Derogatie aanvragen: uiterlijk 4 september

In 2020 moet u uiterlijk 4 september de derogatievergunning aanvragen. Daarnaast moet u uiterlijk deze datum uw bemestingsplan opstellen. Lees meer...

Derogatie aanvragen: uiterlijk 4 september

U kunt in 2020 en 2021 weer gebruikmaken van de derogatie. In 2020 moet u uiterlijk 4 september de derogatievergunning aanvragen. Diezelfde datum moet u (uiterlijk) uw bemestingsplan opstellen. Daarnaast gelden enkele extra voorwaarden, zoals bij het gebruik van de sleepvoetbemester. Houd rekening met de (extra) voorwaarden en uitgestelde data. 

Grondmonsters

Voor het opstellen van het bemestingsplan heeft u grondmonsters nodig. In 2020 is de geldigheid van de grondmonsters verlengd. U mag grondmonsters gebruiken die zijn gestoken vanaf 4 september 2015. Daarnaast kunt u nu nog nieuwe grondmonsters nemen. Deze moet u dan uiterlijk 4 september 2020 laten steken.

Extra derogatievoorwaarden

Voor de derogatie 2020-2021 zijn de eerdere derogatievoorwaarden nog steeds van toepassing. U krijgt wel te maken met extra derogatievoorwaarden.

Mest aanwenden 

Vanaf dit jaar zijn de regels voor het emissiearm aanwenden van dierlijke mest en zuiveringsslib een voorwaarde voor de derogatie. Uiteraard moet u altijd voldoen aan deze voorwaarden. Echter was een overtreding van deze regels in het verleden geen reden om de derogatie in te trekken. Dit is door de aanpassing nu wél mogelijk.

Sleepvoetbemester

Wanneer u de een sleepvoetbemester wilt gebruiken op kleigrond of veengrond, dan moet de buitentemperatuur beneden de 20 graden Celsius liggen. U moet daarbij uitgaan van de actuele temperatuur KNMI van de NVWA. Deze kaarten worden per tien minuten ververst. Dit betekent, zeker wanneer u de grenswaarde nadert, dat u dit regelmatig moet controleren.

Bovengronds mest uitrijden en derogatie verboden 

Vanaf 2021 kunt u in hetzelfde kalenderjaar geen gebruikmaken van zowel de derogatie als de vrijstelling bovengronds mest uitrijden.

Heeft u nog vragen over derogatie 2020-2021? Neem dan gerust contact met ons op.