Zorgbonus 2021 aanvragen vanaf 15 juni

Per 15 juni 2021 kunnen zorgaanbieders bonus aanvragen. De subsidie is bedoeld voor zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis - tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 - een uitzonderlijke presentatie hebben geleverd. 

De zorgbonus bedroeg € 1.000 in 2020. In 2021 bedraagt de bonus maximaal € 500 (netto). De exacte hoogte van de zorgbonus voor 2021 hangt af van het aantal zorgprofessionals en pgb-zorgverleners voor wie zorgaanbieders een aanvraag indienen.

Voor alle zorgprofessionals

De zorgbonus van € 500 was al eerder toegezegd. Later sprak het kabinet uit dat zij de bonus voor 2021 breder wil inzetten; voor alle zorgprofessionals in de sector zorg. Het budget voor de zorgbonus 2021 en pgb-zorgbonus is € 720 miljoen.

Let op! De zorgbonus neemt af

Doordat het kabinet zorgprofessionals (zorg- en welzijnbreed) de mogelijkheid biedt de zorgbonus 2021 en pgb-zorgbonus 2021 aan te vragen, neemt het netto bonusbedrag dat de zorgprofessional ontvangt af. Naar verwachting zal de zorgbonus 2021 en pgb-zorgbonus 2021 tussen de € 200 en € 240 netto bedragen.

Zorgbonus is netto

De zorgbonus is netto. Dit betekent dat de belasting voor rekening komt van de werkgever. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor de zorgbonus in aanmerking komen. De opdrachtgever betaalt dan de belasting en wordt hiervoor ook door het Rijk gecompenseerd.

Geen effect op toeslagen

De zorgbonussen hebben geen effect op eventueel te ontvangen toeslagen. Dit is uitzonderlijk, omdat de zorgbonus het inkomen verhoogt en toeslagen bedoeld zijn als compensatie bij een gering inkomen.

Zorgbonus niet voor iedereen

De zorgbonus is niet voor iedere medewerker in de zorg. Zo is er onder meer een inkomensgrens van € 74.000 bruto (peildatum 31 maart 2021) bij een fulltime dienstverband. Zorgmedewerkers die meer verdienen krijgen de zorgbonus dus niet. De exacte voorwaarden voor de zorgbonus zijn gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid.

Zorgbonus 2021 aanvragen

U kunt de zorgbonus aanvragen vanaf dinsdag 15 juni 2021 tot en met dinsdag 27 juli 2021.  Aanvragen die na dinsdag 27 juli worden ingediend, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Het aanvraagformulier staat op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Hier vindt u ook informatie over het aanvraagproces en over de gegevens die u moet aanleveren.

E-book Actualiteiten Personeel 2021

Het e-book Actualiteiten Personeel 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, HR-medewerker en/of salarisadviseur. In het e-book vindt u onder meer de actuele cijfers van het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen...