Meer uren weiden bij eco-activiteit weide­gang 2024

Vanaf 2024 worden de eco-activiteiten ‘dag en nacht weiden’ en ‘overdag weiden’ vervangen door varianten met fors meer uren.

Uren weidegang

Kies voor weidegang uit minimaal 1.500 uur of minimaal 2.500 uur weiden per jaar. Het gaat hierbij om het weiden van melkkoeien. Een certificerende instantie voert controles uit.

Eco-activiteit weidegang vanaf 2024

Wil je vanaf 2024 een eco-activiteit ‘weidegang’ toepassen? Kies dan uit:

  • Weidegang categorie 1: min. 1.500 uur weiden per jaar.
  • Weidegang categorie 1: min. 2.500 uur weiden per jaar.
Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro

Geen periode of uren per dag

Het gaat om het totaal aantal uren weiden op jaarbasis. Er geldt geen periode of een minimum aantal uren per dag.

Nog interessant?

Voor veel bedrijven zal het lastig zijn om het aantal uren weidegang te halen. Ook zul je moeten beoordelen of deze eco-activiteit op jouw bedrijf nog wel interessant is.

Deelname via certificerende instantie

Melkveehouders, die deze eco-activiteit willen toepassen, moeten zich aanmelden bij een certificerende instantie. Dit kunnen partijen zijn die nu al actief zijn in het kader van inspecties en controles binnen de zuivel.

Zelfde aantal punten en waarden

Ondanks de forse verzwaring bij de eco-activiteiten weidegang blijft het aantal punten en waarden gelijk.

Heb je nog vragen over de weidegang? Neem gerust contact op.