Belastingvrij schenken in 2023

Wil je schenken in 2023? Maak dan gebruik van de schenkingsvrijstellingen. Eén van de schenkingsvrijstellingen komt per 1 januari 2024 te vervallen en kan dit jaar (2023) dus voor het laatst worden gebruikt: de schenking eigen woning.

Schenk­ings­vrij­stel­ling­en

In dit artikel maken we een onderscheid tussen schenken aan kinderen en schenken aan anderen.

Schenken aan kinderen

Voor een schenking aan een kind bestaat een jaarlijkse vrijstelling. Deze bedraagt in 2023 maximaal € 6.035. Alleen over het meerdere betaalt jouw kind belasting.

Daarnaast bestaan er voor schenkingen aan kinderen een aantal éénmalig hogere vrijstellingen. Wordt een eenmalig hoge schenking gegeven dan mag in dat jaar niet de jaarlijkse vrijstelling worden gebruikt.

Voor alle eenmalig hoge vrijstellingen geldt een leeftijdseis: het kind of de fiscaal partner van het kind moet tussen 18 en 40 jaar zijn op het moment van de schenking (de dag van de 40ste verjaardag telt mee). De eenmalig hoge vrijstellingen kunnen niet worden gecombineerd. Je kunt dus slechts eenmalig één van deze vrijstellingen benutten

Ellen Wilts
Ellen Wilts Senior belastingadviseur

De mogelijkheden

  • Eenmalige algemene verhoging: een kind kun je eenmalig belastingvrij een bedrag van € 28.947 schenken. Deze schenking mag het kind vrij besteden.

  • Dure studie: als je schenkt ten behoeve van een dure studie, bestaat recht op een eenmalige vrijstelling van maximaal € 60.298. De kosten van de studie moeten minstens € 20.000 per jaar bedragen, exclusief levensonderhoud en de schenking moet aantoonbaar aan deze studie worden besteed (aflossen van een studieschuld mag niet). De schenking moet bovendien notarieel worden vastgelegd en moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn besteed aan de studie.

  • Eigen woning: schenk je ten behoeve van de aankoop, verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld? Dan bedraagt de vrijstelling in 2023 maximaal € 28.947 (de jubelton).

Woning schenken aan je kind: 3 mogelijkheden

Een woning schenken aan je kind is niet zomaar iets. En als je hebt besloten te schenken, wil je het op een fiscaalvriendelijke manier doen. Daar helpen we je graag mee! Er zijn 3 mogelijkheden.

Lees meer

Schenken aan anderen

Voor een schenking aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend bestaat een jaarlijkse vrijstelling. Deze bedraagt in 2023 maximaal € 2.418. Alleen over het meerdere betaalt de ontvanger schenkbelasting.

Daarnaast bestaat er voor een schenking aan een ander dan je kind één eenmalig hogere vrijstelling: de schenking voor een eigen woning van maximaal € 28.947. Wordt eenmalig de hoge schenking gegeven, dan mag in dat jaar niet de jaarlijkse vrijstelling worden gebruikt.

Voor de eenmalig hoge vrijstelling geldt een leeftijdseis: de ontvanger of de fiscaal partner van de ontvanger moet tussen 18 en 40 jaar zijn (de dag van de 40ste verjaardag telt mee).

Interessant!

Whitepaper schenken

Heb je de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor (klein)kinderen, maar zo beperk je ook de toekomstige erfbelasting. Hoe gaat belastingvrij schenken in zijn werk? Wij nemen je in de whitepaper mee in dit proces!

Meer schenken, wat dan?

Schenk je kinderen een bedrag van meer dan € 6.035 en valt dit niet onder eenmalige vrijstellingen? Dan bedraagt het belastingtarief 10% over het meerdere tot € 138.642. Boven dit bedrag is het tarief 20%.

Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 138.642 en 36% over het meerdere. Voor anderen dan kinderen en kleinkinderen is het tarief 30% tot € 138.642 en 40% over het meerdere.

Schenken op papier

Ligt je vermogen grotendeels vast? Maar wil je toch vermogen aan je kinderen overdragen? Dan is schenken op papier wellicht een optie.

Heb je nog vragen over het belastingvrij schenken? Neem gerust contact met ons op.

Ellen Wilts
Ellen Wilts Senior belastingadviseur