Zo speel je als organisatie in op inflatie

Steeds vaker hoor ik geluiden over een (aankomende) recessie of sterke economische krimp. Of dat gaat plaatsvinden, weten we niet. Eén ding is wel zeker: de hoge kosten raken ons allemaal. Je kunt twee dingen doen: je laat het op je afkomen óf je kijkt welke gevolgen het voor jou heeft. Bereid je voor door data slim in te zetten.

Een onzekere tijd

We ontkomen er niet aan; gestegen grondstofprijzen en hoge(re) gas- en personeelskosten. Daarbovenop moeten er steunpakketten worden terugbetaald (denk aan de NOW, TVL en belastingschulden) en zijn banken steeds terughoudender in het verschaffen van financieringen. Meer kosten, meer aflossingen, minder inkomsten en meer onzekerheden. Hoe lang gaat dit nog goed?

Steeds vaker hoor ik geluiden over een (aankomende) recessie of sterke economische krimp. Of dat daadwerkelijk gaat plaatsvinden is natuurlijk koffiedik kijken, maar dat de situatie steeds grimmiger wordt voelen we ook allemaal feilloos aan.

En nu?

Organisaties kunnen twee dingen doen: ze laten het op zich afkomen óf bereiden zich voor op wat er eventueel komen gaat. Dat laatste klinkt wat abstract, we hebben bovendien geen glazen bol waarin we onszelf in de toekomst zien bewegen. Echter is het beredeneren op een onderbuikgevoel ook niet altijd de oplossing, omdat zaken anders kunnen lopen dan dat je in eerste instantie voor ogen had. Gelukkig is er ook een tussenweg: het slim inzetten van data.

We willen ons voorbereiden op wat er komen gaat, maar hoe doe je dat zonder glazen bol?

Iedere organisatie beschikt over data. Denk aan cijfers uit de jaarrekening, de personeelsadministratie of de in- en verkoopfacturen. Je kunt dit niet los van elkaar zien, want het één beïnvloed het ander. Een voorbeeld: wanneer je inkoopprijzen nog verder stijgen, kan je ervoor kiezen om minder opdrachten aan te nemen, je te focussen op andere omzetgroepen, ergens anders in te kopen of subsituten te maken. Dit kan er weer toe leiden dat je personeel minder of op een andere manier ingezet wordt.

Sjoerd Franck
Sjoerd Franck Accountant/senior bedrijfsadviseur

Data slim inzetten

Data wordt pas van meerwaarde als je het slim kunt inzetten. Dit begint met het inzichtelijk krijgen van data. Het is daarom verstandig om je data te (laten) bundelen in bijvoorbeeld een financieel dashboard of een HR-dashboard.

Met een dashboard zie je in één oogopslag hoe je ervoor staat. Super handig natuurlijk, maar we willen niet alleen weten hoe het nu gaat, maar óók hoe we kunnen inspelen op toekomstige scenario’s. Heb je er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht: 

  • wat er gebeurt als de inkoopwaarde, personeelskosten en/of energieprijzen (nog) hoger oplopen?
  • wat er gebeurt als je belangrijkste afnemer weggaat – heb je dan nog wel voldoende marge?
  • hoe je organisatie ervoor staat als je de NOW, TVL en belastingschulden (hebt) terugbetaald?
Vestiging-Zwolle-0090

Scenario's doorrekenen met prognoses

Door prognoses - denk aan liquiditeit, exploitatie en balans - krijg je inzicht in deze scenario’s. Misschien blijkt dat je onvoldoende liquide middelen hebt of dat je huidige structuur niet flexibel genoeg is. 

Prognoses maken het mogelijk om in een vroegtijdig stadium na te denken over de manieren hoe je hierop kunt inspelen. Maak dergelijke keuzes altijd vanuit een goed doordacht strategisch plan, zodat je de continuïteit en liquiditeit van je organisatie voor langere termijn kunt waarborgen.

 

Mogelijke ‘oplossingen’

De stappen die je als organisatie het best kan zetten is onder meer afhankelijk van je huidige fiscale structuur en de branche waarin je actief bent. Voor de één is een uitstelregeling een geschikte oplossing, de ander zit meer te kijken naar het aannemen van een crisismanager. Andere oplossingen die voorkomen, zijn:

  • Een structuuroptimalisatie of verandering van het inkoopproces;
  • Een reorganisatie;
  • Het aanvragen van een passende bedrijfsfinanciering;
  • Het optimaliseren van de strategische personeelsplanning;
  • Het aantrekken van risicodragend kapitaal; 
  • Het werken met halffabricaat in plaats van zelf alles maken in de werkplaats.

Denk ook altijd goed na welke invloed een bepaalde verandering heeft op jouw personeel; staar je niet blind op alleen cijfers. 

Vragen?

Wil je weten hoe jouw organisatie kan inspelen op inflatie? Wij kijken graag met je mee! Neem gerust contact met mij op of reageer onder deze blog.

Inflatie? Grip op de zaak met dashboarding

De hoge kosten raken ons allemaal. Daarom wil je inzicht. Inzicht in de gevolgen van bijvoorbeeld een doorberekening aan klanten vanwege de toenemende inkoopprijs. Lopen klanten niet weg? En hoe gaan je concullega's hiermee om? Krijg grip op de zaak met dashboarding!

Bekijk pagina