Loonkostensubsidie niet op NOW-regeling gekort

Recent is er een wijziging van de loonkostensubsidie in de NOW-regeling bekendgemaakt. In dit bericht leest u ook hoe u de NOW berekent voor starters.

Loonkostensubsidie niet op NOW-regeling gekort

Recent is er een wijziging van de loonkostensubsidie in de NOW-regeling bekendgemaakt. Daarnaast is toegelicht hoe u de NOW-regeling berekent als starter. We lichten beide punten in dit bericht toe.

Loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking?

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS).

Hierdoor ontstaat een dubbele tegemoetkoming. Dit wordt door de politiek voor lief genomen omdat de kosten beperkt zijn.

Door deze wijziging vervalt voor werkgevers ook de verplichting om een loonkostensubsidie via de NOW te melden bij de gemeente, die de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking uitvoert.

NOW-regeling berekenen voor starters

Ook als starter kunt u van de NOW-regeling gebruikmaken. U moet uw omzetderving dan wel afwijkend berekenen.

De belangrijkste voorwaarde voor compensatie via de NOW is dat een bedrijf gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies boekt. Dit wordt berekend door over een periode van drie maanden, te beginnen in maart, april of mei 2020, de omzet te vergelijken met de gemiddelde kwartaalomzet in 2019.

Als starter moet u in ieder geval over de hele maand februari 2020 omzet hebben gemaakt. Het omzetverlies moet naar rato berekend worden.

Rekenvoorbeeld

U bent uw onderneming gestart op 17 juli 2019. De omzet vanaf 1 augustus 2019 tot en met 29 februari 2020 bedraagt in totaal € 140.000. In de maanden april tot en met juni 2020 is de omzet gemiddeld € 10.000 per maand, ofwel € 30.000 over de gehele periode.

In dit geval wordt de omzet over zeven maanden (augustus 2019 tot en met februari 2020) naar rato berekend over drie maanden, dus (€ 140.000 / 7) x 3 = € 60.000. Dat is de referentie-omzet. In dit geval is de omzetdaling: € 60.000 – € 30.000, ofwel 50%.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.