Werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. De WKR is een collectieve regeling voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel

Eerder bestond de wetgeving uit een brij van regels. Van regels voor het fietsplan tot de mobiele telefoons en laptops van de zaak. Werkgevers wilden versimpeling zien; de werkkostenregeling werd geïntroduceerd. 

Leonie Pongers
Leonie Pongers Belastingadviseur

Wat valt onder de werkkostenregeling 2019?

De regeling houdt het volgende in:

  • U mag 1,2% van de totale loonsom belastingvrij aan uw personeel vergoeden of verstrekken.
  • Komt u boven dit forfait uit, dan moet u over dat bedrag een eindheffing betalen van 80%.
  • Daarnaast zijn er enkele kostenposten die zijn vrijgesteld of waarvoor een nihilwaardering geldt.

Gevolgen voor de werkgever

De regeling heeft voor u als werkgever een aantal gevolgen. Niet alleen voor uw financiële administratie, maar ook voor uw salarisadministratie en het arbeidsvoorwaardenpakket van uw werknemers. Een goede inventarisatie van uw huidige situatie kan u inzicht geven hoe u de regeling optimaal kunt toepassen.

Whitepaper

Werkkostenregeling: een verplichting voor elke werkgever

Stappenplan WKR

Wij ontwikkelden een stappenplan dat u kan helpen bij de eerste inventarisatie om te zien wat de WKR voor u betekent. Eventueel kunnen wij u helpen bij het bepalen of eventuele vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Aan de slag

Wilt u met de werkkostenregeling aan de slag, dan kunt u contact opnemen met onze specialisten. Zij kunnen voor u een inventarisatie starten en onderzoeken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.

WKR | Best gelezen

Nieuws
Water of ijs op kosten van de zaak?
Lees meer
Blog
Werkkostenregeling: voorkom of beperk eindheffing
Lees meer
Blog
Fiets voor het personeel; wat kan en mag met de WKR?
Lees meer