Belastingvrij schenken in 2024

Wil je schenken in 2024? Maak dan gebruik van de schenkingsvrijstellingen. Weliswaar is de verhoogde vrijstelling voor schenking eigen woning vanaf 2024 vervallen, maar door vrijstellingen en lage tarieven optimaal te benutten blijft het aantrekkelijk om ’met de warme hand’ te schenken.

Schenk­ings­vrij­stel­ling­en

In dit artikel maken we een onderscheid tussen schenken aan kinderen en schenken aan anderen.

Schenken aan kinderen

Voor een schenking aan een kind bestaat een jaarlijkse vrijstelling. Deze bedraagt in 2024 maximaal € 6.633. Alleen over het meerdere betaalt jouw kind belasting.

Daarnaast bestaan er voor schenkingen aan kinderen een aantal éénmalig hogere vrijstellingen. Wordt een eenmalig hoge schenking gegeven dan mag in dat jaar niet de jaarlijkse vrijstelling worden gebruikt.

Voor alle eenmalig hoge vrijstellingen geldt een leeftijdseis: het kind of de fiscaal partner van het kind moet tussen 18 en 40 jaar zijn op het moment van de schenking (de dag van de 40ste verjaardag telt mee). De eenmalig hoge vrijstellingen kunnen niet worden gecombineerd. Je kunt dus slechts eenmalig één van deze vrijstellingen benutten.

Tom Meuleman
Tom Meuleman Senior familieadviseur
Specialist in bedrijfsopvolging
Mijn naam is Tom, fiscaal jurist en familieadviseur. Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van families bij opvolgingsvraagstukken. Over dit thema heb ik twee boeken geschreven: Opvolger gezocht (2020) en Gun elkaar wat (2022).
Neem contact op

De mogelijkheden

  • Eenmalige algemene verhoging: een kind kun je eenmalig belastingvrij een bedrag van € 31.813 schenken. Deze schenking mag het kind vrij besteden.

  • Dure studie: als je schenkt ten behoeve van een dure studie, bestaat recht op een eenmalige vrijstelling van maximaal € 66.268. De kosten van de studie moeten minstens € 20.000 per jaar bedragen, exclusief levensonderhoud en de schenking moet aantoonbaar aan deze studie worden besteed (aflossen van een studieschuld mag niet). De schenking moet bovendien notarieel worden vastgelegd en moet uiterlijk op 31 december 2026 zijn besteed aan de studie.

Schenken aan anderen

Voor een schenking aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend bestaat een jaarlijkse vrijstelling. Deze bedraagt in 2024 maximaal € 2.658. Alleen over het meerdere betaalt de ontvanger schenkbelasting.

Interessant!

Whitepaper schenken

Heb je de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor (klein)kinderen, maar zo beperk je ook de toekomstige erfbelasting. Hoe gaat belastingvrij schenken in zijn werk? Wij nemen je in de whitepaper mee in dit proces!

Meer schenken, wat dan?

Schenk je kinderen een bedrag van meer dan € 6.633 en valt dit niet onder eenmalige vrijstellingen? Dan bedraagt het belastingtarief 10% over het meerdere tot € 152.368. Boven dit bedrag is het tarief 20%.

Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 152.368 en 36% over het meerdere. Voor anderen dan kinderen en kleinkinderen is het tarief 30% tot € 152.368 en 40% over het meerdere.

Schenken op papier

Ligt je vermogen grotendeels vast? Maar wil je toch vermogen aan je kinderen overdragen? Dan is schenken op papier wellicht een optie.

Heb je nog vragen over het belastingvrij schenken? Neem gerust contact met ons op.