Schenken op papier: waar moet je op letten?

Ligt je vermogen grotendeels vast en wil je het toch aan je kinderen overdragen zonder al te veel belasting te betalen? Dan is schenken op papier vaak een goede optie.

Schenken op papier, waar moet je op letten?

Ligt je vermogen grotendeels vast en wil je het toch aan je kinderen overdragen zonder al te veel belasting te betalen? Dan is schenken op papier vaak een goede optie. Wat is dat en welke rol speelt de notaris hierbij?

Schenken op papier

Als je schenkt op papier, dan schenk je een bepaald bedrag en leen je dit vervolgens terug van de ontvanger van de schenking. Feitelijk verandert er dus niets, behalve dat je een schuld krijgt bij de ontvanger van de schenking en deze een vordering op je heeft. Daarbij spreek je af dat deze schuld opeisbaar wordt na je dood. 

Waarom?

Het nut van een schenking op papier is belastingbesparing. Als je bij de schenking gebruikmaakt van de jaarlijkse schenkvrijstelling, dan hoeft de ontvanger van de schenking - meestal een kind van de schenker - geen of weinig schenkbelasting te betalen. Bij het overlijden van de schenker vermindert de vordering de omvang van de erfenis en daarmee de te betalen erfbelasting.

Ellen Punte
Ellen Punte Senior belastingadviseur
Interessant!

Whitepaper schenken

Heb je de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor (klein)kinderen, maar zo beperk je ook de toekomstige erfbelasting. Hoe gaat belastingvrij schenken in zijn werk? Wij nemen je in de whitepaper mee in dit proces!

Rente terugbetalen

Bij een schenking op papier moet 6% rente worden betaald over het teruggeleende bedrag. Deze rente moet jaarlijks ook aan de kinderen worden uitbetaald. Gebeurt dit niet, dan vervalt het fiscale voordeel.

Minder belasting in box 3

Bij een schenking op papier vermindert het vermogen van de schenker. Hij betaalt dus ook minder belasting in box 3. Het vermogen van de ontvanger van de schenking neemt toe. Hij betaalt dus meer belasting in box 3, maar een stuk minder dan het bedrag van de rentevergoeding van 6%.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.