Financiering? Het draait om een gedegen voor­bereiding en creativiteit

Onbezorgd genieten van de smaak van pure ambacht. ‘Alles maken we zelf’ is de filosofie. Op ambachtelijke wijze, waar nog steeds puur handwerk aan te pas komt. Dat is wat Bakkerij Nollen onderscheidt. Dat is waar Bakkerij Nollen voor staat. Het bakkersvak zit in de genen en wordt al 3 generaties doorgegeven binnen deze bakkersfamilie.

Klantcase Bakkerij Nollen

Trots zijn wij om ons de adviseur van dit familiebedrijf te mogen noemen. Met recht één van onze meest smaakvolle klanten.Vaak voel je je als ondernemer zelf wel aan waar het niet helemaal goed gaat of op welke punten je kunt verbeteren. Maar hoe pak je dat concreet aan? En waar begin je? Welke zaken houden verband met elkaar?

Vincent Nollen: “Hier maakte Rom, als deskundige bedrijfsadviseur, het verschil. Hij hield ons een kritische spiegel voor en samen met hem brachten we onze wensen in balans, met de mogelijkheden.”

Rom Ellenbroek: “Het is mooi het vertrouwen te krijgen van een klant, zodat hij ons toestaat in alle openheid te spreken over de mogelijkheden en onmogelijkheden en zo samen tot een plan voor de toekomst te komen.”

Het advies dat daar een gevolg van was, nam Vincent dan ook ter harte. Gelukkig, want dat leverde Bakkerij Nollen heel wat voordeel op.

Rom Ellenbroek
Rom Ellenbroek Partner

Ontwikkelingen van de organisatie

In 1921 openden de deuren van Nollens eerste bakkerij in Hengevelde. Inmiddels staat de 3e generatie aan het roer: Vincent Nollen. Als jonge jongen leerde hij de fijne kneepjes van het vak. Vincent is een ‘echte bakker’ en vol passie wierp hij zich op de productie.

Vers ambachtelijk brood blijkt gewild en in 2001 wordt een 2e vestiging in Goor geopend. Nu, anno 2018, heeft Bakkerij Nollen 10 vestigingen in Twente, de Achterhoek en Salland.

Je kunt je voorstellen, meer vestigingen vraagt uitbreiding van de productie. In 2012 besloot Vincent daarom een perceel grond op het Wegdam in Hengevelde te kopen en daarop een nieuwe broodbakkerij te bouwen; één met voldoende capaciteit voor verdere groei.

De bank zag het groeipotentieel en de mogelijkheden, maar ook de belemmeringen.

De bouw van de bakkerij betekende een forse investering. Vincent vroeg de financiering aan haar huisbankier, Rabobank, en deze was graag bereid te assisteren.

bakker

Slim omgaan met financiering

In de jaren daarna realiseerde Nollen de verwachte groei daadwerkelijk. Kansen nieuwe vestigingen te openen doen zich voor en worden gepakt. Deze uitbreiding had een behoorlijke impact op de financiële structuur.

Zoals dat vaak gaat, ontstond in de loop van de tijd een financieringsstructuur die verre van optimaal was en als gevolg van een forse aflossingsdruk werd verdere groei belemmerd.

Ook de bank zag het groeipotentieel en de mogelijkheden, maar ook de belemmeringen. Ondanks het vertrouwen in Bakkerij Nollen, attendeerden ze Vincent op de uitdagingen waarvoor de onderneming stond. Ze raadden aan eens iemand mee te laten kijken om te zien of er verbeteringen mogelijk waren.

Bedrijfsadviseur aan zet

Vincent vroeg zijn accountant, Erwin Rouweler, om hulp. Erwin betrok hierop vervolgens een van zijn collega’s: bedrijfsadviseur Rom Ellenbroek.

Vincent: “Het eerste gesprek was meteen al een openbaring. Als ondernemer heb je een visie en weet je welke kant je op wilt. Bij de Jong & Laan weten ze de juiste adviseurs neer te zetten waardoor we bij de basis de zaken goed geregeld hebben. Ook 'privé' zijn de nodige wijzigingen doorgevoerd. De stichting boven de bv. De manier waarop het testament nu is ingericht. Daar denk je zelf niet aan."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Voordelen van aanpassen structuur organisatie

Rom had zijn bedenkingen bij de bestaande organisatie- en financieringsstructuur. Om meerdere redenen zou een herstructurering zinvol zijn. Met het toenmalige aantal vennootschappen was de structuur onnodig complex en inefficiënt en ook in de bestaande financieringsstructuur waren verbeteringen denkbaar.

Aanpassing organisatiestructuur

Het ambachtelijk bakken van brood is bij Nollen een strak georganiseerd proces, dat telkens tegen het licht wordt gehouden om te zien of er optimalisaties mogelijk zijn. Ook de organisatiestructuur ontkwam niet aan die kritische blik.

De bestaande structuur werd beoordeeld en getoetst op houdbaarheid voor langere termijn. Vanuit diverse invalshoeken werd, samen met Vincent en zijn rechterhand Patrick de Wit, nagedacht over het toekomstbestendig maken van de onderneming. Uiteindelijk zorgde de juiste mix van alle ingrediënten voor het beste resultaat.

Onderdeel hiervan was:

  • een fusie van meerdere bedrijven;
  • het concentreren van het onroerend goed in één vennootschap;
  • en de certificering van aandelen.

Het gevolg was meer overzicht, betere aansturingsmogelijkheden en het kunnen anticiperen op verdere groei.

Financieringsstructuur onder de loep

Na het aanpassen van de organisatiestructuur was het tijd de financieringsstructuur onder de loep te nemen. Het was eind 2015 en de financiering bestond uit een 10-tal leningen. Verschillende rentepercentages, looptijden, aflossingsverplichtingen en voorwaarden zorgden voor onnodige complexiteit en kosten. Ook liepen zakelijke en privézaken door elkaar. De houdbaarheidsdatum van de financiering was verstreken.

Verschillende rentepercentages, looptijden, aflossingsverplichtingen en voorwaarden zorgden voor onnodige complexiteit en kosten.

Er waren ondertussen 7 vestigingen en de opening van 3 nieuwe vestigingen was aanstaande. Ook werd al voorzichtig nagedacht over verdere uitbreiding van de bakkerij op het Wegdam. Deze nieuwe plannen hadden gevolgen voor de toekomstige financieringsbehoefte.

In diverse gesprekken bespraken Vincent, Patrick en Rom de huidige en gewenste situatie. De ingezette professionalisering van de organisatie, de verbetering van efficiency van de productie en het optimaliseren van de inzet van medewerkers, allemaal zaken die effect hadden op de resultaten van Bakkerij Nollen, werden doorgerekend in een goed onderbouwde prognose voor de jaren 2016-2018.

Samenwerking met huisbankier

Met de prognose op tafel werd de gewenste financieringsstructuur opgetuigd. Tijd om met de bank in gesprek te gaan. De Rabobank, waar al jaren een goede relatie mee bestond en waarvan de kritische blik soms als lastig maar altijd als opbouwend werd ervaren, werd uitgenodigd.

Vooruitlopend op het gesprek ontving de bank de volledig uitgewerkte financieringsaanvraag. Hierin werden alle wijzigingen toegelicht en wensen uitgesproken. Ook werd de bank alvast meegenomen in de verwachte ontwikkelingen op middellange termijn.

Adviseur Rom Ellenbroek

“Wat we vaak zien is dat ondernemers die iets van de financier willen wel nadenken over wat ze willen maar niet communiceren hoe ze het willen. Het zit wel in hun hoofd, maar de drempel is te groot om dat direct bij aanvang met financiers te bespreken. Zeker in de jaren die achter ons liggen was men al blij dat de financiering werd verstrekt. Of dat op de voor de ondernemer meest gunstige wijze gebeurde, was van secundair belang.

Dit is één van de aspecten waar wij van toegevoegde waarde zijn. Wij weten wat de ondernemer wil en we kennen de mogelijkheden en onmogelijkheden bij potentiële financiers. Dat leidt vaak tot interessante gesprekken met financiers. Soms op het scherpst van de snede, wij staan immers voor het belang van de klant, maar altijd op basis van argumenten en met respect voor elkaars belangen. Financiers moeten aan onze rol wennen, maar ze zien er steeds meer de toegevoegde waarde van in. Het mooiste bewijs daarvan is dat financiers zelf hun klanten regelmatig adviseren ons in te schakelen.”

De gesprekken met de bank verliepen vlot en de door ons gewenste financiering kon op steun van de Rabobank rekenen. Begin 2016 kwam de nieuwe financiering tot stand. Nollen blij, bank blij, wij blij. Klaar voor de toekomst en voorlopig rust in de financiering.

Dachten we ...

medewerker de jong en laan

Het bloed kruipt …

Met actieve ondernemers als Vincent is dat eigenlijk ook tegen beter weten in. Kansen zien en pakken, ook al komen ze misschien wel (te) vroeg. Dat is de houding die de onderneming bracht waar ze staat. Niet aanpassen dus.

Het is herfst 2017 en de mooie ontwikkelingen zorgen ervoor dat de wens de banketbakkerij ook te verplaatsen naar het Wegdam sterker wordt. Vincent, Patrick en Rom gaan weer aan tafel. Doen of nog even wachten? Is het verantwoord? Kunnen we het operationeel en financieel al aan? Waar lopen we tegen aan en, niet onbelangrijk, hoe vertellen we het de bank?

Al deze zaken waren onderwerp van gesprek met als gezamenlijke conclusie: DOEN!, maar wel goed voorbereiden.

Als ondernemer met plannen zeg je snel ja tegen een bank die positief tegenover je ideeën staat. We happen sneller toe, zeg maar.

Vincent: "Operationeel waren we aan uitbreiding toe. Financieel waren we er nog niet helemaal klaar voor. In het gesprek met de bank maakte Rom echt het verschil. Het is lastig je eigen verhaal op één moment volledig over te brengen. Met de goed onderbouwde liquiditeitsprognose en een begroting voor meerdere jaren die Rom had opgesteld, hadden we een sterk verhaal. Roms kennis en ervaring, en zijn deskundigheid op het gebied van bancaire zaken, voegden daar veel aan toe.

Als ondernemer met plannen zeg je snel ja tegen een bank die positief tegenover je ideeën staat. We happen sneller toe, zeg maar. Maar Rom weet er dan toch een betere deal van te maken. We weten dat we op hem moeten vertrouwen. En dat doen we nu ook zeker. Een goede ondernemer weet dat ‘ie zelf niet perfect is. En dat je dus kundige mensen om je heen nodig hebt."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Uitbreiding financiering voor investering

De geplande investeringen brachten we zorgvuldig in kaart, we bepaalden de financieringsbehoefte en de gevolgen voor de onderneming in zowel operationele als financiële zin werden weer beoordeeld en uitgewerkt in een goed onderbouwd plan. De met de investering gepaard gaande financieringsbehoefte betekende immers een verdubbeling van de bestaande financiering.

Dat de bank Vincent ook goed kende, bleek wel uit hun reactie: “Deze investering komt wel snel, maar we hadden al verwacht dat je het eerder zou willen doen dan je aankondigde in 2015.”

Het plan werd in één gesprek besproken en op basis daarvan gaf de Rabobank binnen 2 weken haar commitment aan de gevraagde financiering.

Rom: “Hieruit blijkt ook weer het belang van een gedegen voorbereiding en een goede relatie met je bank. Je kunt beter tijd en geld besteden aan de voorbereiding en de bank volledig informeren dan dat je onvoorbereid met je bank in gesprek gaat. De opoffering van tijd en geld bij aanvang weegt niet op tegen de voordelen van een soepel lopend aanvraagproces. Ook heeft het een positief effect op de voorwaarden en condities van de financiering. Ik durf wel te stellen dat de investering in onze bemoeienis altijd dubbel en dwars wordt terugverdiend.”

Effect taxatiewaarde onroerend goed

De offerte volgt snel. Voorwaarden en condities worden besproken en in januari 2018 worden de overeenkomsten getekend. So far, so good.

Maar dan volgt er een onaangename verrassing.

Eén van de voorwaarden van de Rabobank was dat het onroerend goed zowel voor als na uitbreiding getaxeerd moest worden. Geen onlogische vraag. De taxatiewaarde van het onroerend goed viel Rabobank echter tegen. De beperkte alternatieve mogelijkheden voor gebruik van het pand hadden een groter effect op de waarde dan de Rabobank had ingeschat.

De bank gaf aan dat zij op basis van de tegenvallende taxatie een renteverhoging van bijna 0,5% wilden doorvoeren.

Er volgde een gesprek en de bank gaf aan dat zij op basis van de tegenvallende taxatie een renteverhoging van bijna 0,5% wilden doorvoeren.

Rom: “De offerte was getekend, de afspraken waren gemaakt. Nollen had aan alle voorwaarden voldaan. Een tariefsverhoging van bijna 0,5% zou een grote impact op de toekomstige financiële lasten hebben. Waar Nollen dan de dupe van werd. Op zich had ik begrip voor het standpunt van de bank, maar ik vond dat de gevolgen niet ten laste van Nollen konden komen. Daarnaast zit je als ondernemer ook niet te wachten op een bankier die bij aanvang van de nieuwe financiering al niet (meer) content is.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Goede relatie met bank essentieel

De goede relatie met Rabobank en slim advies brachten uitkomst. Op basis van zijn ervaring en met een behoorlijke dosis creativiteit bedacht Rom een alternatieve oplossing. Het voorstel, dat recht deed aan de belangen van alle partijen, werd aan de bank gepresenteerd. Minder dan een dag later was de ontstane rimpel gladgestreken.

Dat de uiteindelijke oplossing nog lagere financieringslasten voor Vincent tot gevolg had, was mooi meegenomen of, om in bakkerstermen te blijven, de kers op de taart!

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen of ben je benieuwd of wij iets voor elkaar kunnen betekenen? Neem gerust contact met mij op.