Wijziging regels graslandvernietiging bij derogatie

Neemt u deel aan derogatie en wilt u grasland vernietigen op zand- en lössgrond? Vanaf 2018 mag u t/m 31 augustus op zand- en lössgrond grasland vernietigen ten behoeve van graslandvernieuwing. Wel wordt de stikstofgebruiksnorm bij vernietiging vanaf 1 juni gekort met 50 kg per ha.

Wijziging regels graslandvernietiging bij derogatie

Neemt u deel aan derogatie en wilt u grasland vernietigen op zand- en lössgrond? Vanaf 2018 mag u t/m 31 augustus op zand- en lössgrond grasland vernietigen ten behoeve van graslandvernieuwing.

Wel wordt de stikstofgebruiksnorm bij vernietiging vanaf 1 juni gekort met 50 kg per ha. Vooraf moet u een melding indienen. U hoeft bij vernietiging vanaf 1 juni geen graslandvernietigingsmonster te nemen.

Verlenging periode graslandvernietiging

In 2018 mogen derogatiebedrijven t/m 31 augustus grasland op zand- en lössgrond vernietigen ten behoeve van graslandvernieuwing. Voorheen gold een uiterste datum van 31 mei. De herinzaai met gras moet aansluitend plaatsvinden.

Korting stikstofgebruiksnorm vanaf 1 juni

Indien u vanaf 1 juni grasland op zand- en lössgrond gaat vernietigen, wordt de stikstofgebruiksnorm van die percelen gekort met 50 kg per ha.

Melding

Voordat u (vanaf 1 juni) grasland gaat vernietigen, moet u een melding indienen via mijn.rvo.nl.