Wordt er toch gesleuteld aan de BOR?

De verwachting was dat komende Prinsjesdag een versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zou worden voorgesteld. Dat bleek niet het geval. Een versobering op korte termijn ligt wél voor de hand. Wil je gebruikmaken van de BOR-regeling? Neem dan vroegtijdig actie.

De BOR in 2023

Voor bedrijfsopvolgingen bestaan faciliteiten voor in de inkomsten-, schenk- en erfbelasting. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF), ook wel de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) genoemd, moet voorkomen dat belastingheffing de continuïteit van een onderneming in gevaar brengt bij een geplande overdracht (bij leven) óf een ongeplande overdracht (bij overlijden). 

Wat zijn de verwachtingen?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is fiscaal een aantrekkelijke regeling en wordt in de praktijk door veel familiebedrijven toegepast. De houdbaarheid van de BOR staat echter al langere tijd ter discussie. 

Wordt de BOR een regeling die ten onder gaat aan zijn eigen succes?

Hoewel de afgelopen tijd verschillende alternatieven voor de BOR zijn geïntroduceerd (variërend van versobering tot omvorming tot afschaffing), wordt deze faciliteit komend jaar nog ongemoeid gelaten, zo liet staatssecretaris Van Rij in een interview met het FD weten.

Volgens de Miljoenennota zal de BOR volgend jaar wél worden aangepast. Verhuurd vastgoed zal bij voorbaat niet meer kwalificeren als ondernemingsvermogen, waardoor de faciliteit voor dergelijk vermogen niet kan worden ingeroepen.

Andere constructies

Naast de BOR is aangekondigd dat wordt gekeken naar belastingconstructies die betrekking hebben op onder meer de volgende onderwerpen:

  • Via NSW-landgoederen fiscale vrijstellingen verkrijgen.
  • 30%-regeling en het belastingvoordeel op (inkomen uit) vermogen.
  • De familiebank: voordelige vermogenstransacties binnen de familie.

Initiatiefvoorstel om BOR te versoberen

Tweede Kamerleden Nijboer, Van der Lee en Maatoug hebben op 7 juni 2022 een initiatiefwetsvoorstel hebben ingediend waarin ze naast andere maatregelen ook een voorstel doen om de BOR te versoberen. Een recent onderzoek van het CPB laten zien dat de BOR doeltreffend is, maar ook ruimhartig genoemd mag worden.

Er wordt nergens geopperd om álle faciliteiten helemaal af te schaffen. De BOR dient dus wel degelijk een doel: continuïteit van het bedrijfsleven. Een succesvolle bedrijfsopvolging vraagt immers meer dan alleen fiscale faciliteiten. Het vraagt maatwerk en een gedegen voorbereiding.

Heb je vragen over de BOR of wil je weten hoe jij je kunt voorbereiden? Neem gerust contact met ons op.