Schenken op papier, waar moet u op letten?

Ligt uw vermogen grotendeels vast? En wilt u dit vermogen aan uw kinderen overdragen zonder al te veel belasting te betalen? Dan is schenken op papier vaak een optie. Wat is dat en welke rol speelt de notaris hierbij?

Schenken op papier

Als u schenkt op papier, dan schenkt u een bepaald bedrag en leent u dit vervolgens terug van de ontvanger van de schenking. Feitelijk verandert er dus niets, behalve dat u een schuld krijgt bij de ontvanger van de schenking en deze een vordering op u heeft. Daarbij spreekt u af dat deze schuld opeisbaar wordt na uw dood. 

Waarom?

Het nut van een schenking op papier is belastingbesparing. Als u bij de schenking gebruik maakt van de jaarlijkse schenkvrijstelling, dan hoeft de ontvanger van de schenking - meestal een kind van de schenker - geen of weinig schenkbelasting te betalen. Bij het overlijden van de schenker vermindert de vordering de omvang van de erfenis en daarmee de te betalen erfbelasting.

Interessant! Slim omgaan met schenkvrijstellingen kan belasting besparen. Meer lezen hierover? Download dan onderstaande whitepaper: 

Slim omgaan met schenkvrijstellingen kan belasting besparen!

Wist u dat schenken bij leven verstandig kan zijn? 

  • Het is leuk voor kinderen en kleinkinderen;
  • U beperkt de toekomstige erfbelasting;
  • De vrijstellingen optimaal benutten;
  • Behaal optimaal fiscale voordeel. 

Rente terugbetalen

Bij een schenking op papier moet 6% rente worden betaald over het teruggeleende bedrag. Deze rente moet jaarlijks ook aan de kinderen worden uitbetaald. Gebeurt dit niet, dan vervalt het fiscale voordeel.

Minder belasting in box 3

Bij een schenking op papier vermindert het vermogen van de schenker. Hij betaalt dus ook minder belasting in box 3. Het vermogen van de ontvanger van de schenking neemt toe. Hij betaalt dus meer belasting in box 3, maar een stuk minder dan het bedrag van de rentevergoeding van 6%.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Ook interessant! Collega Rien Pol schreef een blog over erfbelasting. Klik hieronder om verder te lezen: