Maatwerkr­egeling Groningse agrariërs

Het doel van de regeling is het stimuleren van investeringen waarmee agrarische ondernemingen in het Groningse aardbevingsgebied hun bedrijf weer op gang kunnen krijgen. De regeling is bedoeld voor agrarische ondernemingen binnen de zogenaamde kmo’s (klein, middelgroot en micro-ondernemingen) en die zijn geraakt door de gevolgen van de gaswinning uit het Groningerveld.
Neem direct contact op

Maatwerk­regeling

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een investeringsproject binnen één van de volgende categorieën:

  • Investeringen in bedrijfsgebouwen, machines, installaties, perceelverhardingen of ontsluitingsvoorzieningen.
  • Investeringen in kapitaalgoederen voor de productie van biobrandstoffen en energie uit hernieuwbare bronnen.

De regeling is geopend vanaf 1 december t/m 31 januari 2023. Het subsidiebudget bedraagt Є3 miljoen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel subsidie?

Maximaal 65% van de gemaakte kosten komt in aanmerking voor subsidie met een maximum van €200.000 per aanvraag. Dit bedrag kán worden verhoogd met:

  • €100.000 indien de aanvrager bij het instituut schade aan zijn of haar mestkelder, koelkelder of melkkelder heeft gemeld.
  • €50.000 indien sprake is van een karakteristiek pand.
  • €50.000 indien bij één of meer bedrijfsgebouwen van aanvrager sprake is van funderingsproblematiek.

Bij een beschikkingsbedrag van €25.000 of meer wordt een voorschotritme bepaald. Bij een beschikkingsbedrag tot €25.000 wordt het toegekende subsidiebedrag direct uitgekeerd. Bij subsidie vanaf €125.000 wordt een voortgangsrapportage verlangd waaruit blijkt dat de voorschotten voldoen aan de voorwaarden.

Kom jij in aanmerking voor de maatwerkregeling?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor de maatwerkregeling en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Martijn IJzerman
Martijn IJzerman Junior subsidieadviseur Meer over Martijn
Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur Meer over Zarina

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.