Loonheffing

Als u personeel in dienst heeft, moet u loonheffingen op het salaris inhouden. De wetgeving op het gebied van loonheffingen is voortdurend in beweging. Dat maakt het voor u als ondernemer lastig om alle wijzigingen goed te volgen. Ook de regelmatige verwarring of bepaalde wetgeving nu wel of niet doorgaat, maakt het er niet beter op. Bij de Jong & Laan krijgen we dan ook veel vragen over loonheffingen.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Belastingadviseur

Vragen over loonheffingen

Onze loonheffingsspecialisten beantwoorden zeer uiteenlopende vragen. Om u een indruk te geven:

  • Ik wil mijn werknemer een reiskostenvergoeding geven. Mag ik deze meenemen in het forfait voor de WKR?
  • Ik ga dit jaar zzp’ers inhuren om opdrachten uit te voeren en ik heb een modelovereenkomst gevonden die me passend lijkt. Kan en mag ik deze gebruiken? Voldoet de overeenkomst zo aan alle eisen? En moet ik deze aanleveren bij de Belastingdienst ter goedkeuring?
  • Ik heb een eindheffing betaald voor de werkkostenregeling (WKR). Hoe kan ik dit voorkomen?

Loonheffing en contracten zzp’ers

Waar vijf jaar geleden het accent vooral op de invoering van de WKR lag, is de inzet van zzp’ers op dit moment een hot item. Wij bekijken dan ook veel contracten voor de inzet van zzp’ers. Niet meer dan logisch, want u wilt zich daar als opdrachtgever niet aan branden.

Stel dat het een werknemer blijkt te zijn en geen zzp'er. Dit heeft fiscale consequenties maar ook arbeidsrechtelijke gevolgen die voor uw rekening kunnen komen.

Brede scope

De scope van de loonheffingsspecialisten van de Jong & Laan is breed. Zo helpen we buitenlandse klanten die hun personeel in Nederland laten werken. Maar ook de verzekeringsplicht van een dga en/of zijn familie is een onderwerp waar klanten ons voor weten te vinden.  

Met een quickscan brengen we loonheffingsrisico's in kaart. Neemt u bijvoorbeeld wel voldoende maatregelen tegen aansprakelijkstelling voor loonheffingen en/of omzetbelasting bij inlenen van personeel of aanneming van werk (keten- en/of inlenersaansprakelijkheid).

Wij kunnen u begeleiden bij uw loonadministratie, looncontrole of een afronding daarvan. Ook hebben wij ervaring met bezwaarprocedures naar aanleiding van looncontroles. Uiteraard blijven de verschillende regelingen omtrent de (bestel)auto van zaak een aandachtspunt, waarbij we samen met u kiezen welke regeling het beste bij u past.

Nieuws
Voorkom extra belasting bij vergoeding voor uw personeel
Lees meer
Nieuws
Fiscus laat zzp'er voorlopig met rust
Lees meer
Nieuws
Stel identiteit nieuwe werknemer vast voor juiste vaak lagere loonbelasting
Lees meer
Whitepaper

Wet DBA

Er zijn een aantal ontwikkelingen geweest rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). In de regel werkten opdrachtgevers- en nemers op grond van afspraken en een vast onderdeel van de afspraken vormde de overlegging van de VAR. De VAR bood de opdrachtgever zekerheid over de vraag of die op de vergoeding aan opdrachtnemer terecht geen belastingen en/of premies inhield. Per 1 mei 2016 is de VAR vervangen en is de Wet DBA van kracht.