Wordt er toch gesleuteld aan de be­drijfs­op­vol­gings­re­ge­ling?

De verwachting was dat op Prinsjesdag 2022 een versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zou worden voorgesteld. Dat bleek niet het geval. Een versobering op termijn ligt wél voor de hand. Wil je gebruikmaken van de BOR-regeling? Neem dan tijdig actie.
Geen update missen

De BOR in 2023

Voor bedrijfsopvolgingen bestaan faciliteiten voor in de inkomsten-, schenk- en erfbelasting. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF), ook wel de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) genoemd, moet voorkomen dat belastingheffing de continuïteit van een onderneming in gevaar brengt bij een geplande overdracht (bij leven) óf een ongeplande overdracht (bij overlijden). 

Waarom staat de BOR ter discussie? 

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is fiscaal een aantrekkelijke regeling en wordt in de praktijk door veel familiebedrijven toegepast. De houdbaarheid van de BOR staat echter al langere tijd ter discussie. 

Wordt de BOR een regeling die ten onder gaat aan zijn eigen succes?

De afgelopen tijd zijn verschillende alternatieven voor de BOR geïntroduceerd, variërend van versobering tot omvorming tot afschaffing, Na maanden van speculaties heeft het kabinet in een kamerbrief van 9 december 2022 laten weten verder onderzoek te doen naar een nieuwe vormgeving van de BOR.

De BOR wordt dus niet afgeschaft, maar wél versoberd. Verhuurd vastgoed zal bijvoorbeeld bij voorbaat niet meer kwalificeren als ondernemingsvermogen, waardoor de faciliteit voor dergelijk vermogen niet kan worden ingeroepen.

Het kabinet belooft in de eerste helft van 2023 terug te komen op de wijzigingen van de BOR. Concrete aanpassingen worden meegenomen in wetgeving in het Belastingplan 2024.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

Bedrijfsopvolgingsregelingen

In de Successiewet is voor het fiscaal vriendelijke schenken of vererven van een onderneming een bedrijfsopvolgingsregeling opgenomen, in de praktijk ook wel BOR genoemd. Deze regeling voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde van de onderneming, voor zover de waarde van de onderneming niet meer bedraagt dan € 1.134.403 (bedrag 2022). Voor het meerdere is de vermindering 83%.

Daarnaast is in de inkomstenbelasting een doorschuifregeling opgenomen, in de praktijk ook wel DSR genoemd. Deze regeling voorziet in de mogelijkheid om de winst die bij schenken of vererven van een onderneming ontstaat, door te schuiven naar de opvolgers.

Andere constructies

Naast de BOR is aangekondigd dat wordt gekeken naar belastingconstructies die betrekking hebben op onder meer de volgende onderwerpen:

  • Via NSW-landgoederen fiscale vrijstellingen verkrijgen.
  • de ‘baby-bv’, waardoor toekomstige schenk- of erfbelasting kan worden verminderd;
  • De familiebank: voordelige vermogenstransacties binnen de familie.

Tot slot

Er wordt nergens geopperd om álle faciliteiten helemaal af te schaffen. De BOR dient dus wel degelijk een doel: continuïteit van het bedrijfsleven. Gezien de mogelijke wijzigingen die plaats gaan vinden in de bedrijfsopvolgingsregelingen is het verstandig om met je adviseur te overleggen of en hoe je de huidige regelingen het beste kunt benutten.

Een succesvolle bedrijfsopvolging vraagt immers meer dan alleen fiscale faciliteiten. Het vraagt maatwerk en een gedegen voorbereiding. Neem dus tijdig actie.

Heb je vragen over de BOR of wil je weten hoe jij je kunt voorbereiden? Neem gerust contact met ons op.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op