Europese subsidie Interreg

Europa wil graag meer samenwerking realiseren tussen de verschillende regio’s in Europa. Om dit te bewerkstelligen is in 1990 het subsidieprogramma Interreg in het leven geroepen. Deze bestaat uit verschillende subsidieregelingen.
Neem direct contact op

Interreg

Er zijn drie verschillende Interreg-programma’s die zich op verschillende gebieden richten:

 1. Samenwerking in de grensregio's, ofwel Interreg A. Richt zich op innovatie (in het mkb), koolstofarme economie (duurzame energie) en Human Capital Agenda/ arbeidsmobiliteit (grensarbeid).
 2. Samenwerking tussen regio's in verschillende landen, ofwel Interreg North West Europe en Interreg North Sea Region. Richt zich op het noordzee regio programma (over duurzame energie en duurzaam transport) en het noordwest-Europa programma (gericht op innovatie, koolstofarme economie en een efficiënt gebruik van hulpbronnen en materialen).
 3. Samenwerking interregionaal en Europabreed, ofwel Interreg Europe. Richt zich op Interreg Europe (technologische ontwikkeling, innovatie, concurrentiekracht van het mkb en bescherming van milieu), Espon (voor een evenwichtige ontwikkeling van Europa door middel van wetenschappelijk onderzoek), Interact (kennis, ondersteuning en training binnen de verschillende interreg-programma’s) en Urbact (gericht op samenwerking tussen steden in 29 landen). 

4 grensregio's

Bij samenwerking in de grensregio’s (Interreg A) doet Nederland mee aan vier programma’s in de grensregio’s. De programma’s zijn:

 • Interreg Nederland – Duitsland
 • Interreg Vlaanderen – Nederland
 • Interreg Euregio Maas – Rijn
 • Interreg 2 zeeën

Welke doelgroepen?

Interreg is gericht op de volgende doelgroepen:

 • Overheden (rijk, provincie, gemeente, waterschap)
 • Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • Bedrijven
 • Ontwikkelingsmaatschappijen
 • Nonprofitinstellingen
 • Private partijen zonder winstoogmerk

Wij houden je op de hoogte in de nieuwsbrief wanneer er openstellingen zijn en sparren graag over de subsidieregelingen die voor jou interessant zijn.

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Martijn IJzerman
Martijn IJzerman Junior subsidieadviseur Meer over Martijn
Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur Meer over Zarina

Contactformulier

Neem contact op door het formulier in te vullen.