Gecombineerde opgave (GO) weer indienen

Tot uiterlijk 15 mei 2022 kunt u de Gecombineerde opgave (GO) weer indienen. Met de GO kunt u onder andere de uitbetaling van de basispremie aanvragen.

Gecombineerde opgave (GO) weer indienen

U kunt de Gecombineerde opgave (GO) weer indienen. De indieningsperiode loopt tot uiterlijk 15 mei 2022. Het advies is om tijdig te beginnen. U heeft dan nog de tijd om gegevens na te zoeken of bepaalde zaken te regelen. Met de GO kunt u onder andere de uitbetaling van de basispremie aanvragen.

Beperkt aantal wijzigingen 

In de GO zijn, ten opzichte van 2021, enkele (detail)wijzigingen doorgevoerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: u hoeft uw aantallen paarden, pony’s en ezels niet meer door te geven. Ook wordt aan het begin van de GO geen vraag meer gesteld over de fosfaatdifferentiatie.

Bijwerken percelen

De perceelsregistratie in ‘Mijn percelen’ is een belangrijk onderdeel van de GO. Het is verstandig om uw percelen te controleren en zo nodig aan te passen.

Basisregistratie Topografische Percelen

hIs bij u het afgelopen jaar de BGT-check afgerond? Dan is de kans groot dat u perceelsgrenzen van uw gewaspercelen moet aanpassen in ‘Mijn percelen’. Dit betekent dat u wellicht meer aanpassingen moet doen dan gebruikelijk.

Fosfaatdifferentiatie

Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? Dan moet u de fosfaattoestand van de grond bij de betreffende percelen invullen. Grondmonsters gestoken vanaf 16 mei 2018 zijn geldig. Moet u nieuwe grondmonsters laten nemen? Dan moet u de analyse uiterlijk 15 mei binnen hebben.

Overdragen betalingsrechten

Wilt u voor dit jaar betalingsrechten overdragen? U moet dit digitaal melden bij RVO en dit staat los van de GO. Beide partijen moeten het digitale overdrachtsformulier uiterlijk 15 mei ondertekenen.

Heeft u vragen over de Gecombineerde opgave (GO)? Neem dan contact met ons op.