Risico-­Inventarisatie en Evaluatie (RI&E): 5 veelgestelde vragen

Voor iedere werkgever is het wettelijk verplicht risico’s te inventariseren en te evalueren op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Deze risico’s leg je vast in een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met een bijbehorend plan van aanpak.

5x vraag en antwoord

Als werkgever weet je hoe belangrijk de gezondheid van jouw personeel is voor het succes van de organisatie. Maar wist jij ook dat voor iedere werkgever het wettelijk verplicht is risico’s te inventariseren en te evalueren op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu? Deze risico’s leg je vast in een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met een bijbehorend plan van aanpak.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de verplichte organisaties geen of een onvolledige RI&E hebben. Dit kan leiden tot hoge boetes. Vanaf 20 juni start de overheid weer met en landelijke campagne om werkgevers te attenderen op deze plicht. Maar wat houdt deze plicht in?

Wij nemen je mee met 5 veel gestelde vragen over de RI&E:

 1. Wat is een RI&E?
 2. Wat staat er in een RI&E?
 3. Is een RI&E verplicht?
 4. Hoe hou je de RI&E actueel?
 5. Hoe stel je een RI&E met bijbehorend plan van aanpak op?
Martijn Reusken
Martijn Reusken HR adviseur

1. Wat is een RI&E?

In een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) breng je alle arbeidsrisico’s binnen de organisatie in kaart. In een plan van aanpak beschrijf je hoe je deze risico’s gaat beheersen. Het doel van dit plan van aanpak is om gezondheidsklachten en ongevallen binnen de organisatie te voorkomen.

De verplichting zorgt ervoor dat je als werkgever structureel en aantoonbaar aandacht besteedt aan een veilige werkomgeving en maatregelen neemt indien nodig. Dit heeft voor jouw als werkgever ook voordelen; het leidt niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook de productiviteit en het werkplezier.

2. Wat staat er in een RI&E?

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht de risico’s voor werknemers te inventariseren en evalueren. Denk hierbij aan:

 • Risico’s bij fysieke belasting tijdens het werk, zoals beeldschermwerk, tillen of werken in een ongemakkelijke houding.
 • Psychosociale risico’s, zoals werkdruk en stress.
 • Risico’s bij het werken met machines en/of gevaarlijke stoffen.

Daarnaast is het ook belangrijk om mogelijke risico’s te benoemen voor bijzondere werknemers, zoals zwangere of werkneemsters die borstvoeding geven. Maar ook hoe werknemers toegang hebben tot bijvoorbeeld preventiemedewerkers, arbeidsdeskundigen of de arbodienst.

Al deze risico’s leg je schriftelijk vast in een RI&E met bijbehorend plan van aanpak met maatregelen om de risico’s te voorkómen of te beperken. Hier worden bijvoorbeeld ook de arbeidsongevallen uit het verleden in meegenomen. Het is daarnaast belangrijk om de RI&E regelmatig weer te inventariseren en actueel te houden. Risico’s kunnen in de loop der tijd veranderen, denk bijvoorbeeld aan risico’s die komen kijken bij het thuiswerken.

3. Is een RI&E verplicht?

Ja! Een RI&E is vanaf 1 januari 1994 verplicht voor bedrijven met personeel. Dit staat beschreven in de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Welke verplichtingen er zijn, hangt af van het aantal medewerkers dat jij in dienst hebt.

Bij meer dan 25 medewerkers, is het verplicht een RI&E te laten toetsen door een arbodeskundige. Bij minder dan 25 medewerkers hoef je de RI&E niet te laten toetsen. Je moet dan wel gebruik maken van het juiste instrument. Bij deze keuze helpen we graag. Bij minder dan 40 uur aan fte in dienst kan worden volstaan met een veiligheidschecklist.

Als de Nederlandse Arbeidsinspectie controleert en je hebt geen RI&E, kun je een boete krijgen en moet je alsnog een RI&E maken of laten maken.

ARIE

Wordt er gewerkt met gevaarlijke stoffen? Dan is wellicht ook de Aanvullende RI&E – de ARIE – van toepassing, plus een meldingsplicht bij de arbeidsinspectie. Is dit bij jou het geval? Laat je dan goed informeren.

4. Hoe houd je de RI&E actueel?

Een RI&E en het plan van aanpak moet je actueel houden. Dit betekent dat als je grote aanpassingen in de organisatie aanbrengt, je de RI&E ook moet aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • nieuwe machines
 • een nieuwe manier van werken
 • aanpassingen in werkprocessen
 • een reorganisatie
 • een nieuwe locatie van jouw organisatie

Je inventariseert dus opnieuw welke risico’s er in de organisatie spelen. Hiermee evalueer je tegelijkertijd de al genomen maatregelen. Je bent dus eigenlijk nooit klaar met de RI&E en bijbehorende plan van aanpak. Het is belangrijk dit regelmatig te toetsen en zo ook het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van jouw organisatie.

5. Hoe stel je een RI&E met bijbehorend plan van aanpak op?

Heeft jouw organisatie nog geen Risico-Inventarisatie en Evaluatie met bijbehorend plan van aanpak? Dan wordt het tijd om de basis in orde te maken. Dit kan bijvoorbeeld een preventiemedewerker of een medewerker die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer doen. Wil je het liever uitbesteden? Wij helpen je graag om de risico’s binnen jouw onderneming in kaart te brengen

TIP: Op de website van de RI&E vind je de basisonderdelen van de RI&E zodat je geen onderdeel over het hoofd ziet. Voor diverse branches zijn er zogenaamde erkende branche-RI&E’s. Als je deze gebruikt en minder dan 25 werknemers in dienst hebt hoef je de RI&E niet te laten toetsen!

Heb je vragen over de RI&E of wil je een kritische sparringpartner die eens met je meekijkt? Neem dan gerust contact met ons op.

SAMEN GAAN WE ERVOOR

Natasja Pierik
Natasja Pierik Senior HR adviseur Meer over Natasja
Steven Akse
Steven Akse Privacy officer Meer over Steven
Justin Bonsel
Justin Bonsel HR business partner Meer over Justin
Rembrandt Damen
Rembrandt Damen HR adviseur Meer over Rembrandt
Gijsbert Hoek
Gijsbert Hoek Senior HR adviseur Meer over Gijsbert
Karolien Klomp-Grooteboer
Karolien Klomp-Grooteboer Adviseur kwaliteit & vaktechniek Meer over Karolien