Agro dashboard

Als agrarisch ondernemer sta je telkens weer voor nieuwe uitdagingen; de agrarische sector is immers continu in beweging. Denk aan veranderende wet- en regelgeving en de sterk fluctuerende markt. Je weet er waarschijnlijk alles van. Je wilt de juiste beslissingen nemen, en dat begint met inzicht in je eigen agrarische onderneming. Het agro dashboard brengt je verder!
Neem direct contact op

Realtime inzicht

Om zo snel én zo goed mogelijk in te spelen op huidige ontwikkelingen in de agrobranche kom je voor keuzes te staan die invloed hebben op onder meer je opbrengsten en liquiditeit. Je wilt de juiste beslissingen nemen, en dat begint met inzicht in je eigen agrarische onderneming.

Hier komt het agro dashboard om de hoek kijken, waarbij je met een gebruiksvriendelijk en helder dashboard realtime inzicht krijgt in financiële kengetallen en op basis daarvan tijdig kunt bijsturen. Het agro dashboard is bestemd voor:

Melkvee

Ben je een melkveehouder, dan krijg je in het agro dashboard inzicht in cijfers uit de winst- en verliesrekening per 100 liter geleverde melk. Zo wordt er in agro dashboard een onderscheid gemaakt tussen de:

  • Ontvangen melkprijs
  • Kritieke melkprijs
  • Reserveringscapaciteit per 100 kg

In de afbeelding vind je een (fictief) voorbeeld van een overzicht uit het agro dashboard met specifieke gegevens voor de melkveehouder. Klik om de afbeelding te vergroten.

Is je kritieke opbrengstprijs onder niveau? Of is je reserveringscapaciteit lager dan de vastgestelde norm van bijvoorbeeld 7 cent? Dan zie je dit in één oogopslag. Wij kijken met je mee in het agro dashboard om de verklaring boven tafel te brengen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat we iets opvallends zien in de toegerekende kosten, bijvoorbeeld omdat de voerkosten of de grond- en hulpstoffen te hoog zijn. Zodra we afwijkende zaken of bijzonderheden zien bespreken we dit proactief met je. Niet alleen op jouw verzoek, maar ook op eigen initiatief. 

Varkenshouderij

Ben je varkenshouder? Met het agro dashboard krijg je onder meer inzicht in het saldo per gemiddeld aanwezig varken. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen vleesvarkens en fokvarkens (zeugen). Daarnaast kan je (bij fokvarkens) inzien wat de kostprijs per afgeleverde big is. 

Is het saldo per aanwezig varken en/of de kostprijs per big veel hoger of lager dan de voorgaande periode? Samen kijken we waar het aan ligt en welke vervolgacties je hier het best op kan loslaten. 

varkens

Akkerbouw

Teel en/of produceer je een bepaald gewas, zoals suikerbieten of consumptieaardappelen? Dan ben je waarschijnlijk benieuwd naar het saldo per hectare gewas. Het agro dashboard bied je deze inzichten.

Zijn er afwijkingen in uw saldo ten opzichte van voorgaande periodes? Met behulp van het dashboard leggen wij, samen met jou, relatief eenvoudig de vinger op de zere plek. Met deze informatie kan je jouw agro-onderneming tijdig bijsturen. 

medewerkers de jong en laan

Pluimvee

Pluimveehouders krijgen, aan de hand van het agro dashboard, inzicht in diverse financiële kengetallen. Wat je precies te zien krijgt is afhankelijk van het feit of je vleeskuikens of legkippen hebt: 

  • Heb je vleeskuikens? Dan krijg je onder meer inzicht in het saldo per gemiddeld aanwezig vleeskuiken. 
  • Heb je legkippen? Dan krijg je onder meer inzicht in het saldo per (gemiddeld) 100 aanwezige hennen, en het aantal eieren per gemiddeld aanwezige hen. 

In het dashboard heb je de mogelijkheid saldo's en aantallen te vergelijken met voorgaande periodes. Wanneer er (relatief grote) verschillen te zien zijn, zoeken wij samen met jou naar de verklaring hiervan. Op basis van deze informatie kan je jouw agrarische onderneming bijsturen en processen optimaliseren. 

kippen in de wei

Samen gaan we ervoor

Jos Kuipers
Jos Kuipers Senior adviseur agro Meer over Jos
Gineke Welleweerd
Gineke Welleweerd Adviseur agro Meer over Gineke
Mark Scholten Linde
Mark Scholten Linde Adviseur agro Meer over Mark
Leonie van de Aast
Leonie van de Aast Adviseur agro Meer over Leonie
Robert Reuver
Robert Reuver Senior adviseur agro Meer over Robert
Nanoek Baalhuis
Nanoek Baalhuis Assistent-accountant agro Meer over Nanoek
Ernst Pieterse
Ernst Pieterse Belastingadviseur Meer over Ernst
Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro Meer over Alette
Femmie Jager
Femmie Jager Adviseur agro Meer over Femmie
Eerlijk is eerlijk: er kwam - en er komt - nogal wat op je af. Samen kijken we wat het beste is voor jou en je agrarische onderneming.

De agrarische sector is continu in beweging. Denk aan de snel veranderende wet- en regelgeving en de sterk fluctuerende markt. Daardoor zit je als agrarisch ondernemer nooit stil. Laten we samen de uitdagingen aangaan!

Meer over agrarisch advies

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen