SSEB: subsidie voor vergroenen bouw­sector

Wil je emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines kopen of bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen ombouwen of verbeteren? Of misschien heb je een innovatief idee om de benodigde laadinfrastructuur te verbeteren? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Het doel van deze subsidie is de uitstoot van stikstof op korte termijn met 60% te verminderen.
Neem direct contact op

SSEB

De subsidie richt zich primair op een vermindering van de meerkosten bij aanschaf van ‘groen’ bouwmaterieel ten opzichte van regulier bouwmaterieel. Daartoe zullen deze meerkosten voor maximaal 40% worden gesubsidieerd, voor mkb-bedrijven tot maximaal 50%.

De subsidie is open sinds 9 mei 2023. DE SSEB kent drie mogelijkheden, te weten:

  1. SSEB aanschaf
  2. SSEB Retrofit
  3. SSEB Innovatie

De drie mogelijkheden worden hieronder verder toegelicht.

3 mogelijkheden

1. SSEB aanschaf 

De SSEB aanschaf betreft de aanschaf van één of meer nieuwe, volledig emissieloze bouwmachines (bouwwerktuigen, hulpfuncties of bouwvoertuig). De regeling is bedoeld voor bedrijven in de bouwsector in Nederland en die bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik.

Per nieuwe emissieloze bouwmachine bedraagt de subsidie maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor, voor het mkb is dat maximaal 50%. Voor alle bedrijven geldt dat de maximale subsidie per bouwmachine €300.000 bedraagt.

2. SSEB Retrofit 

De SSEB Retrofit gaat over het aanpassen van bestaande bouwmachines om de uitstoot ervan te verminderen of emissieloos te maken. Hierbij kan het gaan om:

  • het ombouwen van in gebruik zijnde bouwmachines of zeegaande bouwvaartuigen met een SCR-katalysator, of;
  • de ombouw van een in gebruik zijnde bouwmachine tot emissieloze bouwmachine.

De regeling stimuleert het ombouw van bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen waardoor hun stikstofuitstoot vermindert of verdwijnt.

Het ombouwen bestaat uit:

  • Een elektrische aandrijfmotor én de installatie ervan of
  • De aanschaf van een SCR-katalysator.

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de netto investeringskosten per ombouw, voor het mkb is dat maximaal 50%. Het maximale subsidiebedrag is €300.000.

3. SSEB Innovatie 

De SSEB Innovatie is een innovatieve oplossing voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. De SSEB innovatie geeft subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek en voor een project experimentele ontwikkeling.

Het kan gaan om een project praktijkervaring of een technische ontwikkeling. Dit betreft een tender wat inhoudt dat aanvragen worden beoordeel aan de hand van bepaalde criteria. Aanvragen die op tijd zijn ingediend en compleet zijn bevonden, worden in behandeling genomen.

Korting met MIA

Daar waar de regeling samenloopt met de milieu-investeringsaftrek (MIA) zal een korting plaats gaan vinden. Die betreft dan 11,25% van de MIA als een investeringsmiddel hiervoor in aanmerking komt. Dit hangt ervan af of het investeringsmiddel op de Milieulijst staat.

Ook bestaand materieel

De SSEB subsidie richt zich ook op het vergroenen van bestaand bouwmaterieel. Zo kan bijvoorbeeld via katalysatoren tot ruim 80% van de schadelijke uitstoot worden voorkomen.

Verder zal er ook subsidie beschikbaar komen voor de ontwikkeling van bouwmaterieel dat weinig stikstof uitstoot.

Kom jij in aanmerking voor SSEB?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor SSEB en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Martijn IJzerman
Martijn IJzerman Junior subsidieadviseur Meer over Martijn
Mariëlle Oosten
Mariëlle Oosten Subsidieadviseur binnendienst Meer over Mariëlle
Zarina Buckert
Zarina Buckert Junior subsidieadviseur Meer over Zarina

Contactformulier

Neem contact op door het formulier in te vullen.