Agro dashboard

Inzicht in de financiële kengetallen van uw agrarische onderneming

Als agrarisch ondernemer staat u telkens weer voor nieuwe uitdagingen; de agrarische sector is immers continu in beweging. Denk aan veranderende wet- en regelgeving en de sterk fluctuerende markt. U weet er waarschijnlijk alles van. 

U wilt de juiste beslissingen nemen, en dat begint bij inzicht in uw eigen agrarische onderneming.

Om zo snel én zo goed mogelijk in te spelen op huidige ontwikkelingen in de agrobranche komt u voor keuzes te staan die invloed hebben op onder meer uw opbrengsten en liquiditeit. U wilt de juiste beslissingen nemen, en dat begint met inzicht in uw eigen agrarische onderneming.

Hier komt het agro dashboard om de hoek kijken, waarbij u met een gebruiksvriendelijk en helder dashboard realtime inzicht krijgt in financiële kengetallen en op basis daarvan tijdig kunt bijsturen. Het agro dashboard is bestemd voor:

Melkvee

Agro dashboard melkprijs

Bent u een melkveehouder, dan krijgt u in het agro dashboard inzicht in cijfers uit de winst- en verliesrekening per 100 liter geleverde melk. Zo wordt er in agro dashboard een onderscheid gemaakt tussen:

  • de ontvangen melkprijs;
  • de kritieke melkprijs;
  • de reserveringscapaciteit per 100 kg.

In de afbeelding vindt u een (fictief) voorbeeld van een overzicht uit het agro dashboard met specifieke gegevens voor de melkveehouder. Klik om de afbeelding te vergroten.

Agro dashboard kritieke melkprijs

Is uw kritieke opbrengstprijs onder niveau? Of is uw reserveringscapaciteit lager dan de vastgestelde norm van bijvoorbeeld 7 cent? Dan ziet u dit in één oogopslag. Wij kijken met u mee in het agro dashboard om de verklaring boven tafel te brengen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat we iets opvallends zien in de toegerekende kosten, bijvoorbeeld omdat de voerkosten of de grond- en hulpstoffen te hoog zijn. Zodra we afwijkende zaken of bijzonderheden zien bespreken we dit proactief met u. Niet alleen op uw verzoek, maar ook op eigen initiatief. 

Enthousiast geworden?

Bent u benieuwd naar de toegevoegde waarde van een agro dashboard? Laten we eens sparren over de mogelijkheden voor uw agrarische onderneming.

Varkenshouderij

Bent u varkenshouder? Met het agro dashboard krijgt u onder meer inzicht in het saldo per gemiddeld aanwezig varken. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen vleesvarkens en fokvarkens (zeugen). Daarnaast kunt u (bij fokvarkens) inzien wat de kostprijs per afgeleverde big is. 

Is het saldo per aanwezig varken en/of de kostprijs per big veel hoger of lager dan de voorgaande periode? Samen kijken we waar het aan ligt en welke vervolgacties u hier het best op kan loslaten. 

Meer weten over het agro dashboard voor de varkenshouder? Neem contact met ons op »

Akkerbouw

Teelt en/of produceert u een bepaald gewas, zoals suikerbieten of consumptieaardappelen? Dan bent u waarschijnlijk benieuwd naar het saldo per hectare gewas. Het agro dashboard biedt u deze inzichten.

Zijn er afwijkingen in uw saldo ten opzichte van voorgaande periodes? Met behulp van het dashboard leggen wij, samen met u, relatief eenvoudig de vinger op de zere plek. Met deze informatie kunt u uw agro-onderneming tijdig bijsturen. 

Meer weten over het agro dashboard voor de akkerbouwer? Neem contact met ons op »

Pluimvee

Pluimveehouders kunnen, aan de hand van het agro dashboard, inzicht krijgen in diverse financiële kengetallen. Wat u precies te zien krijgt is afhankelijk van het feit of u vleeskuikens of legkippen heeft: 

  • Heeft u vleeskuikens? Dan krijgt u onder meer inzicht in het saldo per gemiddeld aanwezig vleeskuiken. 
  • Heeft u legkippen? Dan krijgt u onder meer inzicht in het saldo per (gemiddeld) 100 aanwezige hennen, en het aantal eieren per gemiddeld aanwezige hen. 

In het dashboard heeft u de mogelijkheid saldo's en aantallen te vergelijken met voorgaande periodes. Wanneer er (relatief grote) verschillen te zien zijn, zoeken wij samen met u naar de verklaring hiervan. Op basis van deze informatie kunt u uw agrarische onderneming bijsturen en processen optimaliseren. 

Meer weten over het agro dashboard voor de pluimveehouder? Neem contact met ons op »

Uw financiële situatie inzien, waar en wanneer u wilt

Kengetallen kwaliteitsverslag 2020 | de Jong en Laan

Het agro dashboard is vergelijkbaar met het financieel dashboard voor het mkb of de horecasector. Hiermee krijgt u onder andere realtime inzicht in (mutaties in) de liquiditeit, omzet, kostprijs, brutomarge, debiteuren en crediteuren. Het dashboard kan gekoppeld worden aan diverse boekhoudsoftware. Denk hierbij onder meer aan Exact Online, Visma.net en AFAS Online. 

Met het agro dashboard bent u verzekerd van kwalitatieve en betrouwbare tussentijdse cijfers. Niet alleen op het werk, maar ook thuis of onderweg naar de klant. Onze specialisten van IT advies helpen u met het creëren en optimaliseren van een agro dashboard voor uw bedrijf.  

Wilt u niet alleen inzicht in financiële gegevens, maar bijvoorbeeld ook in data afkomstig uit het voorraadsysteem, productregistratie, salarisadministratie en/of urenregistratie? Dit kan door een - voor u op maat gemaakt - management dashboard. U bepaalt daarbij wat u wilt zien.

Lees meer over het management dashboard »