Waarom je nu werk moet maken van een testament [10 redenen]

Het testament. Liever denken we er niet over na, stellen we het nog even uit. Maar van uitstel komt afstel, met alle gevolgen van dien. Renate geeft 10 goede redenen om nu een testament te maken.
Gelijk naar de 10 redenen

Goed nalatenschap

‘Rest in peace’ wensen we de overleden dierbaren vaak toe. Zo ook de Queen of Soul Aretha Franklin toen zij overleed. Een hele stoet fans en bewonderaars toonden RESPECT in een lange stoet langs haar baar in Motown Detroit.

Het is echter de verwachting dat haar overlijden de gemoederen – of in ieder geval een aantal advocatenkantoren - nog lang bezig zal houden. Aretha heeft namelijk geen testament nagelaten.

BNR Nieuwsradio pikte de berichtgevingen hierover op en wijdde er een item aan, zo kwam het mij ter ore. Aretha Franklin wordt in de lijst opgenomen met menig andere beroemde en vermogende artiest, zoals Prince en Amy Winehouse, zonder testament.

Overlijden zonder testament

De lijst met onbekende overledenen die geen testament achterlaten is uiteraard veel langer. De problemen die daardoor ontstaan echter niet minder groot en niet minder herkenbaar; ze worden alleen niet breed uitgemeten in de pers.

Testament: toch niet voor mij?

In onze praktijk merk je dat veel van onze ondernemende klanten het onderwerp testament het liefst parkeren. De jongeren omdat ze het zien als iets voor als je oud(er) bent.

En voor jong en oud(er) omdat het confronterend is. Je wordt gedwongen om na te denken over een situatie waar je het liefst niet mee bezig bent.

Je moet durven benoemen wie je wel en niet wat laat erven. Dat is niet altijd prettig.

Bovendien: je moet durven benoemen wie je wel en niet wat laat erven. Het legt onderlinge verhoudingen bloot. En dat is niet altijd prettig. De toegevoegde waarde van een testament wordt bovendien vaak onderschat. En het lijkt iets te zijn voor enkel vermogende mensen.

Het testament van een ondernemer

Adviseurs ervaren het gespreksonderwerp dan ook regelmatig als 'lastig' bij de ondernemer. Het liefst praten ondernemers er niet over. En van uitstel komt vaak afstel, met het risico dat het onderwerp bij niemand meer op de agenda staat.

Laat ik je daarom op weg helpen met 10 goede redenen om een testament te maken.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

Waarom een testament?

1. Partner goed verzorgd achter laten

Door een testament te maken, kan je de zogenaamde wettelijke (erfrechtelijke) verdeling naar je eigen wensen aanpassen. Het is zelfs een ‘must’ als je ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, anders heeft je partner nergens recht op!

2. Voogdij vastleggen

Je kunt hiermee de voogdij voor je minderjarige kinderen vastleggen.

3. Erfbelasting uitstellen of besparen

Bijvoorbeeld door de kleinkinderen te laten delen in de erfenis en fiscale faciliteiten en vrijstellingen optimaal te benutten.

4. Geld binnen de eigen familie houden

Met een uitsluitingsclausule voorkom je dat je erfenis in de boedel van de zogenaamde ‘kouwe kant’ valt, bijvoorbeeld in geval van scheidingen.

5. De wenselijke bedrijfsopvolging borgen

De (aandelen in de) onderneming kan je expliciet toewijzen aan de beoogde en capabele opvolger(s). De andere erfgenamen ontvangen dan ander vermogen. Zo verdeel je optimaal zonder scheve gezichten.

6. Andere erfgenamen (niet-gezinsleden) benoemen

Bijvoorbeeld een goed doel, de vriendin die altijd voor je klaar heeft gestaan, neven of nichten….. Alles is mogelijk.

7. Personen onterven

Zwarte schapen bestaan er helaas nog steeds.

8. Bepaalde vermogensbestanddelen laten toekomen

Dit kan je laten toekomen aan de daarvoor aangewezen erfgenamen. Zo voorkom je ruzie in de familie over wie wat mag hebben.

9. Testament ook in het buitenland laten gelden

Bijvoorbeeld als je daar een vakantiewoning hebt.

10. Een executeur aanwijzen

Iemand die je vertrouwt, regelt dat je wensen worden uitgevoerd en neemt die last van je naasten weg.

Eén reden is al voldoende. Ben je ‘om’? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met je mee!

Zo voorkom je dubbele erfbelasting bij twee erfenissen.

Als ik 2 erfenissen in een jaar ontvang, betaal ik dan meer belasting per erfenis? Nee. De samenloopregeling voorkomt dat je mogelijk duizenden euro's 'extra' belasting betaalt.

Lees blog