Sub­si­die be­houd gras­land­areaal van­af 19 juni

Derogatiebedrijven kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor de ‘Subsidie behoud areaal grasland’. Vraag deze subsidie vanaf 19 juni aan. RVO behandeld de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Achter­grond sub­si­die

De subsidie wordt opengesteld om de volgende redenen. Vanaf dit jaar wordt de derogatienorm afgebouwd. Hierdoor moet je extra kosten maken vanwege o.a. extra mestafzet. Ook wil de overheid dat je derogatie blijft aanvragen, zodat het aandeel (blijvend) grasland op peil blijft. Om deze redenen wordt de subsidie opengesteld.

Jurgen Horsthuis
Jurgen Horsthuis Adviseur agro

Openstellingsperiode

De subsidie vraag je aan bij ‘mijn.rvo.nl’ in de periode van 19 juni t/m 18 juli 2023. De subsidie kun je aanvragen als je in 2021 of 2022 derogatie had, en dit jaar weer derogatie verleend krijgt.

Kun je nu geen derogatie meer aanvragen omdat al jouw percelen in een grondwaterbeschermingsgebied en/of een Natura 2000-gebied liggen? Dan kun je ook in aanmerking komen, als je tenminste 80% grasland hebt.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 20/ha landbouwgrond voor iedere 10 kg dat de norm wordt afgebouwd t.o.v. de oorspronkelijke norm in 2022 (was 250 of 230 kg). Over de drie jaar kun je maximaal € 20.000 subsidie aanvragen, vanwege het de-minimisplafond. Daarnaast kan de subsidie worden verlaagd als je het de-minimisplafond, door andere subsidies overschrijdt.

Heb je vragen over subsidie behoud areaal grasland? Neem gerust contact op.

Samen voor jouw agrarische onderneming

De agrarische sector is continu in beweging. Denk aan de snel veranderende wet- en regelgeving en de sterk fluctuerende markt. Daardoor zit je als agrarisch ondernemer nooit stil; je staat telkens weer voor nieuwe uitdagingen. Laten we er samen voor gaan!

Lees meer
Jurgen Horsthuis
Jurgen Horsthuis Adviseur agro