Beperkte mogelijkheden mest aanwenden tot en met 15 september

Onlangs is bekendgemaakt, dat u in enkele gemeenten in Noord-Nederland nog t/m 15 september dunne fractie op grasland mag uitrijden. Lees verder...

Beperkte mogelijkheden mest aanwenden tot en met 15 september

Onlangs is bekendgemaakt dat u in enkele gemeenten in Noord-Nederland nog t/m 15 september dunne fractie op grasland mag uitrijden. Op bouwland mag u in heel Nederland t/m 15 september drijfmest aanwenden. Dit is een bestaande regel evenals de mogelijkheid om op klei- en veengrond nog vaste mest uit te rijden.

Alleen dunne fractie op grasland

Door de vele regen is het t/m 15 september nog toegestaan om mechanisch gescheiden dunne fractie uit te rijden op grasland in enkele gemeenten. Het betreft de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Fryske Marren, Heerenveen, Noardeast Fryslân, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Tytjerksteradiel, Westerkwartier of Weststellingwerf.

Drijfmest op bouwland onder voorwaarden

Voldoet u aan één van de onderstaande voorwaarden? Dan mag u t/m 15 september drijfmest uitrijden op bouwland.

  • U zaait uiterlijk 15 september een groenbemester (teeltperiode minimaal 8 weken).
  • U zaait uiterlijk 15 september winterkoolzaad voor de zaadwinning in het volgende jaar.
  • U plant in hetzelfde najaar bloembollen.

Vaste mest op klei- en veengrond

U mag op klei- en veengrond vaste mest op grasland uitrijden t/m 15 september. Op bouwland mag u het gehele jaar vaste mest aanwenden.

Kunstmest aanwenden

U mag t/m 15 september stikstofkunstmest gebruiken. Vanaf 16 september is dit alleen nog toegestaan in enkele specifieke situaties.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op.