Startdatum minimale bedekking groene braak vanaf 15 juni

Wil je de eco-activiteit ‘groene braak’ toepassen? Houd dan rekening met de (deels) gewijzigde voorwaarden.

Voorwaarden eco-activiteit ‘groene braak’

Pas je Groene braak toe als eco-activiteit? De minimale bodembedekking van 80% hoef je nu pas vanaf 15 juni te behalen. Vanwege de natte weersomstandigheden is deze eis uitgesteld. De overige voorwaarden blijven onveranderd.

Twee weken uitstel

De minimale bodembedekking (80%) hoef je pas vanaf 15 juni te behalen (was 31 mei). Door het uitstel is de kans dat je tijdig voldoende bedekking hebt van een aangewezen gewas vergroot. Deze bedekking moet tenminste t/m 31 augustus aanwezig zijn.

Overige voorwaarden gelijk

Alleen de startdatum van de minimale bodembedekking is gewijzigd. De overige voorwaarden zoals de minimale braakperiode en het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen blijven ongewijzigd.

Bart Pelster
Bart Pelster Assistent-accountant agro

Voorwaarden eco-activiteit 'Groene Braak'’

Bij de eco-activiteit ‘groene braak’ gelden de volgende voorwaarden:

  • Je teelt een gewas van de gewaslijst ‘groene braak’ als hoofdteelt.
  • Je zorgt ervoor dat het perceel/de strook minimaal 3 meter breed is.
  • Je zorgt voor minimaal 80% bedekking van gewas in de periode van 15 juni t/m 31 augustus. Het gewas moet je tot het einde van de braakperiode laten staan.
  • In de braakperiode (aaneengesloten periode van minimaal 9 maanden) mag je:
    • Geen meststoffen, chemische gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden gebruiken. Dit mag je ook niet gebruiken als je het gewas na deze periode laat staan.
    • Geen gewas oogsten en geen bewerkingen voor een volgende teelt uitvoeren. Je mag ook niet beginnen met het inzaaien of aanplanten van een volgende teelt.
  • Je mag het betreffende gewas is het gehele jaar niet beweiden en/of oogsten.

Niet op bufferstrook

De eco-activiteit ‘groene braak’ is niet toegestaan op een bufferstrook.

Bestaand grasland en ‘groene braak’

De eco-activiteit ‘groene braak’ mag je niet op een perceel toepassen dat vorig jaar blijvend grasland was.

Tijdelijk grasland omzetten naar groene braak

Tijdelijk grasland kan zonder vernietiging omgezet worden naar een gras-groenbemester (gewascode wijzigen). De gras-groenbemester kun je vervolgens voor ‘groene braak’ inzetten, als het perceel aan alle andere voorwaarden voldoet.

Heb je vragen over de eco-activiteit 'groene braak'? Neem dan gerust contact op.

Bart Pelster
Bart Pelster Assistent-accountant agro