitdagingen aangaan! Neem direct contact op

Agrarische sector

De agrarische sector is continu in beweging. Denk aan de snel veranderende wet- en regelgeving en de sterk fluctuerende markt. Daardoor zit je als agrarisch ondernemer nooit stil; je staat telkens weer voor nieuwe uitdagingen.

Wat is bijvoorbeeld de impact van het stikstofbeleid en wat doet dit met jouw financiële situatie? Wat zijn de mogelijkheden voor een eventuele uitbreiding of verplaatsing van jouw bedrijf? Of wellicht denk je erover na om jouw agrarische onderneming over te dragen of misschien zelfs te beëindigen - wat zijn daar de gevolgen van?

Kortom: waar staat jouw bedrijf over een aantal jaar? Onze agrarisch adviseurs maken de impact van keuzes inzichtelijk en geven duidelijkheid over jouw financiële situatie. Samen kijken we wat het beste is voor jou en jouw agrarische onderneming; deze staan immers altijd voorop.

Uitdagingen agrobranche

Eerlijk is eerlijk: er kwam - en er komt - nogal wat op je af. Denk aan de prijsdruk in de agrarische sector, het stikstofbeleid, omliggende Natura 2000-gebieden, het mestbeleid, de steeds strengere duurzaamheidseisen en de toenemende maatschappelijke druk.

In onze gesprekken met agrarisch ondernemers komen regelmatig de volgende vragen voorbij:

 • Kan ik mijn agrarische onderneming uitbreiden?
 • Wat betekent eventuele bedrijfsverplaatsting binnen Nederland of naar het buitenland voor mij?
 • Wat zijn de gevolgen als ik stop met mijn agrarische onderneming en met welke regelingen krijg ik dan te maken?
 • Hoe bereid ik mij voor op het toekomstige Gemeenschappelijk landbouwbeleid?
 • Is herwaardering van landbouwgrond mogelijk en (belastingtechnisch) zinvol?
 • Kom ik voor agrarische subsidies als POP, Jonge Landbouwers, MIA, Vamil, SDE of provinciale subsidies in aanmerking?
 • Hoe zorg ik voor een succesvolle bedrijfsoverdracht
 • Welke regelgeving mag ik verwachten op het gebied van duurzaamheid?

De toekomst van jouw bedrijf

Waar wil je naartoe met jouw agrarische onderneming? Wellicht heb je een forse investering op de planning staan. Of je verkeert financieel in zwaar weer, waardoor je overweegt te stoppen met jouw agrarische onderneming. Onze agrarische bedrijfsadviseurs sparren met jou over toekomstige scenario's en rekenen deze voor je door.

Wil je sparren met een agrarisch adviseur? Laten we samen eens kijken of wij ook voor jou de juiste partij zijn. Neem contact op en laten we samen een kennismakingsgesprek aangaan, bij jou aan de keukentafel of bij ons op kantoor.

Neem contact op

Inzicht in jouw agrarische onderneming

Je wilt de juiste keuzes maken voor jezelf en jouw agrarische onderneming. Daarvoor is het belangrijk dat je (realtime) inzicht heeft in financiële kengetallen. Wij maken dit voor je mogelijk met het agro dashboard, waarbij je met een gebruiksvriendelijk en helder dashboard onder meer op de hoogte bent van (mutaties in) de liquiditeit, opbrengsten, kostprijs, brutomarge, debiteuren en crediteuren.

Het agro dashboard is geschikt voor ondernemers in de:

 • Melkveehouderij
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Akkerbouw

Het dashboard in de afbeelding is bedoeld voor de melkveehouder. In dit overzicht zie je de cijfers uit de winst- en verliesrekening per 100 liter geleverde melk. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de ontvangen melkprijs, de kritieke melkprijs en de reserveringscapaciteit per 100 liter.

Meer over het agro dashboard
Agro dashboard melkprijs

Contact

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen