Fiscale
proces­optimalisatie

Belastingzaken maken ongetwijfeld een belangrijk deel uit van je financiële bedrijfsvoering. Je houdt daar graag controle over, ook al is dat best uitdagend. Vanuit een optimale fiscale positie ben je effectiever en sneller in staat om in te spelen op veranderingen in de markt of eisen die voortkomen uit fiscale wet- en regelgeving. Het stelt je in staat toekomstgericht te ondernemen.

Optimalisatie fiscale positie

Belangrijk is dat je kiest voor een fiscale structuur die past bij je onderneming. Van daaruit is het essentieel om je fiscale positie te optimaliseren; met een sterke fiscale positie weet je welke fiscale regelingen en faciliteiten voor jou van toepassing zijn en welke invloed dit heeft op je bedrijfsvoering.

Dit geeft je een gerust gevoel, omdat je weet wat je te wachten staat. 

Structuurcheck voor procesoptimalisatie

Samen stellen we vast welke structuur voor jou het meest logisch is, rekening houdend met diverse scenario's. Als je al over een structuur beschikt, kijken wij met je mee of de huidige structuur aansluit op je wensen en langetermijnplannen, of dat een herstructurering je misschien meer mogelijkheden biedt. Dit doen we aan de hand van een zogenaamde structuurcheck, waarin we de kansen en risico's van de huidige en/of toekomstige structuur in kaart brengen. Daarbij kijken we niet alleen naar de voordelen vanuit fiscaal oogpunt, maar hierin nemen we ook je (persoonlijke) wensen mee. 

Structuurcheck aanvragen
medewerker de jong en laan
Is mijn fiscale structuur flexibel genoeg?

Je wilt je als organisatie graag optimaal voorbereiden op veranderingen, denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsverkoop of een toenemende inflatie. Maar is je juridische en fiscale structuur daar wel flexibel genoeg voor? En welke gevolgen heeft de huidige opzet van de structuur voor je bedrijfsvoering?

Lees verder

Houd rekening met bewaarplicht

Je hebt als ondernemer een administratie- en bewaarplicht. In beginsel ben je vrij te bepalen hoe je daar invulling aan geeft, maar houd wel rekening met de eisen die de Belastingdienst stelt. Die wil dat de administratie zodanig is ingericht, dat je tijdig en correct belastingaangifte kunt doen. In de whitepaper vertellen we je hoe je dit het beste kan doen.

Efficiëntere processen door horizontaal toezicht

Onder horizontaal toezicht is het makkelijker om, al vóórdat we de aangifte opstellen, zekerheid te kunnen krijgen bij de Belastingdienst of zij onze en jouw visie op de fiscale positie deelt. Aangiften worden hierdoor sneller afgewikkeld en niet meer betrokken in vragenbrieven of lokale belastingcontroles achteraf.

Lees verder
medewerker de jong en laan

Wil jij ook
je fiscale

processen
optimaliseren?

Neem gerust contact op en dan bespreken we samen de mogelijkheden voor jouw organisatie!

Vragen? Stel ze!

Stel je vraag door hieronder je contactgegevens in te vullen.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op