MOOI-­regeling

De MOOI kan aangevraagd worden door een samenwerkingsverband van minimaal drie ondernemingen, welke niet met elkaar verbonden zijn in een groep. Er wordt een multidisciplinaire samenwerking verwacht waarbij bijvoorbeeld ook NGO’s, eindgebruikers en kennisinstellingen worden betrokken. Het is dan ook een integraal project waarbij niet alleen naar technologie gekeken wordt, maar waarbij ook eventuele andere vraagstukken (bijvoorbeeld juridisch) opgelost worden.
Neem direct contact op

Missie­gedreven Onder­zoek, Ont­wikkeling en Innovatie

Er zijn 3 thema’s binnen de MOOI:

 1. Industrie
 2. Gebouwde omgeving
 3. Elektriciteit

De MOOI is missiegericht, dus de missies uit het Klimaatakkoord moeten centraal staan. Er moet een tastbaar gezamenlijk doel binnen de missie gevormd worden.

Twee rondes

Voor deze subsidie zijn er twee rondes:

 • eerst een vooraanmelding van 19 maart 2024 t/m 18 april 2024;
 • daarna de indiening van de definitieve subsidieaanvraag van 4 juni 2024 t/m 5 september 2024.

De vooraanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, dus eerder aanmelden wordt beloond!

Binnen de overkoepelende thema’s wordt verwacht dat het project bijdraagt aan één van de volgende drie deelthema’s: elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie. Per thema is 20,35 miljoen euro beschikbaar. De maximale subsidie bedraagt 4 miljoen euro per project en minimaal 2 miljoen euro aan subsidiabele kosten.

Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur

3 deelthema's

Elektriciteit

 • Ontwikkeling van windenergie op zee versnellen en belemmeringen wegnemen.
 • Arbeids- en materiaalbesparende innovaties als onderdeel van grootschalige hernieuwbare elektriciteitsproductie op land.
 • Meervoudig ruimtegebruik bij hernieuwbare elektriciteitsproductie op land.

Gebouwde omgeving

 • Verduurzamingsoplossingen voor de bestaande gebouwde omgeving.
 • Toekomstbestendig energiesysteem voor woonwijken, bedrijventerreinen, kantoor- of winkelgebieden.

Industrie

 • Verduurzamingsoplossingen voor de bestaande gebouwde omgeving.
 • Toekomstbestendig energiesysteem voor woonwijken, bedrijventerreinen, kantoor- of winkelgebieden.

Voorwaarden

Enkele voorwaarden waar aan voldaan moet worden, zijn:

 • Er is een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen die gezamenlijk het project gaan uitvoeren. De groepen mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • In het project worden oplossingen en innovaties ontwikkeld in een duidelijke samenhangende aanpak. Dit moet gericht zijn op de doelen uit het Klimaatakkoord.

Kom jij in aanmerking de MOOI-regeling?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor de MOOI-regeling en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Martijn IJzerman
Martijn IJzerman Junior subsidieadviseur Meer over Martijn
Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur Meer over Zarina

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.