HR-analytics: inzicht in de impact van mede­werkers op de organisatie

Van de HR-afdeling wordt steeds vaker verwacht dat zij het management op strategisch niveau adviseren op basis van data en feiten. Logisch, want beslissingen onderbouwd op feiten, zijn krachtiger en effectiever. Met het toepassen van HR-analytics maakt de HR-afdeling inzichtelijk wat de impact is van medewerkers op de prestaties van de organisatie.

HR-analytics

In het toepassen van HR-analytics onderscheiden we 4 stadia. In welk stadium staat jouw organisatie en hoe kan je hierin groeien? Wij nemen je mee!

1. Operationele rapportages

Operationele rapportages zijn vaak rapportages die bestaan uit data en informatie over wat er is gebeurd. Het is een terugblik. Je kijkt hierbij als het ware in een achteruitkijkspiegel en maakt bijvoorbeeld een uitdraai van het verzuim of het aantal werkzame fte op een afdeling in de afgelopen periode. 

Je ziet vaak dat deze operationele rapportages in de praktijk Excel exports zijn uit verschillende HR-systemen. Deze worden periodiek opnieuw uitgedraaid. Hier gaat veel tijd in zitten, omdat het vaak nog (deels) bewerkt of aangepast moet worden.

Bovendien is de data door deze handmatige aanpassingen niet altijd even betrouwbaar en moeilijk te interpreteren. De lijsten zijn vaak gevuld met cijfers en lastig te visualiseren.

Felicity Joosten
Felicity Joosten IT consultant

Opgeruimd staat netjes

Een belangrijk aspect wat steeds weer terug zal komen in alle stadia is de juistheid en volledigheid van data. "Garbage in is garbage uit". Oftewel; zorg dat je data opgeruimd en netjes in je systemen staat. Anders kan je dit nooit gebruiken voor een goede analyse. 

2. Dashboards met ken- en stuurgetallen

Het volgende stadium is een HR-dashboard met ken- en stuurgetallen. Dit valt (net als stadium 1) feitelijk gezien nog niet onder de term HR-analytics, maar onder HR-metrics: hier ligt de focus nog op het verzamelen en rapporteren van statische data.

Het HR-dashboard hebben wij in Microsoft PowerBI gemaakt op basis van de informatie uit HR & salaris online. Veel van onze klanten gebruiken dit dashboard. 

Ken- en stuurgetallen vertellen hoe het nu met de organisatie gaat. Waar staat de organisatie:

  • ten opzichte van vorig jaar;
  • ten opzichte van de gestelde doelen van dit jaar;
  • of misschien wel ten opzichte van andere vergelijkbare bedrijven?

Klik & ervaar!

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van het HR-dashboard? Klik er hieronder doorheen en ervaar zelf de voordelen voor jouw organisatie.

 

Waarom data visualiseren?

Onze hersenen vinden het moeilijk om grote hoeveelheden data tegelijkertijd te verwerken. Door data te visualiseren via een dashboard, nemen onze hersenen dit beter en sneller op.

De simpele manier om inzicht te krijgen in je data, maakt het makkelijker de gegevens te interpreteren. Belangrijke onderwerpen hierin kunnen zijn:

  • in-, door- en uitstroom
  • loonkosten
  • verzuim

Door deze onderwerpen af te zetten tegen ken- en stuurgetallen, maak je ze meetbaar en kan je zien of je actie moet ondernemen. Net als het dashboard in een auto. 

Meerwaarde t.o.v. uw huidige dashboard

Nu hoor ik je misschien denken: "Mijn HR en salarisadministratiepakket biedt toch ook een klein dashboard aan. Wat is dan de meerwaarde van een apart HR-dashboard?" 

Een HR-dashboard kan op maat gemaakt worden, gebaseerd op jouw wensen en talrijke filteropties. Dát is de grote meerwaarde.

3. Strategische analyses

In stadium 3 komen we aan bij HR-analytics. De verzamelde data is het startpunt. Hierbij gaat het nadrukkelijk om het in kaart brengen van de business impact van HR-praktijken, door deze te combineren met andere data.

De data uit je HR- en salarisadministratiepakket is alleen niet meer voldoende. Je moet data toevoegen aan je huidige dashboard om tot diepgaandere strategische analyses en beslissingen te komen.

Voorbeeld extra gegevens toevoegen

Een mooi voorbeeld om met data tot een strategische personeelsplanning te komen.

Een organisatie wil het personeelsbestand op een toekomstbestendige manier samenstellen. Om tot een totaalbeeld te komen welk personeel al aanwezig is en wie er moet worden opgeleid (of aangetrokken), vult de organisatie de algemene informatie uit het HR- en salarisadministratiepakket aan met:  

  • het functioneren van medewerkers;
  • de competenties en vaardigheden van medewerkers.

Op deze manier heeft de organisatie de juiste personen op de juiste plek in de organisatie. En dat alles door het inzicht met data! 

4. Voorspellende analyses

In het laatste stadium gebeuren er heel mooie dingen. Hier kunnen we namelijk voorspellingen doen. Wanneer bepaalde gebeurtenissen namelijk frequent voorkomen, zetten we statistieken in om patronen te ontdekken en om zo voorspellingen te doen.

Op basis van de gebeurtenissen in het verleden, kan er bijvoorbeeld eerder een inschatting gemaakt worden over personeel dat de organisatie gaat verlaten. Voor dit soort voorspellingen moet je wel een grote hoeveelheid aan data hebben. Dit is dan ook vaak alleen geschikt voor relatief grotere ondernemingen.

Heb je nog vragen?

Wil je meer weten over hoe je HR-analytics kunt inzetten voor jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op en wij gaan graag met je in gesprek.

Personeelsdata
efficiënt &

overzichtelijk
beheren

Bij het voeren van de administratieve en strategische kant van de HR-afdeling komen veel werkzaamheden kijken. Wanneer je dit als (groeiende) organisatie allemaal handmatig blijft uitvoeren, gaat hier veel tijd in zitten en werkt dit onoverzichtelijk. Met behulp van E-HR (electronic HR) kun je veel van deze processen automatiseren, overzicht behouden en je HR-afdeling naar een hoger niveau tillen.