Agrarisch

Specialisten in agrarisch (bedrijfs)advies

De agrarische sector is continu in beweging. Denk aan de snel veranderende wet- en regelgeving en de sterk fluctuerende markt. Daardoor zit u als agrarisch ondernemer nooit stil; u staat telkens weer voor nieuwe uitdagingen.

De agrarische sector is continu in beweging, daardoor zit u als ondernemer nooit stil. 

Wat is bijvoorbeeld de impact van het stikstofbeleid en wat doet dit met uw financiële situatie? Wat zijn de mogelijkheden voor een eventuele uitbreiding of verplaatsing van uw bedrijf? Of wellicht denkt u erover na om uw agrarische onderneming over te dragen of misschien zelfs te beëindigen - wat zijn daar de gevolgen van?

Kortom: waar staat uw bedrijf over een aantal jaar? Onze agrarisch adviseurs maken de impact van keuzes inzichtelijk en geven u duidelijkheid over uw financiële situatie. Samen kijken we wat het beste is voor u en uw agrarische onderneming; deze staan immers altijd voorop.

Uitdagingen agrobranche

Man met koeien achter zich vraagt tegoedbon voor cursus of bedrijfsadvies aan

Eerlijk is eerlijk: er kwam - en er komt - nogal wat op u af. Denk aan de prijsdruk in de agrarische sector, het stikstofbeleid, omliggende Natura 2000-gebieden, het mestbeleid, de steeds strengere duurzaamheidseisen en de toenemende maatschappelijke druk.

In onze gesprekken met agrarisch ondernemers komen regelmatig de volgende vragen voorbij:

 • Kan ik mijn agrarische onderneming uitbreiden?
 • Wat betekent eventuele bedrijfsverplaatsting binnen Nederland of naar het buitenland voor mij?
 • Wat zijn de gevolgen als ik stop met mijn agrarische onderneming en met welke regelingen krijg ik dan te maken?
 • Hoe bereid ik mij voor op het toekomstige Gemeenschappelijk landbouwbeleid?
 • Is herwaardering van landbouwgrond mogelijk en (belastingtechnisch) zinvol?
 • Kom ik voor landbouwsubsidies als POP, Jonge Landbouwers, MIA, Vamil, SDE of provinciale subsidies in aanmerking?
 • Hoe zorg ik voor een succesvolle bedrijfsoverdracht
 • Welke regelgeving mag ik verwachten op het gebied van duurzaamheid?

U staat er niet alleen voor

Als agrarisch ondernemer staat u regelmatig voor belangrijke vraagstukken en impactvolle keuzes. In zulke situaties is het fijn als een agrarisch accountant, bedrijfsadviseur, belastingadviseur, subsidieadviseur en/of familieadviseur met u meedenkt. 

U heeft behoefte aan een sparringpartner die bekend is met de ‘agro-cultuur’. De agrarisch adviseurs binnen de Jong & Laan hebben in de loop der jaren veel kennis opgebouwd over de agrobranche. Wij weten wat er leeft en speelt.

Door de handen ineen te slaan, bieden wij inzicht in maatschappelijke uitdagingen en economische kansen. Nationaal én internationaal. Daarbij hebben wij oog voor uw persoonlijk belang en voor de continuïteit van uw bedrijf, nu en in de toekomst.

Wilt u sparren met een agrarisch adviseur? Laten we samen eens kijken of wij ook voor u de juiste partij zijn. Neem contact op en laten we samen een kennismakingsgesprek aangaan, bij u aan de keukentafel of bij ons op kantoor.

Kennis en expertise

Een multidisciplinair team met kennis van de agrarische branche

Regionaal betrokken

Altijd bij u in de buurt en bekend met uw sector en regio

Vooruitstrevend

Gericht op de toekomst van uw agrarische onderneming

Inzicht in uw agrarische onderneming

met het agro dashboard

Agro dashboard melkprijs

U wilt de juiste keuzes maken voor uzelf en uw agrarische onderneming. Daarvoor is het belangrijk dat u (realtime) inzicht heeft in financiële kengetallen. Wij maken dit voor u mogelijk met het agro dashboard, waarbij u met een gebruiksvriendelijk en helder dashboard onder meer op de hoogte bent van (mutaties in) de liquiditeit, opbrengsten, kostprijs, brutomarge, debiteuren en crediteuren.

Het agro dashboard is geschikt voor ondernemers in de:

 • Melkveehouderij
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Akkerbouw

Het dashboard in de afbeelding is bedoeld voor de melkveehouder. In dit overzicht ziet u de cijfers uit de winst- en verliesrekening per 100 liter geleverde melk. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de ontvangen melkprijs, de kritieke melkprijs en de reserveringscapaciteit per 100 liter.

Lees meer over het agro dashboard »

Robert Reuver

Een bekend gezicht bij veel agrariërs

Al 28 jaar komt agrarisch adviseur Robert Reuver bij diverse ondernemers over de vloer. Soms voor een laagdrempelig gesprek over de gang van zaken, andere keren om op strategisch niveau met agrariërs te sparren.

Het stellen van de juiste vragen vindt Robert belangrijk. Zijn jarenlange ervaring, uitgebreide kennis en creatieve oplossingen maken hem tot een doorgewinterde adviseur.

Neem contact op met Robert »

De toekomst van uw bedrijf

Waar wilt u naartoe met uw agrarische onderneming? Wellicht heeft u een forse investering op de planning staan. Of u verkeert financieel in zwaar weer, waardoor u overweegt te stoppen met uw agrarische onderneming. Onze agrarische bedrijfsadviseurs sparren met u over toekomstige scenario's en rekenen deze voor u door.

Dit doen wij door prognoses op te stellen. Daarbij nemen wij uw zakelijke en persoonlijke wensen en plannen mee. Wij zoeken steeds naar de oplossing die het beste past bij u en (de levensfase van) uw bedrijf. 

Wilt u meer weten over onze agrarische dienstverlening? Neem gerust contact met ons op en we praten u graag bij.