Verzuim: aandachts­punten voor werk­gevers

Verzuim; een lastig onderwerp waar werkgevers en werknemers vroeg of laat mee te maken krijgen. Er komt veel bij kijken, zo moet je aan bepaalde wet- en regelgeving voldoen en komt voor verzuimbegeleiding de arbodienst om de hoek kijken. Waar moet je allemaal rekening mee houden als werkgever? En welke maatregelen kan je treffen om verzuim te voorkomen? Wij nemen je mee!
Naar whitepaper

Vragen bij verzuim

Wellicht zit je met (een van) de volgende vragen: 

  • Wat te doen bij uitval?
  • Moet je personeel gaan vervangen?
  • Wat betekent het contractueel?
  • Moet je loon doorbetalen bij ziekte?
  • Wat komt er kijken bij een WIA aanvraag?

De Arbowet verplicht bedrijven zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Dit kan door een arbodeskundige (zogeheten maatwerkregeling; onder voorwaarden bepaalt de werkgever zelf door wie hij zich laat ondersteunen) of door een arbodienst.

Arbodienst

Schakel je een arbodienst in, dan spreken we over een zogeheten vangnetregeling. Je sluit dan een contract af met een gecertificeerde arbodienst. Een arbodienst heeft de volgende taken:

  • het toetsen van de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  • deskundige begeleiding bij ziekte.
  • het aanbieden van een (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).
  • het zo nodig verrichten van aanstellingskeuringen.
  • het bieden van een preventieve consultatiemogelijkheid van de bedrijfsarts.

Wet verbetering poortwachter

In het kader van de Wet verbetering poortwachter gelden er bepaalde processtappen die tijdens ziekte van een werknemer doorlopen moeten worden. Het UWV beoordeelt uiteindelijk of je als werkgever en werknemer hebt voldaan aan de verplichtingen wanneer er een WIA uitkering wordt aangevraagd. Zij beoordeelt dan het zogenaamde re-integratieverslag, ook wel de RIV-toets genoemd. Als er niet aan de verplichtingen voldaan is, kan het UWV sancties opleggen. Denk bijvoorbeeld aan een jaar langer loon doorbetalen. Het is dus belangrijk dat je alle stappen zorgvuldig uitvoert. Wij helpen je hier graag bij.

medewerker de jong en laan

Vitaliteit voorkomt verzuim

Vitaliteit is voor jou als werkgever een belangrijk thema. Je wilt bovendien dat je medewerkers plezier ervaren in hun werk en gemotiveerd zijn. Niet alleen om bedrijfsdoelen na te streven, maar ook omdat je écht geeft om je personeel. Het zorgt niet alleen voor een laag ziekteverzuim, maar ook voor een hogere productiviteit. Genoeg redenen om te investeren in de vitaliteit van je medewerkers!

Meer over vitaliteit
medewerkers de jong en laan

Verzuim: 7 aandachtspunten

Bij verzuim als gevolg van ziekte komt een hoop kijken. Je moet als werkgever weten aan welke wet- en regelgeving je gebonden bent. Wat moet je regelen, wanneer en door wie? Wat regel je zelf en wat besteed je uit? En hoe zit het met het salaris, uitkeringen en overige financiële zaken? Deze aspecten komen in deze whitepaper aan bod.

Inzicht in verzuim met het HR-dashboard

Het HR-dashboard geeft je een totaaloverzicht van alle benodigde informatie voor de HR-afdeling en het management. Denk aan het verzuimpercentage en de -frequentie, de lopende proefperiodes en de (aflopende) contracten. Met het HR-dashboard hoef je niet meer in afzonderlijke systemen op detailniveau te analyseren en periodiek rapportages op te stellen. Dit bespaart je veel tijd!

Meer over het HR-dashboard

Ontzorgen in het verzuimproces

Heb je hulp nodig op het gebied van verzuim? Wij ontzorgen je in het hele proces. We spitsen ons niet alleen toe op de verzuimbegeleiding en contacten met de arbodienst, maar denken ook met je mee over loondoorbetaling, kijken hoe cao’s ermee omgaan en wat het betekent voor je personeelsplanning. Ook denken we met je mee hoe je kosten kunt besparen. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

Wij staan
naast je

Als mens
en specialist

We staan naast je, als accountant en als adviseur, als mens en als specialist, als fijne gesprekspartner en als kritische adviseur. Zo zijn we het verlengde van je team. Partners bij de uitdagingen en risico’s van nu en de kansen die er liggen om je doelen te bereiken.

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen