SDE++: subsidie voor duurzame energie

Ben je van plan te investeren in hernieuwbare energie of CO2-reducerende technieken? Dan is de SDE++ de oplossing. De SDE++ is de belangrijkste regeling om de CO2-uitstoot in Nederland op een kosteneffectieve manier te verminderen.
Neem direct contact op

SDE++ subsidie

De SDE++ subsidie word toegekend voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en CO2-verlaging. Er zijn een aantal categorieën, waaronder projecten met waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens.

De hoofdcategorieën, ofwel technieken die je kunt inzetten, zijn:

 • Hernieuwbare elektriciteit
 • Hernieuwbare warmte
 • Hernieuwbaar gas
 • CO2-arme productie
 • CO2-arme warmte

SDE++ aanvragen

De openstellingsronde heeft vijf fasen, waarin de maximale subsidie oploopt. Projecten met een lagere subsidie per ton vermeden CO2 kunnen op deze manier eerder hun aanvraag indienen en dus eerder aan bod komen.
 

Openstellingsronde SDE++ 2024 Fasegrenzen maximaal subsidiebedrag (in EUR) per ton CO2-reductie
10-sep 75
16-sep 150
23-sep 225
30-sep 300
7-okt 400

 

 

Veelgestelde vragen

Hoeveel SDE++ subsidie kan je aanvragen?

Hoeveel subsidie je kunt ontvangen, is afhankelijk van de fase, de techniek die gebruikt wordt én de hoeveelheid duurzame energie die je zelf produceert. Als je een SDE++ beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Er is een totaal subsidiebudget van €11,5 miljard. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Wat zijn de voorwaarden van de SDE++?

Om in aanmerking te komen voor de SDE++, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Er zijn algemene voorwaarden en voorwaarden per categorie. De algemene voorwaarden zijn:

 • Je bent een beoogd producent, dus je bent van plan zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen en te exploiteren. 
 • Je bent grootgebruiker; dat wil zeggen dat je een aansluiting hebt van >3 x 80 ampère (voor kleinverbruikers is de ISDE geschikt). 
 • Je doet per categorie één aanvraag; voor elke openstellingsronde kan maximaal één aanvraag worden ingediend per categorie per adres. Je kunt wel op één adres voor verschillende categorieën subsidie aanvragen.
 • Vraag je voor meerdere categorieën subsidie aan? Dan is het verplicht een haalbaarheidsstudie met exploitatieberekening van het project in te sturen met je aanvraag.
 • Op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag, heb je een vergunning afgegeven voor de productie-installatie. Een vergunning volgens de Wet natuurbescherming is verplicht bij subsidieaanvragen voor biomassaprojecten.
 • Het fasebedrag mag niet hoger zijn dan het maximum fasebedrag van de betreffende fase en het maximum basisbedrag van de betreffende technologie.
 • Als er gebruik wordt gemaakt van de SDE++ subsidie, kan voor diezelfde installatie geen gebruik worden gemaakt van de ISDE en/of EIA.
 • Ben je zelf niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan heb je vooraf toestemming van de eigenaar verkregen van de beoogde locatie.
 • Bij het produceren van elektriciteit heb je een transportindicatie meegestuurd met de aanvraag.

Wanneer kan je SDE++ aanvragen?

De regeling is vanaf 10 september 2024 aan te vragen tot en met 7 oktober 2024. 

Drie domeinen

Bij de regeling wordt onderscheid gemaakt in drie domeinen. Dat zijn een verzameling categorieën van productie-installaties:

 1. Hoge-temperatuur-warmte
  Biomassaverbranding, e-boilers, open systeem warmtepomp, ultra-diepe geothermie.
 2. Lage-temperatuur-warmte
  Aquathermie, zonthermie, gesloten systeem warmtepomp, diepe geothermie, geothermie met warmtepomp, biomassavergisting, restwarmte, compostering, lucht-water-warmtepomp, zon-PVT met warmtepomp en daglichtkas.
 3. Moleculen
  Hernieuwbaar gas, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstofproductie via elektrolyse.

Exploitatiesubsidie

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie.

De productie van duurzame energie is niet altijd rendabel. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over meerdere jaren.

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in onder andere de sectoren industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en gebouwde omgeving.

Kom jij in aanmerking voor SDE++?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor de SDE++ en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Aanvragen eHerkenning

De SDE++ vraag je aan met eHerkenning. Je hebt eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig om je aanvraag voor de SDE++ in te kunnen dienen. Je kunt ons als je tussenpersoon hiervoor machtigen, zodat wij de aanvragen voor je kunnen verzorgen.

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Ook interessant

Verduurzamen: 4 subsidies

Investeringssubsidies op het gebied van duurzaamheid worden jaarlijks beschikbaar gesteld door RVO. De meest in het oog springende regelingen zijn EIA, MIA, ISDE en SDE++. Deze subsidieregelingen kunnen niet samen, dus kijk goed waar jouw investering past.

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.