Demonstratie Energie- en Klimaat­innovatie (DEI+)

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) biedt ondernemers de unieke kans om hun innovatieve ideeën op het gebied van duurzame energie te demonstreren of te testen binnen hun eigen bedrijf.
Neem direct contact op

DEI+

DEI+ richt zich op het verminderen van energieverbruik in productieprocessen en het ontwikkelen van baanbrekende technologieën die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot in Nederland. 

De subsidie kan worden aangevraagd voor innovaties binnen vijf specifieke categorieën: (1) Energie- en Klimaatinnovaties, (2) Vergassing van Reststromen, (3) Aardgasloze Gebouwde Omgeving, (4) Circulaire Economie en (5) Waterstof en Groene Chemie.

De categorieën worden hieronder verder toegelicht.

Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur

5 categorieën

1. Energie- en klimaatinnovaties

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het testen of demonstreren van innovatieve technieken die de CO2-uitstoot helpen verlagen. Dit kan variëren van nieuwe toepassingen van apparaten, systemen of technieken, tot pilotprojecten die innovatieve maatregelen testen. Binnen deze categorie vallen:
 

  • Afvang, Gebruik en Opslag CO2 (CCUS): projecten gericht op CO2-afvang, transport, opslag en toepassing.
  • Circulaire Economie: projecten met een subsidie van meer dan €3 miljoen moeten zich richten op het verbeteren van hulpbronefficiëntie, het vervangen van primaire grondstoffen, afvalpreventie, en de gescheiden inzameling en sortering van afval. Voor kleinere projecten is een subsidie van minder dan €3 miljoen mogelijk.
  • Energie-efficiëntie anders dan in gebouwen: innovaties die leiden tot een lager energieverbruik in productieprocessen of een lagere energieconsumptie bij uitbreiding van de productiecapaciteit.
  • Bevordering van Energie uit Hernieuwbare Bronnen: innovaties gericht op de productie, opslag en inpassing van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind.
  • Flexibilisering van het Energiesysteem: subsidies voor pilotprojecten die de flexibiliteit van het Nederlandse energiesysteem verbeteren, bijvoorbeeld door energieopslag en omzetting van duurzame energie.
  • Lokale Infrastructuur: projecten gericht op lokale energie-infrastructuur zoals elektriciteit, gas, CO2 en waterstof netwerken, met als doel woningen en utiliteitsgebouwen aardgasloos te maken.
  • Andere CO2-verminderende Maatregelen: overige maatregelen die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot in de industrie, elektriciteitssector of gebouwde omgeving.

De aanvraagperiode loopt van 21 november 2023 tot en met 29 augustus 2024. Het subsidiebedrag is maximaal €30 miljoen voor demonstratieprojecten en €25 miljoen voor pilotprojecten.

2. Vergassing van Reststromen

Deze categorie biedt subsidie voor investeringen in productie-installaties die reststromen omzetten in groen gas, methanol, transportbrandstoffen, chemicaliën of syngas. Ondernemers en samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten die biogene en gemengde reststromen verwerken. De aanvraagperiode is van 15 februari 2024 tot en met 29 augustus 2024. Het subsidiebedrag is maximaal €30 miljoen per project. 

3. Aardgasloze Gebouwde Omgeving

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor innovaties die helpen om woningen, woongebouwen, gebouwen zonder woonfunctie of wijken aardgasloos te maken. Dit omvat energie-efficiëntiemaatregelen, bevordering van hernieuwbare energie, energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling en lokale infrastructuurprojecten. De innovaties moeten worden ontwikkeld door kennisinstellingen of marktpartijen en moeten worden getest of gedemonstreerd in de bestaande bouw. De aanvraagperiode voor deze subsidie is van 1 maart 2024 tot en met 29 augustus 2024. Het subsidiebedrag is €6 miljoen.

4. Circulaire Economie (Kleinere Projecten)

Voor kleinere projecten met een subsidie van minder dan €3 miljoen kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor innovaties die materialen recyclen of voor installaties die geschikt worden gemaakt voor gerecycled materiaal. Dit kan een pilotproject of demonstratieproject zijn voor:

  • recycling en hergebruik van reststromen;
  • verbetering van hulpbronefficiëntie;
  • vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen.

De aanvraagperiode loopt van 22 april 2024 tot en met 1 november 2024. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal €3 miljoen per project.

5. Waterstof en Groene Chemie (Groenvermogen NL)

De subsidies in deze categorie zijn gericht op innovaties in waterstofproductie, transport en opslag. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor pilotprojecten, demonstratieprojecten, test- en experimenteerinfrastructuurprojecten. Deze projecten moeten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van waterstof en groene elektronen. De aanvraagperiode is van 3 juli 2023 tot en met 25 juni 2024. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal €30 miljoen voor demonstratieprojecten en €25 miljoen voor pilot- en testprojecten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo mag bijvoorbeeld pas gestart worden met het project nadat de subsidieaanvraag is ingediend. Een andere voorwaarde is dat projecten uiterlijk binnen 6 maanden, na het afgeven van de beschikking, gestart moeten zijn.

Kom jij in aanmerking voor DEI+?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor DEI+ en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Martijn IJzerman
Martijn IJzerman Junior subsidieadviseur Meer over Martijn
Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur Meer over Zarina

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.