For­se stij­ging­en pacht­nor­men

De nieuwe pachtnormen, geldig vanaf 1 juli 2023 zijn fors gestegen: van 12% tot 54%, afhankelijk van het pachtprijsgebied. Met deze nieuwe normen controleer je of de nieuwe pachtprijzen goed worden doorgevoerd voor het nieuwe pachtjaar vanaf 1 juli 2023.

Pachtnormen los land

De nieuwe pachtnormen voor los land zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten uit de periode 2017-2021. Ten opzichte van vorig jaar zijn de resultaten van het jaar 2016 weggevallen en van het jaar 2021 toegevoegd.

Akkerbouw

Voor de akkerbouw is een jaar met een iets lager dan gemiddeld inkomen afgevallen (2016), terwijl het inkomen van het jaar 2021 ver boven het langjarig gemiddelde uitsteekt. Regionaal zijn er wel verschillen.

Melkveehouderij

In de melkveehouderij waren de resultaten in 2016 matig, terwijl het inkomensjaar 2021 ruim boven het gemiddelde lag. Daarnaast zijn ook in de melkveehouderij regionale verschillen aanwezig. Echter deze zijn minder groot dan in de akkerbouw.

Tuinland

De pachtnormen voor tuinland zijn fors hoger ten opzichte van vorig jaar.

Robert Reuver
Robert Reuver Senior adviseur agro
Ervaren adviseur in de agrarische sector
Mijn naam is Robert en ik ben alweer ruim 30 jaar met veel plezier werkzaam als adviseur in de agrarische sector. Ik heb veel ervaring met onder meer agrarische bedrijfsoverdrachten in familieverband en de financiering van agrarische bedrijven. Daarnaast ben ik graag een sparringpartner voor agrarische ondernemers; zeker in deze tijd is het heel belangrijk om samen vooruit te kijken.
Neem contact op

Regionorm of veranderpercentage

Bekijk de nieuwe regionorm en het veranderpercentage van jouw regio. De regionorm geldt wanneer jouw pachtcontract vanaf 1 september 2007 is ingegaan. Is jouw pachtcontract van vóór 1 september 2007? Dan is het veranderpercentage voor jou van toepassing. De normen zijn van toepassing op reguliere pacht en geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar.

Heb je vragen over de pachtnormen? Neem gerust contact op.