Horizontaal toezicht: de voor- en nadelen

De Jong & Laan heeft een fiscaal dienstverlenersconvenant horizontaal toezicht gesloten met de Belastingdienst: een samenwerkingsmodel waar transparantie en vertrouwen de basis is. Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen de Belastingdienst, ons en onze klanten. Ben je benieuwd wat dit voor jou betekent? Lees dan verder!

Wat is horizontaal toezicht?

Onder horizontaal toezicht is het makkelijker om, al vóórdat we de aangifte opstellen, zekerheid te kunnen krijgen bij de Belastingdienst of zij onze en jouw visie op de fiscale positie deelt. Aangiften worden hierdoor sneller afgewikkeld en niet meer betrokken in vragenbrieven of lokale belastingcontroles achteraf.

De voordelen

  • Minder controle achteraf: het belangrijkste voordeel van deelnemen aan horizontaal toezicht is dat het zorgt voor minder controle achteraf. Kies je voor deelname aan horizontaal toezicht, dan krijg je geen vragenbrieven en reguliere, lokale boekenonderzoeken meer. Wél kan je nog betrokken worden in centrale en/of landelijke onderzoeken en steekproeven. De aangiften worden sneller en veelal conform afgehandeld. Je krijgt dus sneller zekerheid en de bijbehorende definitieve aanslag.
  • Fiscale compliance: daarnaast ondersteunt deelname aan horizontaal toezicht de ‘fiscale compliance’ die je in je ondernemingsbeleid hebt ingebed en mogelijk ook richting stakeholders uitdraagt. Horizontaal toezicht heeft namelijk als uitgangspunt dat je tijdig, juist en volledig aan je fiscale verplichtingen voldoet.
  • Vast aanspreekpunt: wij als adviseur een vast aanspreekpunt; de relatiebeheerder bij de Belastingdienst. Dat werkt snel en prettig als je vooraf zekerheid wilt over specifieke vraagstukken.

Zijn er ook nadelen?

Dat ligt eraan wat je als nadeel beschouwt. Belangrijke voorwaarde voor horizontaal toezicht is dat wij namens jou of je onderneming vooroverleg plegen over fiscale vraagstukken waarover de Belastingdienst mogelijk anders denkt. Kies je voor horizontaal toezicht, dan maakt je deze keuze voor de onderneming en voor jou als ondernemer. Dit geldt dan voor: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Ook de invordering loopt erin mee.

Deelname

Het is jouw keuze of je deel wilt nemen aan horizontaal toezicht. Je kunt deelnemen aan horizontaal toezicht via ons en op basis van ons convenant met de Belastingdienst. Omdat horizontaal toezicht de nodige voorwaarden, voordelen en nadelen kent, nemen we die eerst goed met je door.

Komen we samen tot de conclusie dat horizontaal toezicht past bij jou en je bedrijfsvoering? Dan vragen we je om de zogenaamde deelnameverklaring af te geven en melden we je aan. In de verklaring geef je aan dat je:

  • op basis van vertrouwen, begrip en transparantie een relatie met de Belastingdienst wilt aangaan. 
  • de gegevens voor de aangifte tijdig, juist en volledig aanlevert.
  • de verschuldigde belasting juist, tijdig en volledig wilt betalen.

En als horizontaal toezicht niets voor mij is?

Maak je geen gebruik van horizontaal toezicht, dan verandert er niets in de kwaliteit van onze dienstverlening, in onze rol als adviseur en ook niet in de beeldvorming bij de Belastingdienst. Alleen de manier waarop afstemming met en controle door de Belastingdienst plaatsvindt, verschilt.

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen