Samen gaan! Met je agro adviseur ambities waarmaken

De agrarische sector is continu in beweging, en daarom zit u als ondernemer nooit stil. Laten we samen de uitdagingen aangaan!

Agrarisch

De agrarische sector is continu in beweging. Denk aan de snel veranderende wet- en regelgeving en de sterk fluctuerende markt. Daardoor zit u als agrarisch ondernemer nooit stil; u staat telkens weer voor nieuwe uitdagingen.

Wat is bijvoorbeeld de impact van het stikstofbeleid en wat doet dit met uw financiële situatie? Wat zijn de mogelijkheden voor een eventuele uitbreiding of verplaatsing van uw bedrijf? Of wellicht denkt u erover na om uw agrarische onderneming over te dragen of misschien zelfs te beëindigen - wat zijn daar de gevolgen van?

Kortom: waar staat uw bedrijf over een aantal jaar? Onze agrarisch adviseurs maken de impact van keuzes inzichtelijk en geven u duidelijkheid over uw financiële situatie. Samen kijken we wat het beste is voor u en uw agrarische onderneming; deze staan immers altijd voorop.

Uitdagingen agrobranche

Eerlijk is eerlijk: er kwam - en er komt - nogal wat op u af. Denk aan de prijsdruk in de agrarische sector, het stikstofbeleid, omliggende Natura 2000-gebieden, het mestbeleid, de steeds strengere duurzaamheidseisen en de toenemende maatschappelijke druk.

In onze gesprekken met agrarisch ondernemers komen regelmatig de volgende vragen voorbij:

 • Kan ik mijn agrarische onderneming uitbreiden?
 • Wat betekent eventuele bedrijfsverplaatsting binnen Nederland of naar het buitenland voor mij?
 • Wat zijn de gevolgen als ik stop met mijn agrarische onderneming en met welke regelingen krijg ik dan te maken?
 • Hoe bereid ik mij voor op het toekomstige Gemeenschappelijk landbouwbeleid?
 • Is herwaardering van landbouwgrond mogelijk en (belastingtechnisch) zinvol?
 • Kom ik voor agrarische subsidies als POP, Jonge Landbouwers, MIA, Vamil, SDE of provinciale subsidies in aanmerking?
 • Hoe zorg ik voor een succesvolle bedrijfsoverdracht
 • Welke regelgeving mag ik verwachten op het gebied van duurzaamheid?

De toekomst van uw bedrijf

Waar wilt u naartoe met uw agrarische onderneming? Wellicht heeft u een forse investering op de planning staan. Of u verkeert financieel in zwaar weer, waardoor u overweegt te stoppen met uw agrarische onderneming. Onze agrarische bedrijfsadviseurs sparren met u over toekomstige scenario's en rekenen deze voor u door.

Wilt u sparren met een agrarisch adviseur? Laten we samen eens kijken of wij ook voor u de juiste partij zijn. Neem contact op en laten we samen een kennismakingsgesprek aangaan, bij u aan de keukentafel of bij ons op kantoor.

Neem contact op

Samen gaan we ervoor

Inzicht in uw agrarische onderneming

U wilt de juiste keuzes maken voor uzelf en uw agrarische onderneming. Daarvoor is het belangrijk dat u (realtime) inzicht heeft in financiële kengetallen. Wij maken dit voor u mogelijk met het agro dashboard, waarbij u met een gebruiksvriendelijk en helder dashboard onder meer op de hoogte bent van (mutaties in) de liquiditeit, opbrengsten, kostprijs, brutomarge, debiteuren en crediteuren.

Het agro dashboard is geschikt voor ondernemers in de:

 • Melkveehouderij
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Akkerbouw

Het dashboard in de afbeelding is bedoeld voor de melkveehouder. In dit overzicht ziet u de cijfers uit de winst- en verliesrekening per 100 liter geleverde melk. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de ontvangen melkprijs, de kritieke melkprijs en de reserveringscapaciteit per 100 liter.

Meer over het agro dashboard
Agro dashboard melkprijs