Subsidie­regeling duurzaam maat­schappelijk vastgoed (DUMAVA)

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is bedoeld om het tempo voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed te verhogen. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed worden gestimuleerd om te investeren in verduurzamingsmaatregelen binnen de bestaande vastgoedvoorraad.
Neem direct contact op

DUMAVA

Via de regeling DUMAVA kunnen eigenaren een tegemoetkoming ontvangen in de kosten die worden gemaakt bij het uitvoeren van combinaties van verduurzamingsmaatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de energieprestatie van een gebouw en CO2-emissiereductie tot gevolg hebben.

Er is een totaalbudget van €190 miljoen. De regeling is geopend van 18 september 2023 t/m 31 december 2024.

Twee categorieën

De subsidie wordt opgesplitst in twee categorieën: 

  • Eén, twee of drie losse verduurzamingsmaatregelen: Eigenaren kunnen een aanvraag doen voor maximaal drie verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast kan subsidie worden verkregen voor het energieadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag, voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen. De subsidie voor combinaties van maximaal drie maatregelen bedraagt 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimumbedrag van € 5000 per aanvraag en een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per gebouwde onroerende zaak. De subsidie voor een energieadvies of een duurzaam monumenten advies bedraagt 50% van de advieskosten en voor het laten opstellen van een energielabel 50% van de certificeringskosten.
  • Integraal verduurzamingsproject: Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om plannen van grootschalig onderhoud of een levensduur verlengende renovatie. Er kan subsidie worden aangevraagd voor een pakket aan verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast kan subsidie worden verkregen voor een maatwerkadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag of voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van een integraal verduurzamingsproject. De subsidie voor een integraal verduurzamingsproject bedraagt 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimumbedrag van € 25.000 per aanvraag en een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per gebouwde onroerende zaak. In aanvulling hierop bedraagt de subsidie voor een advies 50% van de advieskosten. De maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn weergegeven in de maatregelenlijst.
Zarina Buckert
Zarina Buckert Junior subsidieadviseur

Voorwaarden DUMAVA

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de subsidieaanvraag, waaronder:

  • De subsidie mag alleen aangevraagd worden door organisaties met een SBI-code die op de DUMAVA SBI-code lijst staat. Globaal gezien betreft dit zorgaanbieders, kinderopvang, theaters, bibliotheken, musea, kinderboerderijen, religieuze organisaties en politieke organisaties.
  • De gebouwen die verduurzaamd worden moeten eigendom zijn van de organisatie met de betreffende SBI-code, huurconstructies mogen dus niet.
  • Het maatschappelijk vastgoed moet opgeleverd zijn vóór 2012. Voor vastgoed na 2012 geldt dat het alleen in aanmerking komt als de werkzaamheden leiden tot een afsluiting van het aardgasnet.
  • De maatregelen moeten worden uitgevoerd op basis van een energieadvies. Dit energieadvies dient opgesteld te zijn voordat de subsidie aangevraagd wordt. Er mag pas gestart worden met de maatregelen nadat de subsidie beschikt is.
  • Eén organisatie mag voor meerdere locaties een aanvraag doen.

Kom jij in aanmerking voor DUMAVA?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor DUMAVA en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Martijn IJzerman
Martijn IJzerman Junior subsidieadviseur Meer over Martijn
Mariëlle Oosten
Mariëlle Oosten Subsidieadviseur binnendienst Meer over Mariëlle
Zarina Buckert
Zarina Buckert Junior subsidieadviseur Meer over Zarina

Contactformulier

Neem contact op door het formulier in te vullen.

Zarina Buckert
Zarina Buckert Junior subsidieadviseur