In 2022 stikstofkorting bij mais na gras op zand en löss

De korting wordt 85 kg N/ha en geldt alleen in 2022. Lees meer...

In 2022 stikstofkorting bij mais na gras op zand en löss

U krijgt in 2022 eenmalig te maken met een hogere korting op de stikstofnorm als u op zand- of lössgrond mais gaat telen na het scheuren van grasland. De korting wordt 85 kg N/ha.

Eenmalige korting

De verhoogde korting geldt alleen voor 2022. U moet de korting toepassen als u grasland heeft vernietigd voorafgaand de maisteelt op zand- en lössgrond. De stikstoftotaalnorm (kunstmestnorm) wordt met 85 kg N per ha gekort.

Let op! De korting is niet van toepassing wanneer u een grasvanggewas na mais of een grasgroenbemester vernietigt.

Verhoging ter compensatie

Vorig jaar is de uiterste inzaaidatum voor het verplicht vanggewas na mais op zand- en lössgrond uitgesteld. De compensatie van dat uitstel is dat de korting bij graslandvernietiging voor de maisteelt eenmalig wordt verhoogd. Normaal gesproken krijgt u ‘maar’ een korting van 65 kg N/ha. Dit is nu met 20 kg N/ha verhoogd.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.