VEKI-regeling

Investeer je in CO2-besparende maatregelen? Dan weet je als geen ander dat dit vaak gepaard gaat met hoge kosten met een lange terugverdientijd. Gelukkig is daar de versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI); een regeling die onderdeel is van de TSE Industrie en het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om te investeren in CO2-besparende systemen waarvan de werking is bewezen.
Neem direct contact op

VEKI

De subsidieregeling is bedoeld voor een onderneming uit de sector industrie die voor eigen rekening en eigen risico een project uitvoert. De investering moet worden gedaan in de eigen bedrijfsvoering. De volgende projecten komen in aanmerking voor de subsidie: 

 • Investeringen ten behoeve van energie-efficiëntie.
 • Investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van afval.
 • Investeringen ten behoeve van lokale infrastructuur.
 • Investeringen ten aanzien van overige CO2-reducerende maatregelen.

De regeling is geopend van 22 april 2024. 

Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur

Thema's

De VEKI subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen in de volgende thema’s: 

 • Energie-efficientie: voor investeringen waardoor minder energie wordt verbruikt binnen (het productieproces van) de onderneming.
 • Recycling en hergebruik van afval: de afvalstoffen worden opnieuw verwerkt tot producten, materialen of stoffen voor het oorspronkelijke doel of een ander doel.
 • Lokale infrastructuur: investeringsprojecten in lokale infrastructuurvoorzieningen.
 • Overige CO2-verlagende maatregelen: de investeringen leiden tot minder uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen binnen het productieproces van de onderneming.

De subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt en dus niet om demonstratie- of pilotprojecten. In dat geval kan je wellicht aanspraak maken op de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI).

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet je aan de volgende voorwaarden/eisen voldoen:

 • Het project wordt uitgevoerd voor eigen rekening en eigen risico.
 • De subsidie is alleen bedoeld voor individuele ondernemingen uit de sector industrie.
 • Nadat de subsidieaanvraag is ingediend mag er pas worden gestart met het project. 
 • Je project draagt bij aan de reductie van de uitstoot van CO2 in Nederland.
 • Zonder subsidie heeft het project een terugverdientijd van meer dan 5 jaar.
 • De investering heeft zich bewezen in drie of meer vergelijkbare projecten in de Nederlandse industrie. Dit mag ook een project zijn waarvoor een DEI+ voor is ingediend.
 • Binnen 3 jaar, na de start van de activiteiten, is het project afgerond.

Subsidie aanvragen

Vanaf 22 april kan subsidie worden aangevraagd. Het totale subsidiebudget bedraagt €130 miljoen.

Afhankelijk van het soort project, komt 30% tot 70% van de gemaakte kosten in aanmerking voor subsidie. Hierbij geldt een maximum van €15 miljoen per aanvraag.

Praktijkvoorbeeld

Elektronisch afval is lastig te recyclen. Een producent van elektronische middelen wil de verantwoordelijkheid nemen voor de afvalverwerking hiervan. Daarom is de organisatie op zoek gegaan naar een nieuw proces.

De producten worden bij de leveranciers ingezameld waarna een innovatief proces de materialen kan recycleren. Hierbij komt de organisatie echter voor grote investeringen te staan. De VEKI-subsidie biedt hierbij een mooie uitkomst. Van de totale projectkosten van €5.772.500 is €2.000.000 gesubsidieerd. Hierdoor wordt het project haalbaarder én rendabeler voor de onderneming.

Kom jij in aanmerking voor VEKI?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor VEKI en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Martijn IJzerman
Martijn IJzerman Junior subsidieadviseur Meer over Martijn
Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur Meer over Zarina

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.