MIT subsidie

Je wilt gaan innoveren, maar je bent er niet zeker van of het financieel of technisch haalbaar is. Heb je al vooronderzoek gedaan en ga je met een ander bedrijf samenwerken om je innovatieve project te ontwikkelen? Dan kan de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT subsidie) je verder helpen met jouw plannen.
Neem direct contact op

Zo kan je profiteren van de MIT

De MIT is bedoeld voor ondernemers die actief zijn in één of meer van de volgende topsectoren: High tech en ICT, Logistiek, Agri & food, Cemie, Creatieve Industrie, Energy en biobased, Life sciences & health, Tuinbouw & uitgangsmaterialen en Water & maritiem.

Er zijn 4 instrumenten in de regeling, ofwel je kunt op 4 verschillende manieren profiteren van de MIT:

 1. Haalbaarheidsprojecten 
 2. Kennisvouchers 
 3. R&D Samenwerking 
 4. R&D Samenwerking AI 

Deze worden hieronder nader toegelicht.

Vier instrumenten

1. Haalbaarheidsproject

Je bent van plan iets te ontwikkelen, maar je weet niet of het technisch kan, of dat er überhaupt een markt voor is. Dan voer je een haalbaarheidsonderzoek uit. Dit is eigenlijk de eerste fase van een ontwikkeling. In dit onderzoek kunnen de technische en economische risico's van een innovatie onderzocht worden. Bijvoorbeeld:

 • Literatuuronderzoek;
 • Marktverkenning;
 • Industrieel onderzoek;
 • Octrooionderzoek;
 • Inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners;
 • Concurrentieanalyse.

Het subsidiepercentage voor een haalbaarheidsproject is 40% van de subsidiabele kosten. De subsidie kan hiermee oplopen tot een bedrag van €20.000.

Dit is wat je moet weten voor de aanvraag van de MIT-haalbaarheid:

 • De aanvragen worden beoordeeld middels een loting.  Dit houdt in dat alle aanvragen die op eerste dag van openstelling worden ingediend, allemaal worden meegenomen in de loting; 
 • Het is een laagdrempelige subsidie die erg populair is. Het is dus van groot belang tijdig te beginnen; 
 • Alleen kosten van de aanvrager zijn subsidiabel; 
 • De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar;
 • Je moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject;
 • De subsidie MIT haalbaarheid is geopend van 9 april 2024 t/m 17 september 2024.

2. Kennisvoucher

Een kennisvoucher kan je inzetten wanneer je een kennisvraag hebt over je innovatie en een kennisinstelling vraagt deze te beantwoorden. In 2023 zijn er twee soorten vouchers:

 • Kleine vouchers ter waarde van €5.250. Deze mogen gebundeld worden met een maximum van drie vouchers per keer indien ondernemers eenzelfde of soortgelijke kennisvraag hebben.
 • Grote vouchers ter waarde van €9.000.

Je moet binnen 4 maanden na ontvangst van de voucher een getekende opdracht of offerte inleveren. De kennisinstelling verzilvert de voucher na afloop van het project vervolgens bij RVO. De subsidie MIT Kennisvouchers was geopend vanaf 4 april t/m 31 oktober 2023.

3. R&D Samenwerking

Binnen een R&D-samenwerkingsproject moeten ten minste twee mkb’ers werken aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst. Het project bestaat uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal €50.000 en heeft een maximum van €200.000 voor reguliere projecten. Dat betekent dat een deelnemer minimaal €25.000 en maximaal €100.000 subsidie kan ontvangen. Voor grotere projecten bedraagt de totale maximale subsidie €350.000.

Dit moet je weten over aanvragen van de R&D Samenwerking:

 • Eén partij mag niet meer dan 70% van de kosten op zich nemen, waardoor het een eerlijk project blijft voor beide partijen;
 • Alleen de kosten gemaakt door de ondernemers zijn subsidiabel;
 • Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: de beste aanvragen worden beloond;
 • De looptijd van een MIT R&D project mag maximaal 2 jaar zijn;
 • De subsidie MIT R&D is geopend vanaf 6 juni t/m 12 september 2023. 

4. R&D Samenwerking AI

Deze subsidie is in de basis hetzelfde als de MIT R&D Samenwerking, maar dan speciaal gericht op projecten waarin Artificial Intelligence (AI) centraal staan. Met een AI-project wordt een nieuw (prototype) product, dienst of proces ontwikkeld in een samenwerkingsverband van mkb'ers.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een klein, maar ook een groot samenwerkingsproject. De algemene voorwaarden zijn hetzelfde als bij de MIT R&D Samenwerking. De MIT R&D Samenwerking gaat open van 23 maart t/m 9 mei 2023.

Voorwaarden MIT subsidie

Voorwaarden om deel te nemen aan de subsidie, zijn:

 • Een project moet binnen de betreffende regio economisch van waarde zijn;
 • Voor het R&D-samenwerkingsproject geldt dat minstens twee mkb'ers moeten werken aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst.

Binnen de MIT-regeling is een apart deel gereserveerd voor innovaties voor duurzame dierlijke producten. Onder duurzamere dierlijke producten worden dierlijke producten verstaan met lagere emissies, die daarnaast bijdragen aan een betere diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, meer dierenwelzijn of herstel van biodiversiteit.

Kom jij in aanmerking voor MIT?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor de MIT subsidie en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.