Prinsjesdag 2023: dit gebeurde er op subsidie­gebied

De 3e dinsdag van september stond traditiegetrouw in het teken van Prinsjesdag. Wij hebben de belangrijkste en meest in het oog springende wijzigingen voor je op een rij gezet voor wat betreft het nieuws op subsidiegebied.

Belang­rijkste wijzigingen

De wijzigingen hebben betrekking tot de volgende subsidies en/of fiscale regelingen:

 • EIA, MIA & Vamil
 • SDE++
 • ISDE
 • WBSO
 • VEKI
 • MIT
 • AanZET en SSEB
 • DEI en MOOI
 • Agrarische regelingen
 • SLIM-subsidie 
 • NIKI (nieuwe subsidieregeling)

Hieronder worden de wijzigingen per regeling uitgelicht en/of wordt aangegeven of de regeling nog doorgang krijgt in 2024.

Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur

EIA, MIA & Vamil

Via de EIA-regeling worden ondernemers gestimuleerd te investeren in verduurzaming. Denk hierbij aan warmtepompen of zonnepanelen. De regeling wordt voor ondernemers verlengd tot en met 2028. Met ingang van 2024 wordt het aftrekpercentage verlaagd naar 40%. Op die manier moet het voor meer ondernemers aantrekkelijker worden om te investeren in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen. Met ingang van 2025 wordt het budget van de regeling structureel verhoogd.

Investeren in duurzame bedrijfsmiddelen leveren fiscaal voordeel op via de MIA en Vamil-regeling.. Met ingang van 2027 worden de budgetten voor deze regeling structureel verhoogd.

SDE++

Deze subsidieregeling is bedoeld voor eigenaren van koopwoningen maar ook voor zakelijke gebruikers. Woningeigenaren kunnen de regeling gebruiken voor bijvoorbeeld het isoleren van hun huis of het installeren van een (hybride) waterpomp of zonneboilers. Zakelijke eigenaren kunnen onder voorwaarden, aanspraak maken op de ISDE-regeling bij de aankoop van een (hybride) waterpomp, zonneboiler, zonnepanelen en kleinschalige windturbines. Het budget voor de SDE++ subsidie wordt de komende jaren verhoogd met €1,38 miljard.

SLIM-regeling

Met de afschaf van de STAP-regeling is besloten de SLIM in 2024 te verruimen met een extra budget van €73,7 miljoen. Deze verhoging is specifiek gericht op de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector en geldt t/m 2027. Hiermee wordt een extra budget toegevoegd voor individuele scholing.

WBSO

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve ondernemers. Het kan hier gaan om  bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw product, proces of nieuwe programmatuur. Het fiscale voordeel vind je terug in het betalen van minder loonheffing, vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Hierdoor hoef je niet op je geld te wachten en profiteer je gelijk van de regeling. Voor 2024 is er een budgetwijziging in de regeling: het budget gaat van € 1,37 miljard voor 2023 naar € 1,446 miljard voor 2024.

VEKI

De VEKI is bedoeld voor ondernemers uit de industriesector die investeren in CO2-reducerende maatregelen. De huidige regeling loopt nog tot 9 januari 2024. Vanuit het Klimaatfonds stelt de overheid ook volgend jaar geld beschikbaar voor de VEKI-regeling.

MIT-subsidie

De subsidieregeling MIT is bedoeld voor ondernemers die actief zijn in de topsectoren. De komende jaren wordt het budget aanzienlijk verhoogd voor wat betreft de landelijke MIT-regelingen. Daartegenover daalt het budget voor de MIT-regelingen op provinciaal niveau.

AanZET & SSEB

De razend populaire subsidieregelingen AanZET & SSEB krijgen ook in 2024 een vervolg. Daarnaast worden de budgetten verhoogd, waardoor er meer ondernemers gebruik zullen kunnen maken van de regelingen.

DEI & MOOI

Vanuit het klimaatfonds 2024 wordt wederom geld beschikbaar gesteld voor nieuwe openstellingen van de DEI en de MOOI.

Agrarische regelingen

Net als in 2023 zijn er in 2024 openstellingen te verwachten van de agrarische regelingen SBV en de Regeling geïntegreerde gewasbescherming.

Daarnaast is er een budget van bijna €44 miljoen voor de regeling Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Deze regeling moet boeren ondersteunen bij de omschakelijk naar meer duurzame bedrijfsvoering. Via de IDL kunnen zij een meer gunstige financiering krijgen voor de investeringen die zij hiervoor moeten doen.

NIKINIKI (nieuwe subsidieregeling)

In 2024 wordt naar verwachting de subsidieregeling NIKI opengesteld. NIKI staat voor Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie en is bedoeld voor de 10 tot 20 grootste uitstoters van CO2 in Nederland. De NIKI is gericht op grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie die niet in de bestaande regelingen passen. Het moet dus gaan om een uniek project met een uniek karakter. Net als bij de SDE++ gaat het hier om projecten die operationele ondersteuning nodig hebben zoals elektrisch kraken of groene chemie.

Heb je nog vragen over de wijzigingen? Neem gerust contact met ons op.

Voor welke subsidies kom jij in aanmerking?

De wereld van subsidies voor ondernemers is complex. Het is een grote klus om te achterhalen voor welke subsidies je in aanmerking komt. Dit is voor veel ondernemers reden om er toch geen gebruik van te maken. Daarom brengen we graag de mogelijkheden voor je in kaart! 

Subsidiescan aanvragen
medewerkers de jong en laan