LIV vervalt en LKV ouderen bouwt af vanaf 2025

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin het lage-inkomensvoordeel vervalt per 2025 en het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers wordt afgebouwd vanaf 2025.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel, LIV, verdwijnt dus per 2025. Je hebt voor het jaar 2024 nog recht op het LIV voor werknemers die rond het minimumloon verdienen (gemiddeld per uur van minimaal € 14,33 tot en met maximaal € 14,99). Er gelden nog meer voorwaarden voor het LIV, onder meer dat voor de werknemer in 2024 minimaal 1248 uren verloond zijn.

Tip! Kijk hier voor alle voorwaarden voor het LIV.

Let op! De uitbetaling van het LIV 2023 vindt plaats in 2024. De uitbetaling van het LIV 2024 vindt plaats in 2025. Je hebt voor het jaar 2025 geen recht meer op het LIV, maar kunt dus nog wel LIV 2024 uitbetaald krijgen.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen
Specialist op het gebied van loonheffingen
Loonheffingen, het leukste wat er is! Samen met mijn team kijk ik met klanten mee hoe zij kosten kunnen besparen bij het belonen van personeel. Ook het geven van presentaties op mijn vakgebied, zowel intern als extern, geeft mij veel energie. Het contact met klanten & collega’s om (internationale) vraagstukken op te lossen is mijn grootste drive!
Neem contact op

Loonkostenvoordeel oudere werknemer

De Eerste Kamer is ook akkoord dat het loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben vanaf 2025 stapsgewijs wordt afgebouwd. Of die afbouw plaatsvindt en hoe, is afhankelijk van de vraag of de dienstbetrekking vóór 1 januari 2024 begon of niet.

  • Voor dienstbetrekkingen die begonnen vóór 1 januari 2024 blijft het LKV voor oudere werknemers van € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per kalenderjaar gewoon in stand tot het einde van de looptijd van maximaal drie jaar.
  • Voor dienstbetrekkingen die begonnen op of ná 1 januari 2024 wordt het LKV per 1 januari 2025 verlaagd naar € 1,35 per verloond uur en per 1 januari 2026 afgeschaft.

Tip! Start de dienstbetrekking dit jaar of volgend jaar, ga dan na of je voor de werknemer misschien ook recht heeft op het LKV arbeidsgehandicapte werknemer. Dit LKV wordt namelijk niet afgeschaft en bedraagt ook € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000. 

Dit bericht is gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals die gold op de publicatiedatum en bevat een algemene beschrijving. Onze adviseurs adviseren je graag over de actuele mogelijkheden voor jouw specifieke situatie. Heb je vragen over het LIV? Neem gerust contact op.

Whitepaper LKV: profiteer jij al?

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat uit drie onderdelen: het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Wij nemen je hierin mee in deze whitepaper.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen
Specialist op het gebied van loonheffingen
Loonheffingen, het leukste wat er is! Samen met mijn team kijk ik met klanten mee hoe zij kosten kunnen besparen bij het belonen van personeel. Ook het geven van presentaties op mijn vakgebied, zowel intern als extern, geeft mij veel energie. Het contact met klanten & collega’s om (internationale) vraagstukken op te lossen is mijn grootste drive!
Neem contact op