Subsidie duurzaam maat­schappelijk vastgoed (DUMAVA)

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is bedoeld om het tempo voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed te verhogen. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed worden gestimuleerd om te investeren in verduurzamingsmaatregelen binnen de bestaande vastgoedvoorraad.
Neem direct contact op

DUMAVA

Via de regeling DUMAVA kunnen eigenaren een tegemoetkoming ontvangen in de kosten die worden gemaakt bij het uitvoeren van combinaties van verduurzamingsmaatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de energieprestatie van een gebouw en CO2-emissiereductie tot gevolg hebben. Alle typen monumenten komen in aanmerking voor subsidie.

Er is een totaalbudget van €237,5 miljoen. De regeling is geopend van 3 juni t/m 31 oktober 2024. Je leest hier de belangrijkste wijzigingen vanaf dat moment.

Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur

Twee categorieën

1. Eén, twee of drie losse verduurzamingsmaatregelen

Eigenaren kunnen een aanvraag doen voor maximaal drie verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast kan subsidie worden verkregen voor het energieadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag, voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen. De subsidie voor combinaties van maximaal drie maatregelen bedraagt 20% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een maximum van € 1,5 miljoen. Voor energieadviezen geldt een subsidiepercentage dat aansluit bij wat de aanvrager kan krijgen voor projectkosten (20%, 30% of 40%).

2. Integraal verduurzamingsproject

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om plannen van grootschalig onderhoud of een levensduur verlengende renovatie. Er kan subsidie worden aangevraagd voor een pakket aan verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast kan subsidie worden verkregen voor een maatwerkadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag of voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van een integraal verduurzamingsproject. De subsidie voor een integraal verduurzamingsproject bedraagt:

 • 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met minimaal 3 labelsprongen en een maximumbedrag van € 1,5 miljoen.
 • 40% subsidie voor verduurzaming naar de renovatiestandaard.

Voor energieadviezen geldt een subsidiepercentage dat aansluit bij wat de aanvrager kan krijgen voor projectkosten (20%, 30% of 40%). De maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn weergegeven in de maatregelenlijst.

Voorwaarden DUMAVA

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de subsidieaanvraag, waaronder:

 • De subsidie mag alleen aangevraagd worden door organisaties met een SBI-code die op de DUMAVA SBI-code lijst staat. Globaal gezien betreft dit zorgaanbieders, kinderopvang, theaters, bibliotheken, musea, kinderboerderijen, religieuze organisaties en politieke organisaties.
 • De gebouwen die verduurzaamd worden moeten eigendom zijn van de organisatie met de betreffende SBI-code, huurconstructies mogen dus niet.
 • Het maatschappelijk vastgoed moet opgeleverd zijn vóór 2012. Voor vastgoed na 2012 geldt dat het alleen in aanmerking komt als de werkzaamheden leiden tot een afsluiting van het aardgasnet.
 • De maatregelen moeten worden uitgevoerd op basis van een energieadvies. Dit energieadvies dient opgesteld te zijn voordat de subsidie aangevraagd wordt. Er mag pas gestart worden met de maatregelen nadat de subsidie beschikt is.
 • Eén organisatie mag voor meerdere locaties een aanvraag doen.

Wijzigingen per juni 2024

De belangrijkste wijzigingen op een rij zijn als volgt:

 • Alle typen monumenten komen in aanmerking voor subsidie.
 • Budgetverhoging naar €237,5 miljoen.
 • Het subsidiepercentage voor losse maatregelen gaat omlaag, van 30% naar 20%.
 • Het subsidiepercentage voor integratle maatregelen kan naar maximaal 40% oplopen, in plaats van 30%.
 • €166,25 miljoen van het totale budget is beschikbaar gesteld voor integrale renovaties (70% van het budget).
 • Het maximale subsidiebedrag per aanvrager gaat omlaag van €2,5 miljoen naar €1,5 miljoen.
 • Er komen meer mogelijkheden binnen de subsidie om te investeren in energieopslag.
 • Maatregelen met een korte terugverdientijd verdwijnen van de maatregelenlijst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan led-verlichting.

Kom jij in aanmerking voor DUMAVA?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor DUMAVA en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Martijn IJzerman
Martijn IJzerman Junior subsidieadviseur Meer over Martijn
Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur Meer over Zarina

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.