Vermogen nalaten op jouw manier

Je hebt vermogen opgebouwd en je wilt dit graag overdragen naar de volgende generatie. Je kunt je kinderen helpen met bijvoorbeeld studiekosten of de aankoop van een woning. Of misschien wil je kind het stokje van het familiebedrijf overnemen. Jouw financiële hulp kan dat mogelijk maken!

Estate planning

Er zijn verschillende manieren van vermogensoverheveling. Denk aan:

Maar denk ook aan je nalatenschap; wat zijn je wensen in het geval dat je komt te overlijden? Of wanneer je niet meer zelfstandig beslissingen kunt nemen door ziekte of een ongeval? Denk goed na hoe je dan omgaat met de erfbelasting, huwelijkse voorwaarden en je testament

In dit overzicht

In dit overzicht bundelen we artikelen die gaan over vermogensoverdracht bij leven óf overlijden. Zorg dat jij je goed voorbereid met een duidelijke estate planning (ook wel vermogensplanning of nalatenschapsplanning genoemd). Dit geeft niet alleen rust, maar ook zekerheid voor jezelf en eventuele nabestaanden.

Laten we
er samen

het beste
van maken

Vragen? Stellen!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen

Samen gaan we ervoor

Jacqueline Rijsbergen
Jacqueline Rijsbergen Senior belastingadviseur Meer over Jacqueline
Ginie Hamhuis
Ginie Hamhuis Belastingadviseur Meer over Ginie
Jan Bloodshoofd
Jan Bloodshoofd Senior belastingadviseur Meer over Jan
Annemarie Hulsman
Annemarie Hulsman Senior belastingadviseur Meer over Annemarie