Fosfaatbank: openstelling 2022 en ingang ontheffing 2023

Wilt u uitbreiden, heeft u fosfaatrechten nodig en bent u grondgebonden? U kunt dan in aanmerking voor een ontheffing. Lees hier meer over de fosfaatbank.

Fosfaatbank: openstelling 2022 en ingang ontheffing 2023

De langverwachte fosfaatbank lijkt nu eindelijk te komen. De vraag is echter wel hoe ‘groot’ deze bank zal zijn.

Wilt u uitbreiden, heeft u fosfaatrechten nodig en bent u grondgebonden? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een ontheffing. De toekenning gaat op basis van een loting. Als u een jonge landbouwer bent heeft u dubbele kans. U kunt de ontheffing vanaf 2023 gebruiken.

2022 aanvragen

Het is de bedoeling dat u in 2022 een ontheffing kunt aanvragen. Als u de ontheffing krijgt toegewezen, kunt u deze vanaf 2023 inzetten.

Grondgebonden

De ontheffing is alleen bedoeld voor grondgebonden landbouwers. Uw fosfaatproductie moet kleiner zijn dan (of gelijk aan) uw fosfaatruimte. De vraag is of u op het moment van aanvragen ook grondgebonden moet zijn of dat het gaat om de jaren waarin u de ontheffing toepast.

Mogelijk een maximale ontheffing

De omvang van de fosfaatbank is nog onbekend. Daarnaast bestaat de kans dat u maar een ‘beperkte’ hoeveelheid fosfaat aan kunt vragen.

Toekenning door loterij

De ontheffingen uit de fosfaatbank worden door middel van een loting toegekend. Bent u een jonge landbouwer? Dan krijgt u een ‘dubbel’ lot. Naar verwachting is de definitie van jonge landbouwer vergelijkbaar aan het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Ontheffing voor extra fosfaatproductie

Met de ontheffing kunt u extra fosfaat produceren zonder dat u extra fosfaatrechten hoeft aan te schaffen. U krijgt de ontheffing toegekend voor 5 jaar.

Let op! U mag de ontheffing niet gebruiken voor uw huidige fosfaatproductie om vervolgens een deel van de huidige rechten te verkopen. Uw productie moet dus toenemen, daarnaast moet u wel grondgebonden blijven.

Heeft u vragen over de Fosfaatbank? Neem dan contact met ons op.