Voorkom hoge ver­zuim­kos­ten met deze 6 tips!

Een zieke werknemer brengt vaak meer kosten met zich mee dan je zou verwachten. Helemaal als diegene langdurig volledig arbeidsongeschikt is. We geven je 6 praktische tips om goed regie te voeren op verzuim!
Direct naar de 6 tips

6 praktische tips

Het ziekteverzuim is nog nooit zo hoog geweest als nu. Een zieke werknemer brengt vaak meer kosten met zich mee dan je zou verwachten. Helemaal als diegene langdurig volledig arbeidsongeschikt is. Werkgevers nemen in deze situatie vaak een afwachtende houding aan waardoor ze minder grip hebben op de oplopende verzuimkosten. Als werkgever kun je veel geld besparen door goed regie te voeren op verzuim.

In deze blog:

  • Schets ik een praktijksituatie die aantoont hoe snel verzuimkosten oplopen.
  • Geef ik je 6 praktische tips hoe je verzuim het beste aanpakt.
Werner Mensink
Werner Mensink Consultant personeel

Praktijksituatie snel oplopende verzuimkosten

Jan is vertegenwoordiger voor een kledingproducent en heeft een inkomen van € 40.000 bruto per jaar. Hij is langdurig volledig arbeidsongeschikt. Op grond van de cao heeft zijn werkgever een volledige loondoorbetalingsverplichting in het eerste jaar. Het tweede jaar is dit 70%. Daar komen de werkgeverslasten nog overheen.

Verzuimkosten van bijna 2 ton

Jan's werkgever maakt gebruik van een arbodienstverlener. De werkgever zet in het tweede ziektejaar een tweede spoortraject in met behulp van een re-integratiebureau. Doordat Jan langdurig afwezig is, merkt de werkgever ook op dat de omzet tegenvalt. Jan's vervanger draait namelijk op jaarbasis € 20.000 minder omzet. De situatie resulteert in onderstaande verzuimkosten.

Loondoorbetaling eerste ziektejaar € 40.000
Loondoorbetaling tweede ziektejaar € 28.000
Werkgeverslasten 20% € 13.600
Arbodienst en re-integratie €   5.000
Omzetverlies € 40.000
Vervanging inclusief werkgeverslast € 60.000
   
Totaal € 186.600

Afwachtende houding

Jan's werkgever neemt een afwachtende houding aan en laat de verzuimbegeleiding volledig afhangen van de arbodienst. De casemanager van de arbodienst noteert het verzuim en bewaakt de termijnen. Gedurende het verzuimtraject is er weinig contact tussen Jan, de arbodienst en de werkgever. Het verzuimproces kabbelt voort en de kosten lopen steeds verder op.

Let op!

Het komt vaak voor dat de arbodienst alleen de termijnen in de gaten houdt en uitnodigingen stuurt voor een bezoek aan de bedrijfsarts. Als je een uitgebreidere abonnementsvorm afneemt, ontvang je ook proactief advies van de arbodienst.

Derde jaar loondoorbetaling

Jan's werkgever hoopt na twee jaar de hele situatie achter zich te kunnen laten. Maar schijn bedriegt! Een verzekeringsarts van het UWV beoordeelt of de werkgever voldoende inspanning heeft gedaan om zijn werknemer (Jan in dit geval) te laten re-integreren. Is dat niet het geval? Dan loopt de werkgever het risico op een loonsanctie; het UWV verplicht de werkgever dan tot een derde jaar loondoorbetaling.

Als Jan dan uiteindelijk tóch ziek uit dienst gaat, kan het zijn dat hij zorgt voor een verhoging van de premie Werkhervattingskas. Bij middelgrote en grote werkgevers worden namelijk de kosten van de ZW-uitkering van en een eventuele daaropvolgende WIA-uitkering aan de voormalig werkgever doorbelast. Je leest er hier meer over.

6 Tips om verzuim aan te pakken

Elke verzuimcasus is anders en de werkzaamheden van arbodiensten verschillen. De casus van Jan is een voorbeeld die wij veel zien in de praktijk. Dat is jammer, want onze ervaring is dat als je goed regie voert op verzuim, je de verzuimkosten in veel gevallen kunt beperken. Hieronder geef ik je een aantal praktische tips hoe je verzuim het beste aanpakt:

  • 1. Leg de afspraken schriftelijk vast die je maakt met je werknemer en andere instanties over het re-integratietraject. Hiermee bouw je een dossier op voor de beoordeling door het UWV.
  • 2. Stel gerichte vragen aan de bedrijfsarts over mogelijkheden, voorstellen, prognoses en knelpunten.
  • 3. Bouw vaste contactmomenten in met je werknemer en andere instanties om de re-integratie te bespreken.
  • 4. Start de re-integratie van de werknemer met een laagdrempelig gesprek en/of een simpele werkgerelateerde taak.
  • 5. Twijfel je over het advies van de bedrijfsarts? Vraag dan bij het UWV een deskundigenoordeel aan.
  • 6.Win direct advies in bij een juridisch expert bij een dreigend conflict. 

Kortom

Zorg ervoor dat je zelf de regie voert op beheersing van het verzuim binnen je onderneming. Je doel is immers om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Door zorgvuldig en op een juridisch juiste wijze duidelijke afspraken te maken over passende arbeid, rekening houdend met soms uiteenlopende belangen, kun je de schadelast al beperken.

Hoe pak jij verzuim aan?

Vind je het lastig om goed regie te voeren op verzuim? Wij denken graag samen met jou over het vitaliteits- of verzuimbeleid om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Kosten voor vervanging, maar ook productiviteits- en omzetverlies kunnen met preventieve maatregelen vaak worden voorkomen. Of misschien past een ander verzuimmodel beter bij jouw organisatie. We ondersteunen je bij het opstellen van verzuimdossiers en adviseren je over de vaak ingewikkelde wet- en regelgeving rondom de begeleiding van een zieke werknemer. Daarnaast realiseren we vaak forse besparingen voor werkgevers bij het controleren van de premiebesluiten van de Belastingdienst en de uitkeringsbesluiten van het UWV. Neem dan gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op
medewerker de jong en laan

Verzuim: 7 aandachtspunten

Bij verzuim als gevolg van ziekte komt een hoop kijken. Je moet als werkgever weten aan welke wet- en regelgeving je gebonden bent. Wat moet je regelen, wanneer en door wie? Wat regel je zelf en wat besteed je uit? En hoe zit het met het salaris, uitkeringen en overige financiële zaken? Deze aspecten komen in deze whitepaper aan bod.